Planetofyzikálny stav Zeme a života. Všetky tieto veci boli zverejnené už v January 8, 1997 v jednej vedeckej práci! Táto vedecká práca bola vždy okamžite vymazaná z Internetu. Prvý kto nato upozornil bol David Wilcock, ktorý toto sledoval a celú tuto prácu dôkladne rozobral vo svojich videach a súvisloti s posvätnu geometriou vesmiru na Platonové geometrické útvary. Dôkaz vidite na sevenom póle Saturnu, hexadecimal. Nikto si to nedal do súvislosti so zvýšeným počtom zemetraseni, výbuchov sopiek a prírodných katastrof, alebo naschvál??!!

Dôkaz vidite na sevenom póle Saturnu

Uvádzame zoznam nedávnych rozsiahlych udalostí v slnečnej sústave, aby sme úplne pochopili a pochopili prebiehajúce Planetofyzikálne transformácie. Tento vývoj udalostí, ako je zrejmé z posledných niekoľkých rokov, je spôsobený hmotnou a energetickou nejednotnosťou v anizotropnom medzihviezdnom priestore. Heliosféra cestuje v medzihviezdnom priestore v smere k vrcholu Slnka v súhvezdí Hercules. Na svojej ceste sa stretol (1960) s nehomogénnymi látkami a energiou obsahujúcimi ióny vodíka, hélia a hydroxylu okrem ďalších prvkov a kombinácií. Tento druh plazmy rozptýlenej v medzihviezdnom priestore je prezentovaný magnetizovanými štruktúrami pruhov a pruhmi. Prechod heliosféry (slnečná sústava) cez túto štruktúru viedol k zvýšeniu rázovej vlny pred slnečnou sústavou z 3 na 4 AU, na 40 AU alebo viac. Toto zahusťovanie rázovej vlny spôsobilo vytvorenie kolúznej plazmy v parietálnej vrstve, ktorá viedla k prečerpaniu plazmy okolo Slnečnej sústavy a potom k jej prielomu do medziplanetárnych domén. Tento prielom predstavuje istý druh darovania hmoty a energie prostredníctvom medziplanetárneho priestoru pre našu slnečnú sústavu.V tomto článku je záver.

Planetophysical state of the Earth and Life by Dr. Alexey N. Dmitriev.

Number of Disasters
Situácia vo vnútri našej heliosféry má externú, interstelárnych, kozmický pôvod a možno predpokladať, že jej základnou príčinou je elementárne autooscilace priestorovo – fyzikálnych procesov nepretržitého tvorenia, ktoré sa profilujú a pokračujú tak vo vývoji nášho Vesmíru. Súčasný podráždený stav našej heliosféry pulzuje vnútri všetkých “organizmov” tvoriacich slnečnú sústavu – Slnko, planéty, Mesiac, kométy a asteroidy, plazma aj elektromagnetické médiá a štruktúry v medziplanetárnom priestore.

Reakcia na príliv medzihviezdnej energie a hmoty vstreky do našej heliosféry sa prejavila a naďalej intenzívne prejavuje radom v súčasnosti pozorovaných energetických procesov a útvarov na všetkých planétach, medzi planétami a ich mesiacmi aj medzi planétami a Slnkom. Schopnosť prispôsobiť sa tejto externé činnosti a energetickým transferom podstatne sťažili technogenní zmeny, ktorými sme obmedzili prirodzené vlastnosti alebo stavy nášho geologicko. geofyzikálneho prostredia. Planéta Zem sa teraz nachádza v procese dramatických premien; od úprav elektromagnetického skeletu cez zmenu osi geomagnetického poľa až po zmeny kompozícií ozónových a vodíkových saturačnej úrovňou svojho plynoplazmového obalu (atmosféry).

Tieto zmeny skupenstva nutne sprevádzajú z nich rezultující klimaticko atmosférickej a biosférickej prispôsobovací procesy. Tieto procesy nadobúdajú na intenzite a hojnosti, dôkazom je reálny nárast “neperiodických prechodných udalostí”, inak povedané katastrof. Je tu oprávnený dôvod uviesť, alebo priamo vypichnúť fakt, že zvýšenie etických či duchovných kvalít ľudstva by výrazne znížilo vplyv počtu aj intenzity komplexných katastrof.

Môže totiž byť životne dôležité, aby na mape sveta boli vopred vytýčenej zvýhodnené, ohrozené a katastrofické oblasti Zeme, pričom rozhodujúca bude kvalita geologicko- geofyzikálneho prostredia, rozmanitosť a intenzita kozmických vplyvov a reálna úroveň duchovně- etického vývoja ľudí, obývajúcich oba typy oblastí. Je rozumné poukázať na to, že naša planéta čoskoro zakúsi nové podmienky a že pribúdajúce energie naznačuje prechod do nového stavu a kvality vzťahov medzi kozmom a Zemou.

Živé organizmy, najmä v tých oblastiach Zeme, kde existujú dôležitejšie “prístupy” alebo príťažlivosť pre kozmické vplyvy, budú udávať tón v rozvoji vhodných životných reakcií alebo spôsobov, ako sa prispôsobiť novým pomerom. Tieto zóny vertikálne výmeny a prenosu energie už majú akási svoje “srdce” alebo “ohniska pátranie” po nových systémoch adaptácie a vlastné premeny. Základný zoznam týchto zón zahŕňa polárne oblasti, východnej kontinentálne výbežky rovníkových oblastí (karibskú, Madagaskar, Filipíny, Žlté more, atď.) A vnútorné kontinentálne zóny so sklonom k ​​vrásnenie a zdvihom (Himaláje, Pamír – Hindúkuš, Altaj – Sajansko sústava, atď. ).

Najvýznamnejší z týchto oblasti sú heliosenzitivní zóny, ktoré intenzívne reagujú na prejavy geoefektivní slnečnej činnosti, reakcie zahŕňajú veľmi dramatické a pozoruhodné manifestácie nehomogénneho vákua alebo typicky nemechanických éterických sférických štruktúr. Tieto štruktúry či objekty v interakcii s heliosenzitivními zónami mnohokrát vyvíjajú ďalekosiahly a silný vplyv na prostredie, ako napríklad zmenami seizmickej činnosti alebo chemických kompozíciou. Keďže sa tieto nehomogénne vákuové sférické objekty nezobrazujú “na tomto fyzikálnom svete” a bývajú charakterizované napríklad ako “tekuté svetlo” alebo “nie-newtonovský pohyb”, je ťažké nelíčiť ich manifestácie ako “zjavenie z onoho sveta”. Pritom je dôležité si všimnúť, že heliosenzitivné oblasti, kde sa tieto javy prejavujú v strednom až veľkom rozsahu, sú často zamieňané so “záhrobnými javy”, produkovanými vo fyzikálnych vakuo- homogénnych poruchách.

Takéto poruchy vyvolávajú a vytvárajú energiu a procesy odovzdávajúci hmotu medzi éterickými médiami a naším trojrozmerným svetom. Počet týchto úkazov, bohatých na kvalitu i rozmanitosť, neustále rastie. Státisíce prirodzených svetielkujúce útvarov uplatňuje rastúci vplyv na geofyzikálne polia a biosféru Zeme. Myslíme, že výskyt týchto útvarov indikuje hlavný prúd predchádzajúci transformáciu Zeme, ktorá sa stáva čoraz poddajnejšie voči prechodným fyzikálnym procesom prebiehajúcim na pomedzí fyzikálneho vákua a nášho hmotného sveta.

Sme súčasťou živého vesmíru, či sa vám to páči alebo nie! Je to vaše DNA!

Chakras large
To všetko stavia ľudstvo a každého z nás pred naozaj veľmi ťažký aktuálny problém revolučných posunov vedomostí, nutných pre transformáciou nášho myslenia, aby sme boli schopní vyrovnať sa s doteraz nevidenými fenoménmi, ktoré sa teraz prezentujú v našom svete. Niet inej cesty do budúcnosti než hlboké vnútorné vnímanie, založené na skúsenostiach a vedomostiach udalostí, ktoré podstupuje prírodné prostredie okolo nás. Iba s týmto porozumením a znalosťami bude ľudstvo schopné docieliť rovnováhy v obnovenom toku geofyzikálnych stavov a procesov.

Dá sa to googliť už aj na českých weboch. Ale prečo až teraz???

DNA

Prvým mestom na svete, kde sa začala masovo zavádzať technologia 5G je činsky Wu Han. Z činskeho Wu Hanu prišla do Europy v stredoveku čierna smrť, mor.

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™