Platónická geometria, jej tvary, éter a kvantová fyzika. 300 rokov po Descartesovi môžeme mať prvýkrát v histórii k dispozícii teóriu všetkého (TOE), ktorá nielen vysvetľuje náš fyzický vesmír, ale tiež spája vedomie tým, že preklenuje priepasť medzi vedou a spiritualitou. Platónove telesá ich tvary. Prázdny priestor vesmíru nie je prázdny. Obsahuje energiu, ktorú moderná veda znovu objavila ako éter, ale je známa už tisícročia v starovekých duchovných tradíciách ako Chi, Ki, Prana alebo akášická energia vesmíru.

Platón, jeho telesá, kvantová fyzika

Táto energia nielenže formuje fyzický svet okamih za okamihom, ale súvisí aj s vedomím. Súčasná veda ukazuje, že veriť v rozdiel medzi materiálnym a duchovným svetom je chyba. Neexistuje dualita, vesmír je vytvorený z jednej látky a fyzický aj duchovný svet sa formuje z tejto jedinej látky nazývanej éter.

Amit Goswami, Daniel Winter a David Wilcock sú niektorí z vedcov, ktorí prekročili most medzi vedou a spiritualitou a ktorí teraz veria, že prvotná vedomá energia vesmíru je hlavnou príčinou stvorenia. Aetherická energia sa môže organizovať do geometrických vlnových vzorov pomenovaných po Platónovi, aby vytvorila hmotu.

Pred takmer 2500 rokmi Platón napísal, že fyzický svet sa vytvára vďaka platonickým tvarom, ktoré sa organizujú do toho, čo teória chaosu nazýva fraktálne vzorce, ktoré tvoria matricu v priestore prepojením atómov s hviezdami. Váhy platónskych telies sú rôzne, ale vzťah medzi nimi je vždy rovnaký.

Platonická geometria sa organizuje do toho, čo teória chaosu nazýva fraktálne vzorce, ktoré tvoria matricu v priestore prepojením atómov s hviezdami. Váhy platónskych telies sú rôzne, ale vzťah medzi nimi je vždy rovnaký. Platonické tvary sa organizujú do toho, čo teória chaosu nazýva fraktálne vzorce, ktoré tvoria matricu v priestore prepojením atómov s hviezdami. Váhy platónskych telies sú rôzne, ale vzťah medzi nimi je vždy rovnaký.

Kvantová fyzika naznačuje, že pravdepodobnostné vlny sú skutočné vlny a to sa teraz považuje za pravdu. To v konečnom dôsledku rieši hádanku duality vlnových častíc kvantovej vedy.

Vo vesmíre nie sú žiadne častice, iba vlny.

To, čo vidíme ako časticu, je v skutočnosti ústredným bodom vibrácií.

Prana alebo akášická energia vesmíru

Hmota je vytvorená z čistého svetla (elektromagnetická a torzná energia) a ako sme ukázali, existuje jasný vzťah medzi láskou a zlatým priemerom (Phi) potrebným na podporu hmoty. Pretože ohnisko týchto vĺn vytvára vedomé vedomie, každý atóm vo vesmíre je vedomý a samotný vesmír je vedomou bytosťou. Univerzálne vedomie.

Hmotu vo vesmíre priťahujú zlaté vlny, ktoré sa prepletajú smerom k nulovému bodu, alfa a omega stvorenia. Je to láska v týchto vlnách, ktorá vytvára gravitáciu. Legendárny R. Buckminster Fuller, ktorý je predmetom piesne skupiny Beatles „Fool on the Hill“, zistil dôležitosť posvätnej geometrie a vysvetlil to takto:

„Láska je metafyzická gravitácia“. Ak by vo vlnách, ktoré tvoria hmotu, nebola láska, deštruktívne by zasahovali a vesmír by sa zrútil do vákua. Boh je silou v éterovej dynamike a fraktálnym atraktorom v teórii chaosu, priťahuje všetky vlny smerom do centra, kde sa všetko stáva jedným.


Tieto veci dávno poznáme tu na webu lebo sa týkajú tzv. Sacred Geometry, na Saturne vidíme hexagonálny útvar a Wilcocka s celou kvantovou fyzikou máme dávno v malíčku. Tak sme si trochu zaspomínali na staré časy tohto webu, že vieme aj niečo iné okrem Covidu 🙂

Ruskí vedci znovu objavili Teslov nový typ neelektromagnetickej energie, ktorá sa pohybuje v špirálovitých vlnách a nazvala ich torzné vlny. Náš starý známy Nikolay Kozyrev zo Stalinovho Gulagu

Na Kozyrevovi som začínal s kvantovou fyzikou.
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť existujú súčasne!
Platónove telesá, kvantová fyzika, Nikolay Kozyrev zo Stalinovho Gulagu
Vedci sa teraz domnievajú, že na torzné vlny možno nazerať ako na vlny, ktoré prenášajú informácie a nie energiu. Dokázalo sa, že torzné vlny súvisia s ľudským vedomím a sú vytvárané myšlienkami a emóciami.

Torzné vlny sú rozhraním medzi mentálnym a fyzickým svetom, aj keď musíme mať na pamäti, že medzi nimi neexistuje dualita. Fyzika torzného poľa je fyzikou psychokinézy a telepatie a ukazuje nám, ako vesmír vytvára hologram, ktorý vyzerá ako staroveké informačné pole éteru známejšie ako akašické pole.


Vynechal som tu kecy o nejakom Bohovi a jeho svetle. Boha má akurát Iluminát Maltezský Rytier čarnogurák, preto prehrá aj so svojou bandou neonacistov čo vraj chceli vystúpiť z EU 🙂

Obuv Dr.Martens

Obuv znacky Dr.Martens


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™