Mormonský masaker v Mountain Meadows 1857 dostal božie požehnanie aj vo Vatikáne. Ten mormonský masaker v Mountain Meadows, kde mormonski šialenci sfanatizavaní magori pozabíjali vyše sto nevinných ľudi len preto, že neboli židia a mormoni. Nech žije Vatikán a jeho prašivá ekumenická politika! Chrám ktorý je momentálne vo výstavbe, dostal sochu anjela Moroniho, čo je znakom toho, že chrám smeruje k dokončeniu. Táto 13-stopová socha starovekého proroka Knihy Mormonovej, ktorá je bežne umiestnená v chrámoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých posledných dní, symbolizuje šírenie evanjelia Ježiša Krista.

Toto čo tu bude napísané, dávam do kategorie Paranormál, lebo rozum zastáva!

Mormonský masaker v  Mountain Meadows 1857

„Dnes sme svedkami hmatateľného pokroku, ktorý sa dosiahol pri stavbe rímskeho chrámu,“ povedal starší Alessandro Dini Ciacci. „Tešíme sa z tohto veľkého míľnika, pretože si uvedomujeme, že keď sa pracovníci budú usilovať o dokončenie stavby čo najrýchlejšie, budeme musieť spolu s nimi dokončiť našu duchovnú prípravu, takže keď bude zasvätený chrám, budeme pripravení zúčastňovať sa na posvätných obradoch, ktoré sa tam budú vykonávať.

Moroni

Takto vyzerá dnes Moroni v hlavnej bašte týchto náboženských Jahwe fanatikov Salt Lake City. Našťatie po zemetrasení tejto bludárskej soche odpadla trúba a už nebude trúbiť mormonské židovské JAHWE bludy do sveta! Ale tito magori to opravia!

To neodradilo plán dementenj Cirkvi vyniesť sochu na nízku obežnú dráhu Zeme. Socha má obiehať okolo Zeme odteraz až do konca aprílovej generálnej konferencie. Vedúci cirkvi plánujú potom hladké pristátie späť na vrchol chrámu. Elon Musk ocenil ich plán ako „vizionársky“ a uviedol: „Vidieť ich, ako to dotiahnu do konca, bude skutočne úžasné. Dúfam, že sa náš tím v Space X sa čo najviac dozvie z pozorovania letu tejto sochy. “

Chápete toto???? Mormonská socha, bude lietať okolo Zeme?!!! Aj s dementom určite mormonom Muskom!

Mormonský masaker v  Mountain Meadows 1857

K ukrutnosti došlo v Utahu v septembri 1857. Po drsnej a prašnej ceste vedúcej do Kalifornie pomaly kráčal vagónový vlak emigrantov z Arkansasu, Missouri a Illinois. Srdcia priekopníkov boli napriek ťažkostiam ľahké: boli na ceste hľadať zlato, ktoré im splní každý sen. Boli na ceste asi šesť mesiacov, keď sa ich vagóny dostali do Utahu. Otec, matka, starí i mladí a aj zvieratá boli vyčerpaní. Boj s vytrvalým teplom, roje hmyzu, strastiplné jedlo, voda stekajúca z riek a rybníkov, oblaky prachu vychádzajúce spod stonajúcich a kolísajúcich kolies boli stále.

Stovky pomalých, kľukatých kilometrov prešli bez väčšej nehody. Potom sa to stalo. Do nehybného horúceho vzduchu sa strhla explózia výstrelov. Oživila sa strašná nočná mora. Na vrchole hory sa objavila veľká skupina indiánov na poníkoch. Na prípravu sa nemalo viac ako pár minút. Divoko strieľali a pretekali okolo vagónov.

Ukázalo sa, že to boli indiáni Paiute. Pustili sa s najdesivejšími výkrikmi, utekali k ohrade a uvoľnili mletý materiál karavanu. Muži vagóna chytiac škunery a kočíky, rýchlo ich sformovali do kruhu a pripútali kolesami. Potom chytili krompáče a lopaty a narýchlo vyhodili nízky múr špiny. Chytili dlhé zbrane, ktoré im ženy ponúkali, a dívali sa dole na sudy.

Na nič iné nebol čas. Biely muži mierili opatrne – munície zostalo len vzácne – oheň opätovali. Takto to pokračovalo, až kým sa Paiutes nerozhodli svojich zranených vyzdvihnúť. Dočasne odvolali útok a vzali sa na horu, z ktorej prišli. To poskytlo emigrantom príležitosť organizovať sa, starať sa o zranených a pripraviť sa na ďalší útok. Indiáni to vydržali štyri dni. Bez zmeny taktiky. Po chvíli ustúpili, keď vzali svojich zranených so sebou, šli na druhú stranu hory, aby si oblizli rany a preskupili sa.

Smrad vychádzajúci z mŕtvych tiel hnijúcich na slnku bol druhom hrôzy, ktorú nebolo možné nikdy vymazať z mysle. Chudáci, ktorí žobrali o vodu, zomierali od smädu a tí, ktorí sa stále dokázali pohybovať a postaviť sa na obranu, čoskoro zomreli na dehydratáciu a boľavé hrdlá.

Po štyroch dňoch si najprv si mysleli, že vidia v pozadí bludy. Musela to byť fatamorgána; ale nezmizlo to. Namiesto toho sa dvaja belosi na koňoch stále pohybovali smerom k nim. Keď boli zblízko, muž, ktorý niesol bielu zástavu, zosadol. Podal vlajku svojmu spoločníkovi a podišiel k kapitánovi skupiny cestujúcich, ktorý vykročil vpred. Natiahol ruku a povedal: „Som John D. Lee, indiánsky komisár pre tento okres.“

Ich príchod nemohol to byť nič iné, ako dielo samotného satana. Dej sa pripravil dávno predtým, keď sa vlak rodín zhromaždených zo štátov Arkansas, Missouri a Illinois rútil cez Cedar City (Utah) na ceste k Mountain Meadows. Mormoni, ktorí boli v tejto oblasti dobre usadení, sledovali karavanu. Pozerali aj štyria vysokí mormóni – plukovník William H. Dame, Isaac Height, John Higbee a Philip Klingonsmith; ale s pocitmi výraznejšími.

Títo muži boli mormónski fanatici. Ich nenávisť k pohanom, ako nazývali tých belochov, ktorí sa postavili proti ich cirkvi, bola hlboká a stála. Pevne verili, že ich Joseph Smith bol Pánovým prorokom, a že po jeho smrti sväté povolanie okamžite zostúpilo na jeho nástupcu Brighama Younga. Výsledkom bolo, že o všetkých belochoch hovorili ako o pohanoch, nenávistné označenie iba v tom, že ho Židia interpretovali ako goyimský – dobytok.

Títo muži boli mormónski fanatici poslali po Johna D. Leeho, indánskeho agenta a mormóna. Keď Lee prišiel, povedali mu, že emigrujúci pohania sú zlodeji dobytka; že urážali mormónske ženy; že sa vyhrážali spálením každého mormónskeho mesta v Utahu a že v ich vlastníctve bola práve zbraň, ktorá zabila Josepha Smitha! Lee počúval, uveril a rovnako ako ostatní sa zmocnil rozpáleného hnevu. Súhlasil s ich plánom a dotiahol ho k dokonalosti. Podplatil indiánov. Bol daný sľub, že všetkých v karaváne zabije. Potom sa zbožní mormóni modlili až do rána bieleho. Satan vo svojom úkryte počul a spokojne sa usmial 🙂

Lee prehovoril: “Indiáni súhlasili s tým, že vás prepustia, ak sa vzdáte svojich zbraní.“ Rozhodnutie na seba nenechalo dlho čakať; nebolo iného východiska. Pomaly kráčali k vagónu, ktorý Leeho sprevádzal, a zahodili zbrane a strelivo. Akceptujúc to, emigranti boli vyvezení z ich opevnenia. Dospelí muži boli oddelení od žien a detí. Muži boli spárovaní s doprovodom domobrany.

A potom to prišlo: Lee sa otočil smerom k neďalekému kopcu, zdvihol ruky a so začervenanou tvárou a divokými očami zakričal „DOKÁŽTE SI POVINNOSTI! Pre uväznené osoby nebolo miesto, kam by mohli utiecť, ani miesto, kde by sa mohli schovať.

Útočníci s výkrikom „ZA JEHOVU“ chytili svoje obete. Kladúc ich dole, začali ich sekať sekerami a bodať ich nožmi. Krv, ktorá odtekala z porazených tiel, bola sucho prijímaná dychtivo. Kopanie do padlých, pokrčených postáv; vrahovia hľadali známky života, výhovorku, aby opäť ponorili nož a roztrhli mäso nevinnej ľudskej obete!

Zúrivý masaker zabral iba asi päť minút. Utečenci? Áno, zázrakom sa niektorým deťom podarilo vliezť pod vagóny a skryť sa. Spomedzi lúčov kolies sledovali scénu neopísateľnej hrôzy. Keď vrahovia skončili svoju prácu, odišli k prameňu. Deti ich videli umývať z tela nielen krv, ale aj farbu, vďaka ktorej vyzerali ako indiáni Paiutes.

Malo dôjsť k záchrane ľudí z vagónu vlaku; ale nestalo sa. Správa o útoku dorazila k mormónom žijúcim v blízkosti horských lúk. Radšej však hľadeli opačne a nechali Indiánov dokončiť prácu, lenže indiáni odišli. Keď sa to dozvedeli, že mnoho Indinánov dezertovalo z útoku, vystúpilo 52 pokrútených „svätých“ Cirkvi, aby sa ponúkli ako náhradníci!

V marci 1877, dvadsať rokov po ohavnom zločine, bol John D. Lee odsúdený za svoju účasť na vraždách. Na základe Leeovho rozsudku, ako to vyžaduje štatút územia Utahu, mu bolo umožnené zvoliť si metódu vlastnej popravy – byť obesený, postrelený alebo sťatý a Lee sa rozhodol byť zastrelený

Vraždy v Mountain Meadow boli viac ako pomstou ľuďom, ktorí sa previnili iba tým istým ako tí, ktorí v minulosti násilne namietali proti tomu, čo vedeli o mormónskych prehreškoch a nemorálnosti. Sám Smith mal asi 7 manželiek.


Smith: „Dýchame voľný vzduch, máme najlepšie vyzerajúcich mužov a najkrajšie ženy, a ak nám nemormóni závidia našu pozíciu, tak by mohli, pretože sú chudobná, úzkoprsá, štipľavá rasa mužov, ktorí sa pripútajú k zákonu monogamie a žijú všetky svoje dni pod nadvládou jednej manželky. Za takéto správanie by sa mali hanbiť a nemožno sa im čudovať, že by mali závidieť tým, ktorí oveľa lepšie chápu sociálne vzťahy.”


Bola to zámienka na vykonanie superobetovania, odvádzania krvi z tiel stodvadsiatich nevinných pohanov: hold Marmanovi, vojne! (v mysliach skazených pohanov by mali byť obete účinnejšie, keď sú nevinné. Z tohto dôvodu sú zvyčajne vyberané deti a panny – Child Sacrifice!).


Nie je čas, aby ste sa dozvedeli pravdu o svete, v ktorom žijete? Nie je čas, aby ste sa dozvedeli pravdu, prečo vás vaša vláda klame? Nie je čas, aby ste sa dozvedeli, že Zem má podzemný svet a že v jeho jaskyniach sú starodávne mestá. Nie je čas, aby ste sa dozvedeli, že Zem je dutá a že toto je miesto Edenu a Stvorenia? Nie je čas, aby ste sa dozvedeli pravdu o UFO a mimozemšťanoch, ktorí na túto planétu prichádzajú už pred časom Stvorenia?

Norma Cox, spisovateľka a vydavateľ vydavateľstva „SECRETS“
Norma Cox, spisovateľka a vydavateľ vydavateľstva „SECRETS“ 1987


Ach toto bude bolieť vo Vatikáne, v Izraeli a hlavne v židovskej Moskve.
Ach toto bude bolieť vo Vatikáne, v Izraeli a hlavne v židovskej Moskve.


Vrátime sa!
Je nám to ľúto. Webové stránky Salt Lake Tribune, sltrib.com , sú v Európskej únii nedostupné. Spolupracujeme s právnikmi na dodržiavaní všeobecných požiadaviek Európskej únie na ochranu údajov. Očakávame, že web sltrib.com bude k dispozícii hneď po dokončení. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť.


Váš, nie Gojím!

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™