Metódu na PCR test pre COVID-19 si Rothschild v rokoch 2015 a 2017 nenechal patentovať. Falošné tvrdenie, že metóda pre COVID-19 bola patentovaná Richardom Rothschildom v rokoch 2015 a 2017, bolo zdieľané online. O patent na systém, ktorý analyzuje biometrické údaje s cieľom zistiť, či používateľ trpí COVID-19, bol požiadaný až 17. mája 2020.

Toto obvinenie je predmetom článku smeruje na holandskú webovú stránku, ktorá zobrazuje patent pre „Systém a metódy testovania pre COVID-19“ .

Patent má očíslované „US20200279585A1“ a má „Prioriteitsdatum“ (v holandčine „dátum priority“) z „2015-10-13“.

Systém a metódy testu pre COVID-19 si nepatentoval Alexander Rothshild

Tento článok tvrdí, že prioritný rok 2015 je dôkazom, že pandémia koronavírusu bola naplánovaná.

Predložený vynález sa týka diagnostikovania zdravia, pohody jednotlivca, najmä systému a spôsobu používania mobilného výpočtového zariadenia (napr. Smartphonu) na získanie a zabezpečenie životných funkcií, ktoré sa potom môžu použiť na určenie (alebo pomoc) pri určovaní zdravia, pohody jednotlivca vrátane toho, či jedinec trpí bakteriálnou alebo vírusovou infekciou (aj COVID-19, atď.) alebo inými respiračnými stavmi alebo príznakmi.

Predložený vynález by sa mohol použiť v spojení s telemedicínou alebo systémom „digitálneho zdravia“ pre poskytnutie spoľahlivej a pohodlnej metódy na diaľkový zber a pozorovanie vitálnych funkcií pacienta.

Autor však spojil pojmy „prioritný dátum“ a „dátum podania žiadosti“. Dátum priority sa môže vzťahovať pre najskorší dátum podania v rade súvisiacich patentových prihlášok alebo pre najskorší dátum podania osobitnej prihlášky vynálezu.

V tomto prípade nastáva 13. októbra 2015, keď spoločnosť Rothschild prvýkrát urobila dočasné uplatnenie v rámci tejto skupiny patentov.

Následne bola podaná séria pravidelných, predbežných prihlášok na „Systém a spôsob využívania, spracovania a zobrazovania biometrických údajov“. Tieto skoršie patenty sú v podstate predchodcami patentu „US20200279585A1“ – a ako také majú podobné vlastnosti, ako napríklad použitie biometrických údajov.

Patent na systém, ktorý analyzuje biometrické údaje s cieľom zistiť, či používateľ trpí COVID-19, bol však podaný až 17. mája 2020.

Prihlášku metody zistenia infekcie COVID-19 si nepodal Richard Rothschild

Tento článok tiež tvrdí, že poskytuje dôkazy o tom, že v roku 2017 bol podaný na testovanie COVID-19.

Odkazuje na „Systém a spôsob používania, biometrických a zobrazovacích biometrických údajov“ a dátum jeho podania 24. apríla 2017.

Ako už bolo uvedené, hoci je tento patent skutočne predchodcom patentu „US20200279585A1“, nezmieňuje sa o COVID-19 v žiadnej podobe.

VERDIKT – Správa je falošná, ako mesik, bukovsky a spol.

Rok 2015 bol rokom, kedy Rothschild prvýkrát podal predbežnú prihlášku v rámci skupiny. Rok 2017 je dátumom podania súvisiaceho, ale samostatného patentu v rámci rodiny.

Súbežne zhromažďované údajov o sebarealizácii, Richard Rothschild

Takýto systém alebo metódu by mohol použiť jednotlivec (napr. športovec atď.) alebo jeho tréner na vizualizáciu jednotlivca počas výkonu atletického podujatia (napr. Jogging, jazda na bicykli, vzpieranie, futbal (atď.) v reálnom čase alebo neskôr.

Spolu so súčasne zmeranými biometrickými údajmi jednotlivca (napr. srdcová frekvencia atď.) alebo súbežne zhromažďované „údaje o sebarealizácii“.

Alebo údaje generované subjektom ako zážitkové údaje, kedy jedinec počas cvičenia, fitnes alebo športovej aktivity, tréningu zadáva svoje vlastné subjektívne fyzické alebo psychické stavy (napr. pociťuje nástup adrenalínového „zhonu“ alebo endorfínov v systéme, cíti sa unavený, druhý dych, atď.). 🙂

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™