V liste pre Lancet vedci spochybňujú „veľmi zvláštne“ výsledky Sputniku V. Pichnú do vás Ruský čip, vreští Kotlebák a Zjavenie Jána Č.! Medzi obavy patrí nejednotnosť, nezrovnalosti a neštandardné vykazovanie, ako aj odmietnutie zdieľania údajov. Medzinárodná skupina vedcov zopakovala „vážne znepokojenie“ nad tým, čo nazývajú nedostatkom transparentnosti, chýbajúcimi údajmi a pochybnými nálezmi v klinickom výskume, ktorý stojí za domácou ruskou vakcínou Sputnik V, strediska výroby ruského Kotlebákovho nanočipu Gamaleya, proti obyčajnej nádche a kýchaniu! Pichnú do vás Ruský Orwell čip, lebo rusi zavádzajú po celom Rusku systém sledovania osôb z názvom ORWELL, na frekvenciách 5G Ericsson a Huawei

Vedci spochybnili výsledok vakcíny Sputnik

V otvorenom liste pre The Lancet Publikované: 12. mája 2021 – popredný lekársky časopis, ktorý publikoval predbežný ruský výskum ukazujúci účinnosť 91,6% pre úder koronavírusom – zverejnený v stredu, vedci označili vývojárov vakcíny za „nezrovnalosti v údajoch“, „numerické nezrovnalosti“ a „neštandardné správy“. “Výsledkov klinických skúšok.


“V súlade s našimi predchádzajúcimi obavami z výsledkov fázy 1/2 a neštandardné vykazovanie priebežných výsledkov fázy 3,1 ešte raz vyzývame vyšetrovateľov, aby zverejnili údaje, na ktoré sa ich analýzy spoliehajú. Prístup k protokolu, jeho zmenám a doplneniam a jednotlivým záznamom o pacientovi je prvoradý, a to tak pre objasnenie, ako aj pre otvorenú diskusiu o všetkých otázkach.
Vyzývame tiež redakciu časopisu The Lancet, aby objasnili dôsledky ďalšieho odopretia prístupu k údajom potrebným na vyhodnotenie prezentovaných výsledkov, ak by ich autori stále popierali.


Nikdy never Rusovi, ani nos medzi očami, Pichnú do vás Ruský čip

A nezabudnite, že Brazília patrí do Brics 🙂

Je to vakcína na bežné nachladnutie, a nie proti Covid-19

Zjavenie Jána Č., Maltézského Rytiera Iluminátov Vatikánu! Chudák debil gdovin a idiot lehotský z hlavných správ sputniku paľceva, ruského zahraničného agenta na Slovensku 🙂

Vy-žeňte všetkých zahraničných ruských agentov GRU zo Slovenska! O-KAM-ŽI-TE! Nech sa ženia v Rusku!

Ruský výskumný ústav Gamaleya, ktorý vyvinul očkovaciu látku, spochybnil tieto tvrdenia a uviedol, že jeho výskum „plne vyhovuje“ medzinárodným normám pre klinické skúšky a že „bezpečnosť a imunogenicita vakcíny Sputnik V bola potvrdená vo viacerých štúdiách“.

Obavy – z ktorých niektoré zostávajú neriešené od ruského prvého zverejneného počiatočného výskumu Sputniku V v minulom roku – prichádzajú vtedy, keď Rusko žiada o ocenené povolenie Európska agentúra pre lieky (EMA), ktorej inšpektori taktiež absolvovali špeciálnu etickú skúšku do výskum, ktorý bol základom vakcíny.

Štúdie fázy 3, publikované vo februári, ukázali, že injekcia mala 91,6% účinnosť na základe viac ako 21 000 dobrovoľníkov rozdelených do skupín tých, ktorí dostali injekciu a placebo. Ruský priamy investičný fond (RDIF), ktorý uvádza na trh a financuje vakcínu, odvtedy uviedol, že má skutočnú účinnosť 97,6% – čo je tvrdenie vedcov a štatistikov veľmi kritizované.

Asi 61 krajín povolilo použitie Sputniku V, jeho globálne zavedenie však nebolo kontroverzné.

Argentína a Maďarsko patrili k najhlasnejším zámorským podporovateľom a zverejňovali údaje, ktoré ukazujú jeho vyššiu účinnosť v porovnaní s inými vakcínami. Po predchádzajúcom odmietnutí dávky očkovacej látky Sputnik V prijatej z Ruska Slovensko v stredu uviedlo, že vakcínu začne podávať v júni.

Brazílsky regulátor minulý mesiac vakcínu odmietol po preskúmaní dokumentácie, ktorá uviedla, že úder priniesol živú verziu adenovírusu, vírusu bežného nachladnutia.

V tomto týždni v liste pre The Lancet skupina poukázala na „veľmi zvláštne“ a „veľmi náhodné výsledky“ z hľadiska účinnosti pokusu o účasť v rôznych vekových skupinách, pričom si všimla obmedzenú odchýlku medzi iba 90% a 92,7% v piatich skúmaných vekových pásmach .

V odpovedi publikovanej súčasne v časopise The Lancet Gamaleya obhájila zistenia o účinnosti a uviedla: „Homogenita hodnôt iba potvrdzuje skutočnosť, že … účinnosť vakcíny sa medzi vekovými skupinami nelíši.“

Autorom listu bolo deväť vedcov a akademických pracovníkov z inštitúcií v Rusku, USA, Francúzsku, Taliansku a Holandsku. Skupina – vedená Enricom Buccim z Temple University, ktorá opakovane vyjadrila znepokojenie nad výskumom podporujúcim Sputnik V – tiež kritizovala Rusko za ignorovanie požiadaviek na zdieľanie základných údajov štúdie.

„Máme vážne obavy z dostupnosti údajov, z ktorých vyšetrovatelia vyvodzujú svoje závery,“ napísali. „Urobili sme niekoľko nezávislých žiadostí o prístup k nespracovanému súboru údajov, ale nikdy na ne nebolo odpovedané. Zdieľanie údajov je jedným zo základných kameňov integrity výskumu. Nemalo by to byť podmienené. “

Inštitút Gamaleya uviedol, že sprístupní úplné údaje až po dokončení štúdie a po schválení rôznymi zainteresovanými stranami, „vrátane takzvaného bezpečnostného oddelenia“.

Ústav vo svojej reakcii na tvrdenia vedcov nezverejnil žiadne ďalšie údaje. Skupina vyzvala samotný The Lancet, aby „objasnil dôsledky ďalšieho odopretia prístupu k údajom potrebným na vyhodnotenie predložených výsledkov“.

Publikované výsledky sú neurčité aj z hľadiska testovacieho režimu použitého na detekciu Covid-19 medzi účastníkmi klinickej štúdie, uviedli vedci a tvrdia, že „spôsob, akým boli definované prípady podozrenia na Covid-19, mohol viesť k zaujatosti pri použitom testovaní PCR vyhodnotiť počet potvrdených prípadov Covid-19, čo je rozhodujúce pre stanovenie účinnosti. “

Vývojári Sputniku V namietali, že v prípadoch, keď bolo podozrenie, že sa účastník nakazil koronavírusom, „boli hodnotení podľa diagnostických protokolov Covid-19 vrátane testovania PCR“.

Ďalším problémom uvedeným v otvorenom liste boli nesúlady v počte dobrovoľníkov hlásených počas celého pokusu a žiadne vysvetlenie, prečo bolo zo štúdie vylúčených takmer 14 000 dobrovoľníkov, ktorí boli vyšetrení. “S takými nezrovnalosťami spochybňujeme presnosť uvádzaných údajov,” uviedli vedci.

Denis Logunov, zástupca riaditeľa pre výskum spoločnosti Gamaleya, uviedol: „Niektorí z dobrovoľníkov boli podrobení skríningu a v čase snímania ešte neboli randomizovaní, iní boli vylúčení podľa kritérií vylúčenia alebo nespĺňali kritériá začlenenia.“

Ďalšie numerické nezrovnalosti v pôvodnej štúdii boli výsledkom „jednoduchých preklepov“, dodal 🙂 🙂 🙂 🙂

Vakcína ktorá má vraj zachrániť ľudské životy, má ruské preklepy v písaní. Tak ako má lekárska Big Farma posúdiť jej kvalitu?

To dokáže napísať len večne ožratý Rus zo strediska výroby ruského nanočipu Gamaleya proti nádche!

Support Your Local Russian Chrípočka

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™