Konferencia Kontakty s mimozemskou civilizáciou a diplomacia je pekný názov kurzu, ktorý sme našli na webe. Tak si to sem dáme, aby se boli pripravení, keď a nami bude chcieť nejaký rostasov reptilián hrať piškôrky alebo na jar guľky. Srandy kopec. Pokračujú preteky kto vie kecať reptilánsky nedajbože drakoniánsky. Určite sa kurzu zúčastnia potetovaný kresťan katolík s diablovým znamením rostas s mečiarom. Verííííme!

Kontakty ľudí s mimozemskou civilizáciou

Diplomacia občanov s mimozemskými civilizáciami nám má určite veľa čo povedať. Tento kurz skúma kľúčové princípy „galaktickej diplomacie“ na neoficiálnej úrovni, ako formu „druhej dráhy“ alebo „diplomacie občanov“ zameranej na nadviazanie kontaktu a komunikácie s rôznymi mimozemskými rasami. Kurz analyzuje povahu diplomatického zastúpenia na Zemi, ktoré môžu rozpoznať rôzne mimozemské rasy.

Osobitný dôraz sa bude klásť na reprezentatívny status rôznych globálnych konštitúcií, ako je politicky organizované ľudstvo, veľryby, údajné podzemné civilizácie a úloha Zeme alebo „Gaia“ ako živého organizmu.


Tie veľryby a delfíny by ešte zožeriem, ale zbytok ťažko


Kurz skúma potrebu „občianskej diplomacie“ s mimozemšťanmi ako prostriedku na doplnenie oficiálnych diplomatických vzťahov medzi veľkými národmi a mimozemskými rasami. Nakoniec kurz skúma, ako budú národné bezpečnostné agentúry reagovať na „občiansku diplomaciu“ medzi súkromnými občanmi/skupinami s mimozemšťanmi v zmysle štyroch kľúčových výziev, ktorým čelí prax tejto formy diplomacie:

1. rozsah súkromnej komunikácie a interakcie s mimozemskými rasami;
2. donucovacie zdroje tieňových vládnych agentúr;
3. miera, do akej môžu mimozemské rasy manipulovať s občanmi zapojenými do druhej galaktickej diplomacie;
4. dôsledky iniciatív a dohôd dosiahnutých prostredníctvom občianskej diplomacie s mimozemšťanmi.

Dĺžka kurzu: 14 týždňov! To bude radosti len taký fukot.

Týždenný plán nesmiernej radosti účastníkov pozostáva:

Časť A – Motivácie, aktivity a história mimozemských civilizácií navštevujúcich Zem
Časť B – Reprezentatívne modely pre Zem v diplomatických vzťahoch s mimozemšťanmi
Časť C – Uplatňovanie princípov občianskej diplomacie na mimozemské záležitosti
Časť D – Reakcia národných bezpečnostných agentúr na „občiansku diplomaciu s mimozemšťanmi“ od „Prebudenej ľudskosti“

Nebudem tu vypisovať komplet gumovanie, stačí strhujúci záver Časťi D:

10. týždeň – Rozsah súkromnej komunikácie a interakcie s mimozemskými rasami – Prípadové štúdie vybraných „kontaktných osôb“ a vládny dohľad
11. týždeň – Donucovacie zdroje tieňových vládnych agentúr a občianska diplomacia s mimozemšťanmi
12. týždeň – Ako môžu mimozemské rasy manipulovať nič netušiacich občanov zapájajúcich sa do občianskej diplomacie s mimozemšťanmi a vládnymi reakciami
13. týždeň – Dôsledky iniciatív a dohôd dosiahnutých prostredníctvom občianskej diplomacie s mimozemšťanmi – Reakcie vlády
14. týždeň – Budúcnosť občianskej diplomacie s mimozemšťanmi

Toľko pre horlivých záujemcov zo Slovenska hlavne z Jakuba a Kulturblogu.


Tak sme začali pátrať a tu zrazu náš starý známy s vypúlenými očami Dr. Salla a celá jeho zgerba Galaktickej Federácie aštar šaran tadesco Andoromeda fuč. Je to celá partia popieračov roku 2022 a hlavne Anunnaki Elohim, lebo pre nich sú Anunnaki iba reptialiáni a nemajú šajnu, kto je Abkallu, ten s tými krídlami sťaby Red Bull s tou šiškou z Vatikánskej záhrady.

To sú ti magori čo za jeden webinár pýtajú 6 USD!!

… my dávame niekedy 11 EU, ale za iné 🙂

Anunnaki ale prichádzajú s tým, že odstránia celý systém založený na peniazoch! Dodnes magori nepochopili, že prečo sa to deje práve teraz, keď je napríklad pri moci Sleepy Joe Biden. To je tá najväčšia politická sranda NATO-m. Chudák Joe, bude komunikovať aj súkromne a nie žiadny Trump. Ach jaj.
Red Bull s tou šiškou z Vatikánskej záhrady
Ako píše sám Maximillien De Lafayette žiadna Galaktická Federácia do udalostí roku 2022 nebude kecať a basta. To by sme tu mali chytrákov na skazu. My sme deti Anunnaki ani nie kadejakej Galaktickej Federácie aštar šaran. Ešte aj Vatikán o tom vie 🙂


Dvaja piloti FedEx 29. OKTÓBRA 2021 letiaci na nákladnom lietadle nafilmovali to, čo nazývali pulzujúca guľa, ktorá ich sledovala viac ako 30 minút. No to neboli Anunnaki, ale práve Eisenhooverovi šediváci. Tí majú za úlohu spôsobiť zmätok hlavne medzi američanmi a nahnať ich v panike do kostolov! Keď končia oni, tak chcú stiahnúť zo sebou čo najviac sacrifice obetí.


Chyba USA, že vo svojom štáte zriadili Jezuitskú baštu, tých spolkov “PHI” a nie slobodomurársku. Slobodomurár v Boha neverí! To sú informácie z kníh od Maximilliena De Lafayette a nie od Lavrova vyžierajúceho Kerryho americké odporné teroristické Západné zemiaky, rodiace sa na Východ od Ruska. Tu bude ešte sranda čo NATO, bude kvičať slávny MUFON.

Anunnaki používajú zásadne len neviditeľné stroje. Akcie Anunnaki jednotky BaalshamrootRam sme videli pri Facebooku, ktorej aj tak nikto neverí. Hlavne tam išlo o debilných Infuenserov z Instagramu, ktorí ničia životy mladých dievčat, ako o tom píšu viaceré aj SK weby.
Ovládanie ľudí debilnými AI sociálnymi médiami muselo skončiť a basta fígli.

450 000 – 460 000 pred Kristom: Prvé pristátie Anunnaki vo Fenícii: Anunnaki pristáli na poliach a na brehoch toho, čo dnes nazývame Libanon. Anunnaki prišli na Zem, začali vytvárať formy života, podporovali evolučný proces a podarilo sa im nazhromaždiť obrovské množstvo užitočných vedomostí, ktoré všetko telepaticky preniesli do Ashtari, kde si to veľmi vážili. Bohužiaľ, vedomosti unikli k Šedým v Zeta Reticuli a rozhodli sa použiť ľudí a niekedy aj dobytok vo svojich experimentoch odsúdených na zánik, ktoré boli zamerané na záchranu ich vlastnej mizernej rasy.

Zatiaľ čo to robili, bohužiaľ kontaminovali čistý genetický materiál, ktorý Anunnaki tak starostlivo vytvorili, a ľudia, ktorí to viedli, už neboli vhodní na štúdium. To bol dôvod, prečo Anunnaki opustili svoj výskum na Zemi. Pred odchodom zbúchali Sodomu a Gomoru plnú hybridov šedivákov.

Je však dobre známe, že Anunnaki, ktorí sú veľmi zodpovednou a súcitnou rasou, nestratili záujem o svoje výtvory a nikdy nás celkom neopustili k Šedým.

Najdôležitejšie je, že v dôsledku niektorých dodatočných poznatkov, ktoré im boli odhalené za posledných štyridsať rokov, plánujú návrat na Zem.

Nie je jasné, či majú v úmysle pokračovať vo svojom výskume, alebo či je ich príchod len zhovievavým pokusom očistiť Zem od všetkého Grays genetického materiálu a získať nás späť ako lepších ľudských bytostí, no v každom prípade budeme oveľa šťastnejší, láskavejší a pohodlnejší pri návrate Anunnaki. Očakáva sa, že by to oficiálne oznámili okolo roku 2022.

Teória mimozemského bio-vodného výskumného centra sa objavila v tajných súboroch vlády Spojených štátov zdieľaných s NSA a NASA. V týchto súboroch boli uvedené odkazy na aktuálne existujúce mimozemské zariadenia, biotopy, základne, laboratóriá a „zvláštne“ komunity pod vodou na planéte Zem; všetko v rukách mimozemskej rasy.

Bodka a teda Galaktická Federácia môžete akurát tak technologicky pomáhať a nie kecať. Nabudúce voľná energia z kozmu technológia Anunnaki.

Na záver zopakujeme:

Osobitný dôraz sa bude klásť na reprezentatívny status globálnych konštitúcií, asi Maxa Schwaba a podobných 🙂

Koniec hlásenia, komunisti Jezuiti ako Bláha odchádzajú.

Bývalý prezident George Bush starší bol jednou z najinformovanejších osôb na svete v oblasti mimozemšťanov. Dokumenty prezidenta Georgea Busha o UFO a mimozemšťanoch sa nikde nenachádzajú. Ale existovali! Nikdy nebolo zámerom CIA zavádzať širokú verejnosť vo veciach a otázkach týkajúcich sa mimozemskej technológie, fenoménu UFO a iných súvisiacich tém. Cieľom CIA nebolo zavádzanie.

CIA celkom oprávnene a legálne zadržiavala chúlostivé informácie o týchto témach, pretože odhalenie takýchto informácií a odtajnenie súborov absolútne ohrozí národnú bezpečnosť, bezpečnosť a zdravý rozum amerického ľudu, ako aj mnohých ľudí na celom svete.

Nebola to CIA, ktorá sa rozhodla ponechať otázku UFO ako záležitosť Vyššie ako prísne tajné, ale dvaja bývalí prezidenti a mimoriadne vplyvný výbor pozostávajúci z arcibiskupov, popredných vedcov národov a veliacich generálov z armády a letectva.

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™