Maďarský mafiánsky štát Orbána bojuje za beztrestnosť a hrá sa na ruský Putinov odpad, nadáva na EÚ NATO, ale v EU ani z NATO nie a nie vystúpiť. Tak si to napíšeme že prečo. Maďarský premiér Viktor Orbán predsedá politicko-ekonomickému klanu, ktorý je na nerozoznanie od súkromnej zločineckej organizácie. Orbánov protiúnijný postoj neodráža inú víziu Európy. Vyplýva to skôr z jeho potreby izolovať seba a svoj klan od orgánov činných v trestnom konaní. Text je z roku 2019.

Maďarský Orbánov mafiánsky štát bojuje za beztrestnosť

Orbán vybudoval rovnaký fašistický štát ako Adolf Putin, v ktorom vládne jediná strana, klan mafie!

Maďarsko sa stalo postkomunistickým mafiánskym štátom. Vedie ju nie strana, ale politicko-ekonomický klan premiéra Viktora Orbána, ktorý spoločnosť považuje za svoju súkromnú doménu a zároveň si formálne zachováva demokratickú fasádu. Kroky maďarského štátu nie sú neosobné, ale skôr diskrečné, zamerané na zvrhnutie odporcov klanu a prerozdelenie bohatstva a majetku verným. Orbán používa nekrvavé prostriedky byrokratického nátlaku, no stále koná nezákonne: korupcia a politicky selektívne presadzovanie práva sú ústrednými prvkami jeho systému.

Mafiánsky charakter Orbánovho režimu vysvetľuje jeho správanie. Zločinecká organizácia, či už súkromná alebo verejná, má tri kľúčové potreby: zdroje peňazí, schopnosť ich prať a beztrestnosť svojich členov. Posledná si vyžaduje neutralizáciu presadzovania práva, čo sa Orbánovi na úrovni Európskej únie darí oveľa ťažšie ako doma.

Za posledné desaťročie Orbánov mafiánsky štát zvládol prvé dva imperatívy – rabovanie a pranie špinavých peňazí. Oligarchovia klanu Orbán dostávajú približne 90 % svojich celkových príjmov z projektov verejného obstarávania financovaných EÚ. Podľa Centra pre výskum korupcie v Budapešti sú zákazky na tieto projekty 1,7 až 10-krát predražené, čo poukazuje na nekonkurenčné ponukové procesy a vysoké riziko korupcie.

Autokratické režimy inde poskytujú dodatočné financovanie. To zahŕňa pôžičku 10 miliárd EUR (11,2 miliardy USD) od Ruska na financovanie výmeny jadrovej elektrárne v Paksi, 3 miliardy USD z Číny vybudovať vysokorýchlostné železničné spojenie a spoluprácu vojenského priemyslu s Tureckom. Každý z týchto obchodov, ktoré v konečnom dôsledku zaplatili maďarskí daňoví poplatníci, dopĺňa bilanciu Orbána a jeho oligarchov. Robia z Orbána aj vydierateľného vazala východných autokratov, a teda trójskeho koňa schopného podkopať ďalšiu integráciu EÚ a zmariť globálne politické ambície Európy.

Keďže Orbánovi kumpáni sú zapojení do legálnych biznisov ako stavebníctvo a médiá, môžu prať nelegálne získané verejné prostriedky jednoducho tým, že si vyplácajú obrovské dividendy. Orbánov otec, jeho zať a jeho ekonomický frontman

Lőrinc Mészáros – bývalý plynový inštalatér, ktorý sa stal v priebehu niekoľkých rokov najbohatším mužom Maďarska vďaka projektom verejného obstarávania – dostali len v roku 2018 na dividendách dokopy 170 miliónov dolárov.

Potreba beztrestnosti medzitým vysvetľuje Orbánov protiúnijný postoj. Mafiánsky štát si už zabezpečil svoju domácu beztrestnosť prevzatím polície, prokuratúry a Ústavného súdu z ktorých ani jeden teraz nepovolí vyšetrovanie moci a bohatstva klanu Orbánovcov.

Tento režim však potrebuje aj medzinárodnú beztrestnosť. To je dôvod, prečo Orbán začal „boj za národnú slobodu“, je proti vstupu Maďarska do Európskej prokuratúry a sťažuje sa na „porušenie suverenity“ vždy, keď cudzinci nastolia otázky korupcie. Jeho nacionalistický postoj nie je nič iné ako figový list pre holú požiadavku zločineckej organizácie po beztrestnosti: byť ponechaný sám na kradnutie západných daňových poplatníkov, bez dohľadu EÚ.

Orbán sa pokúsil zabezpečiť si beztrestnosť tým, že využil jeden zo štrukturálnych nedostatkov EÚ: právo členských štátov uplatňovať národné veto pri rozhodovaní bloku. Možno vidieť paralelu medzi dnešnou EÚ a Poľskom 17. a 18. storočia, kde slobodné veto šľachty (liberum veto) viedlo dvakrát k zmrzačeniu – a nakoniec k rozdeleniu medzi susedné mocnosti – vtedajšieho najväčšieho európskeho impéria.

Orbán dúfa, že vytváranie vydieračských aliancií s inými autokraticky zmýšľajúcimi vládami EÚ zastaví ďalšiu európsku integráciu a odvráti všetky možné útoky EÚ na jeho mafiánsky štát. Orbán sa spočiatku pokúšal vytvoriť takúto alianciu s ďalšími tromi krajinami Vyšehradskej štvorky. Toto sa však ukázalo ako neúspešné.

Slovensko si nedávno zvolilo liberálneho, proeurópskeho prezidenta, kým Česká republika zažila masové demonštrácie proti oveľa nižšej miere korupcie ako v Maďarsku. Napokon, hoci poľský de facto vodca Jarosław Kaczyński zdieľa Orbánove autokratické a protieurópske tendencie, motivuje ho ideológia, nie bohatstvo.

Kaczyński na rozdiel od Orbána nebuduje politicko-ekonomický klan, ktorý by okradol vlastnú krajinu.

Keďže Orbán nedokázal vytvoriť stredoeurópsku vydieračskú alianciu, obrátil sa namiesto toho na iné populistické sily v celej EÚ. Iniciatíva „Európa národov“ poskytla ideálny prostriedok na prepojenie nacionalizmu západoeurópskych populistov a potreby maďarského mafiánskeho štátu po beztrestnosti. Orbán sa snažil posilniť svoje postavenie medzi týmito silami využívaním migračnej krízy EÚ a vo všeobecnosti zosúladením svojich záujmov so záujmami svojich autokratických platiteľov na východe.

Ale ani toto populistické spojenectvo sa nerozbehlo, ako ukázali minulomesačné výsledky volieb do Európskeho parlamentu. V celej Európe sa presadili liberálne a zelené strany a populisti nedokázali preraziť.

Jediný mafiánsky štát EÚ je stále bez škrupulí pri používaní nátlaku doma, čím pomáha Orbánovej vládnej koalícii získať 52 % národných hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu. V medzinárodnom meradle má však Orbánov režim už len malý manévrovací priestor. Občania EÚ si uvedomili, že len ďalšou integráciou môže Únia vyrásť z obyčajnej hospodárskej veľmoci na globálneho politického aktéra na rovnakej úrovni ako Spojené štáty americké a Čína. Okrem toho EÚ podniká kroky na boj proti korupcii v členských štátoch tým, že sa snaží prepojiť svoje financovanie s kritériami právneho štátu.

Orbánov protiúnijný postoj neodráža inú víziu Európy. Vyplýva to skôr z jeho potreby izolovať seba a svoj klan od orgánov činných v trestnom konaní. Správa sa ako zločinec, a tak by sa s ním malo aj zaobchádzať.


Orbánová štátna mafia ani v roku 2022 z EU a NATO nevystúpila, teraz vieme prečo! Orbán nemá žiadny lacný ruský plyn, ale má zľavu z ceny! Keď mu už nefunguje predvolebné strašenie Maďarov Śorošom, tak sa pustil do liberálov.

Zastavte propagáciu Orbána v médiach

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™