Mene, mene, tekel, parsin je aramejská fráza nachádzajúca sa v piatej kapitole knihy proroka Daniela, príbehu Belshazzara a rukopisu na stene. Slová napísané záhadnou rukou na stene Belsazzarovho paláca a interpretované prokorom Danielom ako predpovedanie osudu kráľa a jeho dynastie.
Incident je opísaný nasledovne: Babylonský kráľ Nabuchonodozor raboval chrám v Jeruzaleme a ukradol posvätné artefakty, ako sú napríklad zlaté poháre. Jeho syn Belshazzar používal tieto šálky na veľkú hostinu, kde sa objavila ruka Božia, a napísala nápis na stenu, ktorý prorokoval pád vlády Belshazzara. Kráľ vystrašený zjavením nariadil svojim astrológom, aby vysvetlili nápis, ale nedokázali to prečítať. Usporiadané do stĺpcov, nie sprava doľava, ako je písané v hebrejčine

Mene, Mene, Tekel, and Parsin.

Toto je výklad záležitosti:

Mene – Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a ukončil ich;
Tekel – boli ste odvážený na váhach a zistilo sa, že je to potrebné..
Peres – tvoje kráľovstvo je rozdelené a dané Médom a Peržanom.

Vtedy dal rozkaz Belshazzar a Daniel bol oblečený do purpurovej, okolo krku mu bol položený reťazec zlata a bolo o ňom vyhlásené, že by mal byť tretím vládcom v kráľovstve. V tú noc bol zabitý kráľ Chaldejský kráľ Belzzarzar, a Méd Darius prijal kráľovstvo, keď mal asi šesťdesiatdva rokov.

mene tekel parsin Belshazzars Feast Rembrandt

Tento obraz “Belshazzar’s Feast” namaľoval Rembrandt. “Belshazzarove hody” je hlavným obrazom Rembrandta umiestnený v Národnej galérii v Londýne

National Gallery
——————————————————————————————

Podobnú obálku s nápisom Mene Tekel dostali aj vedci v Cerne! Určite nie zadarmo, len tak!

Kedže sme na tomo webe fanúškovia Trumpa, tak to ukončime Trumpovým videom pre demokratov, pedofilov a celú zgerbu!
Keep Smilling!
More Than One Received the Strange Envelope in the Bush Funeral Brochure

Mene Tekel  Strange Envelope

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™