Potlačiť sekundárny predaj čipov do Ruska alebo iných strán nie je ľahká úloha. V júni 2022 americké ministerstvo obchodu uvalilo sankcie na hongkongskú spoločnosť obchodujúcu s elektronickými súčiastkami Sinno Electronics a ďalšie za „zapojenie sa do ruskej vojenskej pomoci“.

Sekundárny predaj polovodičových čipov do Ruska

Väčšina spoločností skúmaných v rámci vyšetrovania však nie je na amerických sankčných zoznamoch.

“Už sme sankcionovali viac ako 500 spoločností a budeme ich naďalej monitorovať v spolupráci s ďalšími krajinami,” odpovedalo americké ministerstvo obchodu.

Hovorca rezortu však dodal, že „nie je prekvapujúce“, že Rusko sa pri získavaní polovodičov obracia na krajiny mimo globálnej koalície na kontrolu exportu, ako aj na nelegálne siete. Členmi GECC, rámca na presadzovanie sankcií voči Rusku pod vedením USA, sú Európska únia, Japonsko, Južná Kórea a Spojené kráľovstvo, ale nie Čína a Hongkong.

Benjamin Kostrzewa, bývalý úradník Úradu amerického obchodného zástupcu a teraz medzinárodný obchodný právnik v Hongkongu, vysvetlil, prečo takéto presadzovanie nie je jednoduché.

“Malé obchodné spoločnosti v Hongkongu a inde môžu pokračovať vo svojej činnosti pod novými názvami, aj keď budú podliehať sankciám”

Povaha globálneho obchodu s čipmi zvyšuje ťažkosti pri udržaní čipov mimo Ruska. Výrobcovia polovodičov, ako sú Intel a AMD, vo všeobecnosti outsourcujú svoj predaj špecifikovaným a významným distribútorom – medzi niektorých známych patria Arrow, Avnet a WPG Holdings – ktorí zasa dodržiavajú postupy „poznaj svojho klienta“ a poskytujú výrobcom záruky, že nebude obchodovať so sankcionovanými stranami.

V niektorých prípadoch sa však prebytočné zásoby od rôznych výrobcov elektroniky predávajú ďalej menším obchodníkom alebo iným spoločnostiam. Malé obchodné spoločnosti v Hongkongu a inde môžu naďalej pôsobiť pod novými názvami, aj keď budú podliehať sankciám.

Distribúciu za týmto bodom je ťažké, ak nie nemožné sledovať.

„V Hongkongu je mnoho beztvarých fiktívnych spoločností a malých obchodných spoločností, ktoré slúžia ako schránky na sekundárny predaj“ do Ruska a inde, povedal manažér spoločnosti Avnet, popredného amerického distribútora polovodičov. Poraziť takýchto obchodníkov je takmer nemožné.

“Ak spozorujete jeden nelegálny obchod, môžu si jednoducho zmeniť názov alebo použiť názvy iných obchodných spoločností,” povedal manažér. “Ich zdroje polovodičov sú otázne a kvalita nebude zaručená. Veľké technologické spoločnosti nebudú nakupovať z takýchto zdrojov.”

Shenzhen, čínske prístavné mesto neďaleko Hong Kongu, je domovom obrovského trhu, kde sa obchoduje s polovodičmi a elektronickými súčiastkami z celého sveta. Mnoho obchodných spoločností z Hongkongu, ktoré dodávajú polovodiče do Ruska, má kancelárie v Shenzhene.

Zamestnanec japonskej obchodnej spoločnosti povedal, že je možné, že hongkonské spoločnosti tam vyvážajú produkty, pretože „colné kontroly sú laxné“.

Napriek ťažkostiam niektorí tvrdia, že je možné urobiť viac, aby sa uzavreli medzery, ktoré Rusku umožňujú získať čipy.

“Vláda a výrobcovia si už dlho neuvedomujú, že by mali skutočne kontrolovať, kto ich tovar kupuje, pretože dodávateľský reťazec je tak globalizovaný. Najmä [ak] je to v inej krajine, je veľmi ťažké udržať kontrolu nad tento tovar,“ povedal Diederik Cops, expert na kontrolu exportu z Flámskeho mierového inštitútu v Belgicku.

“Vláda by mala zhromažďovať čo najviac informácií pomocou bezpečnostných a spravodajských služieb a mali by ich [zdieľať] so spoločnosťami, aby si spoločnosti mohli viac uvedomovať riziká. Vláda musí tiež zdieľať informácie so všetkými globálnymi partnermi

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™