Melatonín blokuje tzv. cytokínovú búrku vyvolanú COVID-19. Patogenéza respiračnej infekcie COVID-19 hlavným spôsobom súvisí s takzvanou cytokínovou búrkou [syndróm cytokínovej búrky]. V tejto reakcii dôjde k výbušnej produkcii prozápalových cytokínov, ako je TNF-α IL-1β a ďalších, čo výrazne preháňa tvorbu reaktívnych druhov kyslíka poškodzujúcich molekuly. V závažných prípadoch je za to zodpovedná cytokínová búrka a príznaky infekcie COVID-19 vrátane horúčky, poranenia pľúc, ktoré spôsobujú kašeľ a dýchavičnosť (a dlhodobé komplikácie, pľúcna fibróza), a smrti. Jeden z liekov ktorí podavajú Trumpovi je Melatonín.

Melatonín Covid-19 a Trump

Melatonín a Trumpove ochorenie na Covid-19

Ako liečba na prevenciu alebo zníženie závažnosti infekcie COVID-19 bolo navrhnutých množstvo liekov. Jednou z látok, o ktorých sa predpokladá, že sú v tomto ohľade potenciálne užitočné, je endogénne syntetizovaná molekula melatonínu.
Melatonín Covid-19 a Trump

Nebudem tu vypisovať kadejaké lekárske výrazy, lebo nie som lekár, ako spústa rusofilných, neonazi 1488 “odborníkov” v diskusiách a po weboch, len informácie okolo.

Q: Knowledge Is Power! Poznanie na moc 🙂

Vzhľadom na to, že väčšina buniek (až na pár výnimiek) obsahuje mitochondrie, v súčasnosti sa verí, že produkcia melatonínu sa vyskytuje vo väčšine buniek vo všetkých organizmoch. Toto sa tiež špecificky preukázalo v ľudských pľúcnych monocytoch / makrofágoch.

Link: Melatonin Inhibits COVID-19-induced Cytokine Storm by Reversing Aerobic Glycolysis in Immune Cells: A Mechanistic Analysis

Preto v dôsledku infekcie COVID-19 makrofágové mitochondrie nemôžu syntetizovať melatonín. Kvôli silným antioxidačným a protizápalovým aktivitám, melatonín by normálne znížil vysoko prozápalovú cytokínovú búrku a neutralizoval vytvorené voľné radikály, čím by sa zachovala celulárna integrita a zabránilo sa poškodeniu pľúc.

Pri absencii acetyl-koenzýmu A už mitochondriálny melatonín nie je k dispozícii na boj proti zápalovej reakcii alebo na neutralizáciu generovaných reaktívnych foriem kyslíka a masívneho poškodenia, ktoré sa vyskytuje v dýchacom strome, čo vedie k primárnym príznakom ochorenia COVID-19.

Dôležité je, že endogénna produkcia melatonínu sa s vekom výrazne znižuje, najmä u krehkých starších jedincov. To je v súlade so závažnejšou povahou infekcie COVID-19 u starších ľudí.

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie je použitie doplnkového melatonínu ako liečby na prekonanie infekcie COVID-19 oprávnené. Funkčne obnovený melatonín generovaný mitochondriami v kombinácii s parenterálnym melatonínom poskytuje impozantnú zbraň na zníženie cytokínovej búrky, ako aj na jej škodlivé následky, čím zmierňuje príznaky infekcie COVID-19.

Protizápalové a antioxidačné účinky melatonínu na ochranu pľúc pred poškodením sú v mnohých experimentálnych modeloch, ktoré zahŕňajú zápal alebo oxidačný stres (alebo oboje), dobre zdokumentované. Melatonín má navyše antivírusové účinky proti iným vírusom ako COVID-19. Súhrnné údaje okrem jeho veľmi vysokého bezpečnostného profilu naznačujú, že melatonín by bol účinný ako liečba COVID-19, a podporujú odporúčanie publikovaných správ, ktoré nabádajú na jeho použitie na tento účel.

Melatonín je lacný, netoxický vo veľmi širokom rozmedzí dávok, má dlhú dobu použiteľnosti. Použitie melatonínu na zmiernenie pandémie COVID-19 by bolo uskutočniteľné a malo by sa o to pokúsiť spoločensky zodpovedné opatrenie.

A teraz popierači Covid-19 a Trumpovho Covidu, šup na internet a vykradnúť online obchody z Melatonínom 🙂

Nezabudnite si kúpiť aj Protex a Sanytol, Dettol, lebo vždy platí Trumpove heslo

“WASH YOUR HANDS”

Melatonín

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™