Podstata politiky ľavice je ideológia Frankizmu, všetko zničiť, ako sme písali v minulom článku Sabbatai Zevi: Požehnaný si, Pane, Bože náš, Kráľ vesmíru, ktorý robíš zakázané veci dovolené.​ Okrem toho, Sabbatean-Frankizmus tiež negatívne ovplyvnil celý západný zasvätený systém a všetky tajné spoločnosti v ňom, priniesli do rúk satanské používanie sexuálnej mágie na dosiahnutie svojich zlých cieľov. Aj podstata politiky ľavičiarov SMERu, Chmelára a magora Bláhu.

Podstata politiky ľavice je ideológia Frankizmu

1. Komunizmus (Marx)
2. Sexuálna skazenosť (Freud)
3. Korporátne ľavičiarstvo (Bernays)
4. Multikulturalizmus (Horace Kallen)
5. Dekonštruktivizmus/kritická teória (Walter Benjamin)
6. Frankfurtská škola (Adorno)
7. Radikálna jurisprudencia (Brandeis, Frankfurter a Cardozo)
8. Rozsiahla, neselektívna imigrácia (Izrael Zangwill, Emma Lazarus)

Čo majú všetky tieto vplyvné ideológie spoločné?

Odpoveď je jasná a jednoduchá, že všetky sú spojené so sabbateanským frankistom, výraznou kvázi satanskou schizmou v rámci židovstva, ktorá hlboko ovplyvnila slobodomurárstvo aj iluminátov, ktorú začal samozvaný mesiáš Sabbatai Zevi (1626-1676) a Jacob Joseph Frank (1726-1791), ktorý vyhlásil, že je jeho reinkarnáciou.

Mimoriadna prevaha sabatejsko-frankovského vplyvu medzi špičkovými židovskými intelektuálmi v rokoch 1850-1950 štatisticky znemožňuje poprieť jeho úlohu kvôli nemožným náhodám okolo neho. Pamätajte, že Sabbatean-Frankisti sa snažia prevrátiť tradičné židovsko-kresťanské hodnoty, vrátane 10 prikázaní, obmedzení zhýralej sexuality, nadvlády človeka nad prostredím atď.

Ďalej, vzhľadom na apokalyptickú povahu Sabbatean-Frankizmu, je moderná ľavica rozbitá iracionálnym deštruktívnym impulzov.

Okrem toho, Sabbatean-Frankizmus tiež negatívne ovplyvnil celý západný zasvätený systém a všetky tajné spoločnosti v ňom, priniesli do rúk satanské používanie sexuálnej mágie na dosiahnutie svojich zlých cieľov.

Túto všeobecnú tézu len čiastočne preskúmali historici Paul Johnson a Gershom Scholem (1897 – 1982), ale nikdy tak podrobne, aby sa dozvedeli o všetkých interakciách medzi sabbateanskými frankistami, rôznymi tajnými spoločnosťami siete Iluminátov a samozrejme svet politiky. V skutočnosti existuje niekoľko dôsledkov tejto tézy, ktoré tu musím zdôrazniť: Neúspechy súčasnej ľavice nepredstavujú „dobrú vieru“ sekulárne humanistické snahy, ktoré sa pokazili.

Najvyšší súd USA bol silne ovplyvnený sabbateanskými frankistami. Ich vplyv pomohol vyvolať revolúciu prostredníctvom súdu v 50. – 70. rokoch, ktorý krajine nedemokraticky vnútil dekadentné/protižidovsko-kresťanské (t.j. frankistické) hodnoty. Keďže ľavica je v podstate kvázi satanským hnutím oddaným ničeniu tradičnej židovsko-kresťanskej civilizácie, je prirodzeným spojencom s podobne zmýšľajúcim islamom, napriek povrchným rozdielom (feminizmus, práva homosexuálov).

Islam, ľavica, Vatikán a slobodomurárstvo budú hladko spolupracovať na zničení Západu tak, ako už raz spolupracovali na zvrhnutí šacha v iránskej revolúcii. Každá civilizácia nakoniec začne pohŕdať jej prísnymi základnými cnosťami.

Rezonancia Sabbatean-Frankizmu je súčasťou cyklu, v ktorom sa civilizácie uspokojujú a v konečnom dôsledku sú sebadeštruktívne a to je, žiaľ fakt, nie hypotéza. Zdá sa, že gróf Radetzsky, ktorý v roku 1848 porazil napoleonských aj Frankistami inšpirovaných rebelov, pochopil podstatu ľavice, ktorou nie je sekulárny humanizmus alebo obyčajný nihilizmus, ale deštruktívnosť ako samoúčelná, to sú jeho slová. :


Vojaci! Otvorte oči do priepasti, ktorá sa vám otvára pri nohách; všetko je v nás; hlavné piliere spoločenského poriadku boli zničené; majetok, morálka, náboženstvo sú ohrozené zničením. Všetko, čo je človeku sväté a milé, všetko, na čom štát stojí a čo zastáva, sú ľudia odhodlaní zničiť. To, nie sloboda, je cieľom každého buriča, ktorý vás chce strhnúť do záhuby a hanby.


Ak je Frankizmus ideológiou ničenia, ako oživuje ľavicu? Saul Alinksy nám hovorí, že svoju prácu venuje Luciferovi. To je dôvod, prečo Ilumináti alebo rôzne vetvy slobodomurárstva, Zlatý úsvit alebo O.T.O. majú dokonca všetky spojenia so Sabbatean-Frankistami.

Zosnulý učenec a výskumník Jonathan Sellers, zakladateľ dnes už neexistujúcej stránky Antiquities of the Illuminati, ktorý nedávno zomrel na to, čo predpokladáme, že to boli komplikácie COVID, napísal nejaký materiál pre sériu Čierna kniha od Christophera Hyatta, ako aj niekoľko vlastných kníh, vrátane Jah-Bul-On, The Legacy of the GIFT a niekoľkých kompilácií a prekladov historických zdrojových materiálov sledujúcich vývoj ezoterického myslenia cez nusairskú, jezídsku a nabatejskú kultúru, hovorí v úvodných poznámkach ku knihe Allena H. Greenfielda, The Roots of Modern Magick: Glimpses of the Authentic Tradition z rokov 1700-2000:


Sú to myšlienky, ktoré nie sú nové, ale sú čerstvé, keďže sa nimi nezaoberáme tak často ako inými líniami v autentickej tradícii, ako sú Ilumináti alebo rôzne vetvy slobodomurárstva, Zlatý úsvit alebo O.T.O. Možno o sto rokov nikoho nebude zaujímať, že luriánska škola v Safede zdedila bohaté tradície languedocskej kabaly, alebo že ovplyvnila zrod a vývoj sabatského hnutia; alebo Dönmeh, alebo Frankisti; alebo že Bekhtashi Order je ďalším vplyvom v tejto línii a má korene v Nusairi v Sýrii, ktoré sami siahajú do starovekej Fenície, kde skutočne praktizovali detské obete.


Confessions of an Illuminati Volume 7: From the Occult Roots of the Great Reset to the Populist Roots of The Great Reject

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™