Napíšeme so o krajinách BRICS, ich Agenda 2030 Klausa Schwaba, Green Deal. BRISC je podvod ako lusk. Všetky kecy, že sa idú odtrhnúť od sveta sú klamstvá. Jednoducho preto lebo Elity Bilderbergu a Trilaterárnej komisie si nenechajú len tak, aby prišli o svoj vplyv vo svete. Na smiech je ich spolupráca s pre nich vraj odpornými šorošovými liberálno fašistickými LGBTQWERTY západnými krajinami G20 a EU 🙂

Krajiny BRICS, Agenda 2030 Klausa Schwaba, Green Deal

Tak sme si prečítali závery súdruhov komunistov BRISCU budujúcich NWO Adama Weishaupta. Čo je zarážajúce, že BRICS sa veselo hlásia k Agende 2030, ktorá likviduje celý svet aj cez OSN. Predtým sme tu mali Agendu 21, takže všetko ide podľa plánu komunistov NWO bez straty kvetinky na Marxom hrobe. Sám súdruh Marx prehlásil, že dnešní komunisti ako Bláha, Fico a spol. sú len užitoční idioti pre prechode na svetovládu. Odovzdaj majetok štátu, budeš šťastný.

Napíšeme trochu textu zo záverčenej správy z Johanesburgu 2023, aby sme sa zasmiali, ako nás chcú ťahať za nos, že sa odpoja od hnusného svetového finačného systému.

Ako to je s tým vraj hnusným OSN v podaní ruského odpadu a BRISC, Krajiny G20.

Partnerstvo pre inkluzívny multilateralizmus

Opätovne zdôrazňujeme svoj záväzok k inkluzívnemu multilateralizmu a k dodržiavaniu medzinárodného práva vrátane cieľov a zásad zakotvených v Charte OSN, Organizácii Spojených národov (OSN) ako jej nenahraditeľný základný kameň a ústrednej úlohy OSN v medzinárodnom systéme, v ktorom zvrchované štáty spolupracujú na udržiavaní mieru a bezpečnosti, podpore trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečovaní podpory a ochrany demokracie, ľudských práv a základných slobôd pre všetkých a podpore spolupráce založenej na duchu solidarity, vzájomného rešpektu, spravodlivosti a rovnosti.

Vyjadrujeme znepokojenie nad používaním jednostranných donucovacích opatrení, ktoré sú nezlučiteľné so zásadami Charty OSN a majú negatívne účinky najmä v rozvojových krajinách. Opätovne zdôrazňujeme svoj záväzok posilniť a zlepšiť globálnu správu vecí verejných prostredníctvom podpory pružnejšieho, účinnejšieho, efektívnejšieho, reprezentatívnejšieho, demokratickejšieho a zodpovednejšieho medzinárodného a multilaterálneho systému.

Opätovne potvrdzujeme, že je dôležité, aby skupina G20 naďalej plnila úlohu hlavného multilaterálneho fóra v oblasti medzinárodnej hospodárskej a finančnej spolupráce, ktoré zahŕňa rozvinuté a rozvíjajúce sa trhy, ako aj rozvojové krajiny, kde hlavné ekonomiky spoločne hľadajú riešenia globálnych výziev.

Tešíme sa na úspešné usporiadanie 18. samitu G20 v Naí Dillí počas indického predsedníctva G20. Berieme na vedomie príležitosti na vytvorenie trvalého impulzu na zmenu, ktoré ponúkajú India, Brazília a Južná Afrika, ktoré predsedajú skupine G20 v rokoch 2023 až 2025, a vyjadrujeme podporu kontinuite a spolupráci v rámci ich predsedníctva v skupine G20 a želáme im veľa úspechov v ich úsilí.

Preto sa zaväzujeme k vyváženému prístupu tým, že budeme pokračovať v posilňovaní a ďalšom začleňovaní hlasu globálneho Juhu do programu skupiny G20, ako to bude počas indického predsedníctva v roku 2023 a brazílskeho a juhoafrického predsedníctva v rokoch 2024 a 2025.

Klinec – Agenda 2030 Klausa Schwaba zvaná aj Green Deal. Vraj Fuj Klaus Schwab 🙂

Opätovne potvrdzujeme výzvu na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v jej troch rozmeroch: hospodárskom, sociálnom a environmentálnom, a to vyváženým a integrovaným spôsobom prostredníctvom mobilizácie prostriedkov potrebných na implementáciu Agendy 2030.

Naliehavo vyzývame darcovské krajiny, aby dodržiavali svoje záväzky v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a uľahčili budovanie kapacít a prenos technológií spolu s ďalšími rozvojovými zdrojmi do rozvojových krajín v súlade s vnútroštátnymi politickými cieľmi príjemcov.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že samit o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, ktorý sa bude konať v New Yorku v septembri 2023, a samit o budúcnosti, ktorý sa bude konať v septembri 2024,

predstavujú významné príležitosti na obnovenie medzinárodného záväzku týkajúceho sa vykonávania Agendy 2030.

Ďalej naliehavo žiadame rozvinuté krajiny, aby dodržiavali svoje záväzky vrátane mobilizovať 100 miliárd USD ročne do roku 2020 a do roku 2025 na podporu klímy v rozvojových krajinách. Okrem toho je dôležité zdvojnásobiť financovanie adaptácie do roku 2025 zo základu v roku 2019 je tiež kľúčové pre realizáciu adaptačných opatrení.

Stači komunistických kecov BRICS – tu si nájdete celé: Záverečná deklarácia XV. samitu BRICS

Všetko ide podľa plánu 🙂

Obuv Dr.Martens

Obuv znacky Dr.Martens


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™