Plány Trumpovej vlády pre pandémiu COVID, zahŕňajú odlúčenie rodiny. Plány COVID-19 zahŕňajú odlúčenie rodiny a nedobrovoľnú karanténu v „táboroch“
CDC požaduje „izolačné tábory“ ako súčasť „ochranného plánu“. Tento plán podrobuje občanov USA a obyvateľov, ktorí sú považovaní za „vysoko rizikových“ pre Covid-19, aby boli násilne vyňatí z ich rodín a domov a nedobrovoľne izolovaní v strážených táboroch.

Súdruhovia republikáni, ovládate vy vôbec nejaké inštitúcie v USA od roku 2016? Neovládate žiadne, nemáte na nič vplyv a s týmto CDC opatrením myslite vážne! Vaši voliči v USA, asi nečítajú CDC, len slepo trolujú nezmysly o víťazstve vo voľbách?? Toto čo je tu nižšie napísané dostanú ako novoročný darček, ked o tom ešte nečítali. Potom nech sa spamätajú za koho vlády bola táto blbosť vymyslená. Za vlády republikánov, ktorí zrazu propagujú Moderna Fauci, Gates vakcínu!

Plány Trumpovej vlády pre COVID zo dňa 26. júla 2020
zahŕňajú odlúčenie rodiny napríklad v táboroch FEMA

Robert Levin, zdravotnícky pracovník a lekár v okrese Ventura v Kalifornii, podrobne rozpracoval plány štátu, vrátane násilného vysťahovania ľudí z ich domovov a nadviazania kontaktov s hromadnými komunitami. “V celom štáte budú prijaté tisíce ľudí, ktorí budú týmito kontaktnými vyšetrovateľmi.” A to sa vyskytuje aj v mnohých a mnohých ďalších štátoch – možno vo všetkých štátoch našej krajiny. Budeme týchto ľudí intenzívne trénovať, trénovať nielen na identifikáciu a hľadanie kontaktov, ale aj na to, ako na to byť citliví. “

Správy odzneli na sociálnych sieťach. Del Bigtree z organizácie Informed Consent Action Network na twitteri uviedol: „Čo by ste robili, keby váš šesťročný syn alebo dcéra mali pozitívny test na Covid19 a úrady zdravia Ventura ho previezli z vášho domova do karanténneho centra?“

Pohoršenie verejnosti viedlo doktora Levina k stiahnutiu jeho verejného vyhlásenia a ospravedlneniu. pozor je to z Kalifornie, komunistickej eklávy USA!! Zatiaľ čo mainstreamové médiá mlčali, v auguste guvernér štátu Ohio Mike DeWine nariadil vytvorenie izolačných táborov FEMA na karanténu.

A teraz pozor: „Sudkyňa v severnej Kalifornii Sarah Heckmanová nariadila guvernérovi Gavinovi Newsomovi, aby prestal vydávať smernice týkajúce sa koronavírusu, ktoré by mohli byť v rozpore so štátnym právom. Zakázala mu „vykonávať akúkoľvek moc podľa kalifornského zákona o pohotovostných službách, ktorý mení a dopĺňa, mení alebo mení existujúci zákonný zákon alebo vytvára nový zákonný zákon alebo legislatívnu politiku.“

Americký vládny plán CDC, ktorý bol vydaný 26. júla 2020, počas vlády Trumpa, nie Obamu, požaduje „izolačné tábory“.

Usmerňovacie dokumenty vydané CDC majú názov: Dočasné operatívne úvahy týkajúce sa implementácie štítového prístupu na prevenciu infekcií COVID-19 v humanitárnych podmienkach.


Tu pomôže jedine Šiva a Zoroastriáni. Všetko staré musí zhorieť v ohni!

Plány Trumpovej vlády pre COVID zahŕňajú odlúčenie rodiny


„Tento dokument predstavuje úvahy z pohľadu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v USA týkajúce sa implementácie„ ochranného prístupu “, ktorého cieľom je„ znížiť počet závažných prípadov COVID-19 obmedzením kontaktu medzi jednotlivcami s vyšším rizikom rozvoja závažné ochorenie („vysoké riziko“) a bežná populácia.

„Cieľom tienenia je zmierniť stres na systém zdravotnej starostlivosti a obísť negatívne ekonomické dôsledky dlhodobých opatrení na obmedzenie šírenia a odstávok pomocou ochrany tých najzraniteľnejších.“

“Hoci prístup tienenia nemá byť nátlakový, v humanitárnych podmienkach sa môže javiť ako vynútený alebo nepochopený.”

Starší dospelí a ľudia s vážnymi zdravotnými problémami sa považujú za „vysoko rizikových jedincov“. Ich ľudské a občianske práva budú zhrnuté bokom.


Vo väčšine humanitárnych prostredí tvoria staršie skupiny obyvateľstva malé percento z celkovej populácie. 4,5 Z tohto dôvodu štítový prístup navrhuje fyzicky oddeliť vysoko rizikových jednotlivcov od bežnej populácie, aby sa uprednostnilo použitie obmedzených dostupných zdrojov a zabránilo sa implementácii dlhodobých opatrení na obmedzenie šírenia v populácii.

Za tieňový a štítový prístup, Na Stráž!


„Vysoko rizikoví jedinci by boli dočasne presťahovaní do bezpečných alebo„ zelených zón “ zriadených na úrovni domácnosti, susedstva, tábora / sektora alebo komunity v závislosti od kontextu a prostredia.”

“Mali by minimálny kontakt s členmi rodiny a ostatnými obyvateľmi s nízkym rizikom.”

„… Implementácia prístupu tienenia si vyžaduje prísne dodržiavanie protokolov 1 , 6,7 … prísne dodržiavanie opatrení v oblasti infekcie, prevencie a kontroly (IPC).“

Ak neexistujú dôkazy preukazujúce, že starší ľudia predstavujú „vysoké riziko“ pre kohokoľvek, s výnimkou, možno pre nich samotných, sú tieto drakonické izolačné opatrenia nehoráznym porušením osobnej autonómie občianskych práv. Je to príklad nadmerného dosahu Trumpovej vlády Jezuitov.

Ani starší dospelí, ani ľudia s neprenosnými chronickými stavmi nepredstavujú pre ostatných žiadne zdravotné alebo verejné zdravotné riziko. Ak ich interakcia s ostatnými predstavuje pre nich zdravotné riziko, majú právo rozhodnúť, aké kroky musia podniknúť na svoju ochranu.

CDC ďalej uznáva známe vážne riziká oddelenia rodín – vrátane násilia:

“Aj pri zapojení komunity môže existovať riziko stigmatizácie.”

„Izolácia / odlúčenie od členov rodiny, strata slobody a osobné interakcie si môžu vyžadovať ďalšie psychosociálne podporné štruktúry / systémy .“

„ Okrem rizika stigmatizácie a pocitu izolácie môže mať tento ochranný prístup dôležitý psychologický dopad a môže viesť k výraznému emocionálnemu rozrušeniu, k zhoršeniu existujúcich duševných chorôb alebo k úzkosti, depresii, bezmocnosti, smútku, zneužívaniu návykových látok alebo myšlienky na samovraždu medzi tými, ktorí sú odlúčení alebo boli zanechaní. “

„Rozchod rodín a rušenie a dekonštrukcia viacgeneračných domácností môžu mať dlhodobé negatívne dôsledky.

„V rámci tieniacich stratégií je potrebné zohľadniť sociokultúrne rodové normy, aby bolo možné adekvátne vyhodnotiť a riešiť riziká pre jednotlivcov, najmä ženy a dievčatá . Reštriktívne rodové normy môžu byť zosilnené izolačnými stratégiami, ako je tienenie. Na úrovni domácností izolovanie jednotlivcov a obmedzovanie ich interakcií v kombinácii so sociálnymi a ekonomickými poruchami vyvolalo obavy z možného zvýšeného rizika partnerského násilia. “

„Domácnosti, ktoré sa zúčastňujú domácich výmen alebo sektorového kohorty, sú vystavené osobitnému riziku rodovo podmieneného násilia, obťažovania, zneužívania a vykorisťovania, pretože zostávajúci členovia domácnosti nemusia byť osobami s rozhodovacími právomocami alebo zodpovednými za potreby domácností .“ [Highlights added by VS]

Význam opakovaného odkazu CDC na „humanitárne prostredie“ je nejasný! Nie je ani jasné, na ktoré segmenty obyvateľstva sa zameriava „tienenie“ v „zelených zónach“.

V septembri spoločnosť CDC oznámila plány na „ochranu detí pred biologickými hrozbami“. Rodičia boli poučení, aby pripravili pohotovostnú súpravu pre svoje deti, od ktorých sa môže vyžadovať oddelenie od rodiny, pretože by mohli byť vystavené pôsobeniu COVID-19. Deti by boli ubytované v noci v karanténnych táboroch FEMA!

Tieto diktátorské, extrémne opatrenia sa zavádzajú ako donucovacie, psychologické zbrane na zabránenie slobody pohybu, slobody zhromažďovania a slobody výmeny necenzurovaných informácií v demokratickej spoločnosti.

Vynútené izolačné opatrenia a premiestnenie členov rodiny do karanténnych get sú militantným krokom k nastoleniu totalitného režimu.


Tak ako republikáni hľadajúci falošné hlasy, aby mohli v plnej poľnej zaviesť tento nezmysel vyprodukovaný vládou ich Trumpa?!

Súdruhovia republikáni, ovládate vy vôbec nejaké inštitúcie v USA od roku 2016? Neovládate nič! Vaše chyby musia opravovať aj dementní komunisti v Kalifornii.

Obuv Dr.Martens

Obuv znacky Dr.Martens


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™