Nadčasové a zrejme mimozemské technológie vo vnútri Tibetského himalájskeho masívu Sovietská tajná služba “OGPU” a utajenie dokumenácie o Šambale z roku 1929. Leonid Ivašov Generálplukovník.

Jacob Blumkin hovorí: “S pomocou tých zariadení ktoré sa nachádza v tibetskom podzemí, by bolo možné v jednom okamihu zničiť všetky mestá a priemyselné centrá všetkých štátu na Zemi, bez ohľadu na štátnu, alebo sociálny systém. Ako som pochopil z rozprávania tibetských lámov, prakticky vo všetkých častiach sveta sa v horských oblastiach nachádza podzemné inštalácie vo forme škrupín, ktoré boli vybudované v pradávnych dobách z obzvlášť odolnej kovovej zliatiny neznámeho charakteru. Tieto pozoruhodné objekty slúžia ako silá či skladisko mimozemskej technológie a zbraňových systémov “.

S ohľadom na delikátnosť a význam situáciu sa “OGPU” rozhodlo hrať opatrne: bez oznámenia podstaty vyšetrovaného prípadu obdrží zatykač od politbyra “Ústredného výboru KSSZ”. Je veľmi pravdepodobné, že keby Stalin a jeho priaznivci v politbyre poznali detaily tohto trestného prípadu, najmä s ohľadom na vojenskú technológiu a bezprecedentné typy zbraní, by mal Blumkin rozhodne viac času, lebo jeho poprava by sovietskemu vedeniu nebola k ničomu.

Človek by samozrejme musel radikálne zmeniť existujúce svetonázor ľudstva, musel by tiež zmeniť zavedené historické a politické princípy, vykonať zásadné zmeny v metodológii vedeckého výskumu. Až potom by sa otvorila potenciálna možnosť nadviazať komunikáciu a úzku interakciu s predstaviteľmi oveľa rozvinutejších foriem civilizácie, a to vrátane onej tzv. “Odtrhnuté civilizácie” obývajúci hlbinné podzemné priestory našej planéty. Desiatky tisíc vedeckých pojednaní a dizertačných prác, teórií a zákonov a metód formulovaných na ich základe by museli byť vyhlásené za insolventné. Náboženská doktrína by tiež vyžadovala radikálnu zmenu v princípoch pôvode a vývoji kozmického a pozemského života.

V akejkoľvek inej krajine na svete by bol Blumkin celkom iste držaný pri živote, a to už treba z toho dôvodu, aby mohol pokračovať v kontaktoch s Tibetom a získať tak ďalšie dôležité a zaujímavé informácie z prostredia starovekých vedomostí a znalostí. Ponúkala sa tiež možnosť hrať “hru” s nemeckými politikmi, ktorí podľa Blumkina chceli financovať špeciálne expedíciu do Tibetu.

Nacisti sa v Tibete špeciálne zaujímali o nadčasové a exotické typy zbraní. Informácia, ktorú získali však mala len všeobecný charakter, čo sa týka charakteru neznáme zbraňové technológie, ich bojových a technických schopností. Technologických informácií, o ktoré by sa dalo oprieť v prípade naštartovania potenciálne možného reverzného inžinierstva však mali Nemci zúfalo málo.

Blumkinovo svedectvo týkajúce sa existencie nadčasové a zrejme mimozemskej technológie hlboko vnútri himalájskeho masívu nebolo ani zďaleka jediné. Aj oveľa neskôr v druhej polovici 20. storočia a na začiatku 21. storočia sa objavili v rôznych častiach sveta informácie analogického charakteru, ako boli tie, ktoré predložil Blumkin – výkonné laserové systémy, prostriedky na ovplyvňovanie funkcie ľudského mozgu (psychologická zbraň meniace formu vedomia) , lietajúce objekty fungujúci na iných princípoch aerodynamiky, zariadenia používajúce iné formy energie a pod.

Neviem ako vy, ale ja návrhu uznesenia politbyra jednoducho nerozumiem. Ďalšie nepriateľ ľudu, ktorý odovzdal Nemcom abstraktné štátne tajomstvo. Zdá sa, že Stalin aj ďalší členovia politbyra s veľkým uspokojením schválili rozsudok smrti Jacobovi Blumkinovi. V tej chvíli nemali ani tušenie o výprave do tajomnej Šambaly (o tom v poznámke Jagoda nebolo ani slovo), ani o povahe štátnych tajomstiev postúpených nemeckému vojenskému atašé, alebo o informáciách týkajúcich sa neznámych druhov zbraní. Proste niekto, vrátane G. Jagoda, nechcel, aby takéto informácie zostali v Rusku a aby boli použité v záujme jeho bezpečnosti a rozvoja. Nemali by sme z mysle vypustiť nasledujúce myšlienku: ak by sa v dôsledku vyšetrovania objavili informácie vrátane tých vyložene technických, ktoré Blumkin odovzdal Nemcom, alebo by ich získali znovu od Tibeťanov, ponúkli im dokonca spoluprácu s Nemeckom, možno by sa najväčšiu tragédiu v novodobých dejinách v podobe II. svetovej vojny dalo vyhnúť.

“A preto zastreliť, a pokiaľ možno čo najskôr.”

Potvrďte verdikt (trest smrti)
Zástupca riaditeľa „OGPU“ Jagoda, 3. 3. 1929
——————————————–
Autor: Leonid Ivašov Generálplukovník
——————————————–
Na záver dodám, že šialený Einstein naschvál vymyslel najvyššiu možnú rýchlosť ako rýchlosť svetla a to zabránilo ľudstvu rozmýšlať o tom, že by mohlo objavovať nové planéty vo vesmire ktorých sú miliardy s fyzikálnymi podmienkami podobnými na Zemi. Zostanťe tu otroci a robte na vládnucu kastu. Ak vás je veľa, vymyslíme vám náboženstvá a vojny, aby ste sa medzi sebou pozabijali a ušetrili prírodné zdroje pre vládnucu kastu. No a čo sa týka týchto šialencov zo ZSSR, tak ti by radi zaviedli bolševizmus a gulagy po celom svete.

Generál Patton: Bojovali sme proti nesprávnemu nepriateľovi.

Go to Gulag šialený stalin

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™