Únosy ľudi ako genetického zdroja pre mimozemšťanov na UFO. Čo povedali unesení o mimozemšťanoch známych ako šediváci alebo greys. Nepodávame konšpirácie, ale fakty známeho odborníka Maximiliena De Laffayeta. Únosy detí mimozemšťanmi a používanie DNA ľudí na ich genetický výskum. Mimozemšťania šedivácí žijú medzi nami dlhé roky. Pozemskí Šedí a ich unesení: správy, vzťahy unesených a ako im to vysvetľovali ich únoscovia zvaní šediváci. Medzitým stihli väčšinu populácie infikovať svojou DNA a behá nám tu kopa hybridov, ktorí sú na nerozoznanie od ľudí. Šedých nazývame „mimozemšťania“. To nie je správne, pretože Šedí sú pozemskí ľudia, ktorí žijú hlboko v podzemí a pod vodou, a ľudia sú spoluobyvateľmi planéty Zem.

Napríklad Putin, ktorí si dal predpísať doživotnú imunitu, lebo spáchal, alebo spácha hrozné trestné činy. Šediváci totiž spolupracujú aj s Rusmi a iným vládami v našom svete na likvidácii tejto populácie. Zaujímavé, že Trump si imunitu nerozkázal schváliť, ani by mu to asi neprešlo, hold iná demokracia aj keď tiež infikovaná DNA greys.

Toto je len pre silné žalúdky a žiadna rozprávka trollov, odborníkov na všetko po svetových weboch. Nepotrebujeme písať články, len aby sme písali hoaxy. Preto autor, Maximilien De Laffayet. Tito šedí ich nepotrebujú unášať všetkých na svoje mimozemské UFO, ale im stačia základne na Zemi, ktoré vytvorili po spolupráci s ľudmi, ako napríklad známa aféra základne Dulce v USA. Tieto zmluvy z 50-tych rokov po havárii v Roswelli, ktoré podpísali niektorí prezidenti, lebo naleteli šedým, že im poskytnú technológie na cestovanie vesmírom, zrušil nedávno Trump.

Nič im neposkytli, ergo naleteli!

Akurát im umožnili cestu na planétu Serpo medzi šedých Ebenov! Tito ľudia sa vrátili, ale nie všetci a neskôr zomreli na vysoké žiarenie, ktoré tam bolo na planéte.

Únosy mimozemšťanmi

I. Správy o unesených a ich správy : Unesení uviedli, že ich únoscovia, Šedí, s nimi často rozprávajú o budúcnosti ľudskej rasy a Zeme. Budúcnosť založená na vytvorení a populácii novej rasy, ktorá bude na Zemi žiť a prosperovať veľmi dlho. A počas tohto procesu ľudská rasa dosiahne vyššiu úroveň vedomia, inteligencie a vedy. Táto vyššia úroveň vedomostí na viacerých úrovniach je výsledkom vytvorenia hybridnej rasy, ktorá je pre nás oveľa lepšia.

A na konci tohto procesu ľudská rasa zmizne z povrchu Zeme. Existuje však značný počet unesených, ktorí nám povedali, že Šedí nemajú v úmysle zničiť ľudskú rasu. Naopak, chcú žiť s nami tu na Zemi v mieri, harmónii a zdieľať s nami svoju vysoko pokročilú vedu, vedomosti a porozumenie vesmíru. Zdá sa mi, že existuje viditeľný a ostrý rozpor s tým, čo sme predtým počuli od väčšiny unesených. Táto skupina unesených tiež uviedla, že Šedí majú k nám veľkú náklonnosť a deti, ktoré geneticky vytvorili pomocou ľudskej DNA a Grey génov, sú im veľmi drahé, pretože ich nazývali deťmi budúcnosti; budúcnosť, ktorá bude zdieľaná rovnako s Šedými. V obidvoch prípadoch je program Šedých jasný: Používanie ľudí ako genetického zdroja.

Správy a záznamy unesených obsahujú rozsiahle a podrobné príbehy o ich kontakte so Šedivými, o ich biotopoch, spôsobe života, kolektívnych a osobných vzťahoch medzi unesenými a mimozemšťanmi, výživovom systéme, činnostiach, správach o budúcnosti ľudskej rasy a Zeme, obavách a udalostiach, starostí Šedých, holografické projekcie scén a udalostí týkajúcich sa histórie ľudstva a našej budúcnosti a lavína fascinujúcich informácií na viacerých úrovniach. O všetkých týchto bodoch si povieme v tejto knihe a komentujeme ich pravdivosť a dôsledky pre našu spoločnosť.

Maximillien De Lafayette

Šedí: Budúcnosť prinesie „globálnu zmenu“. Tieto otázky kládli unesení, ako aj najvyšší stupeň vedcov a etikov pracujúcich pre vlády, projekty / operácie týkajúce sa mimozemšťanov, Šedých a únosov. Vlády Brazílie, Mexika, Ruska a Spojených štátov majú vypracovať súbory o týchto predmetoch. Iba zasvätení a niektorí veľmi privilegovaní vedci majú prístup k týmto súborom. Ale oni nerozprávajú. Podľa našej vlády je téma Šedí alebo mimozemšťania top. Tajné a preto odhalenie / zverejnenie relevantných informácií bude ohroziť národnú bezpečnosť. Je veľmi možné, najmä, ak vezmeme do úvahy dôsledky a účinky, tieto informácie budú mať na našu sociálnu štruktúru, spoločnosť, náboženské viery a ochrana občanov.
Inými slovami, vládne spisy sú zapečatené a neočakávajú, že sa poučia nič o týchto súboroch a z nich.

Našťastie a našťastie niektorí unesení hovoria aj niečo iné: Medzi najkritickejšie problémy, o ktorých spoločne diskutujú unesení a ich
únoscovia, Šedí, sú:
a – Bezpečnosť Zeme,
b – Budúcnosť ľudskej rasy.

Budúcnosť ľudskej rasy a globálne zmeny:

Unesení nám povedali, že Šedí prinesú do našich spoločností globálnu zmenu, životy a budúcnosť. Je to svetlá a veľmi sľubná budúcnosť, pretože Šedí dostanú zbaviť sa všetkých našich sociálnych problémov, ako je chamtivosť, hlad, násilie, choroby, zločiny, chudoba, politické ambície, nespravodlivosť atď. Šedí navyše nastolia nový svetový poriadok založený na mieri, prosperita a kozmické vedomie. Pritom sa vôbec prvýkrát dozvieme o skutočnej histórii ľudstvo, náš pôvod, prečo sme tu, všetky fakty a klamstvá napísané v našej zaznamenanej histórii, náš vzťah k Bohu a svety a dimenzie okolo nás.

Pri mnohých stretnutiach s ET boli unesení svedkami mimoriadnych udalostí holografické projekcie udalostí z našej histórie, minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Únoscovia nám napríklad povedali, že videli na veľmi veľkej obrazovke, scény zo zničenia planéty Zem, atentáty, katastrofy,
krvavé udalosti, vraždy prezidentov, hláv štátov, prorokov a svätých.

Šedí povedali uneseným, že všetky tieto hrôzostrašné udalosti v histórii človeka nám bránili v:

a-dosiahnutí vyššej úrovne inteligencie,
b-porozumení fungovaniu vesmíru,
c-hľadaní liekov na naše smrteľné choroby,
d-žití v mieri, elektronický pokrok v mnohých krajinách

Šedí tiež uneseným povedali, že prinesú do našich životov globálnu zmenu „tým, že nám všetkým„ predpíšu novú budúcnosť “. Táto globálna zmena zmení všetko v čo sme verili, najmä náboženské dogmy a pôvod ľudstva. Aby to mohli Šedí urobiť, potrebujú spoluprácu unesených. O akej spolupráci sa bavia? Prečo iba unesení môžu pomáhať Šedým a nie my ostatní? Ako dlho by Šedivým trvalo, kým zmenili náš svet, naše spoločnosti a našu budúcnosť? Ako šediny zmenia náš život a budúcnosť?

Šediví uneseným neodhalili všetko. Ich vysvetlenia sa krútili okolo súčasného stavu našich sociálnych systémov, podnebia, problémov životného prostredia a bezpečnosti planéty Zem. Šedí sa v podstate obávajú, že neustále detonácie jadrových bômb nakoniec zničia Zem, ktorú si nazvali svojím vlastným biotopom. Šedí nedovolia také zničenie, pretože žijú tu na Zemi. “Žili na povrchu Zeme, v podzemí a pod morom milióny rokov, dlho predtým, ako človek alebo zviera-človek kráčali po povrchu Zeme …” povedala nám Arlene S, únoskyňa, ktorá žila so Šedými v jednom ich biotopu dva mesiace. Arlene povedala, že to jej povedali Šedí predtým, ako ju vzali do hybridizačnej miestnosti, kde ju operovali.

Projekcie: “Bol som vzatý do veľkého UFO, veľmi veľkého a mimozemšťania mi ukázali veľké mestá v plameňoch, horiace lesy a armády strieľajúce na ľudí.” Všade veľa veľa mŕtvych ľudí. UFO preletelo nad Washingtonom, DC, Arizonou, Aljaškou, Mexico City a mestami v Rusku. Z okien UFO som videl veľmi hrozné veci, výbuchy bômb, veľkú povodeň a niečo ako jedna polovica Zeme padajúca do veľkej diery, akoby bola Zem rozrezaná na dve časti.”

Na chvíľu som si myslel, že snívam, ale keď som sa rozhliadol okolo seba, pochopil som, že sa mi nesníva. Vedel som, že som hore a deje sa mi niečo veľmi zvláštne, veľmi nové. Musíte mi veriť, že sa mi nesnívalo, pretože som videl veľa ľudí vo vnútri UFO a všetci sa báli. Nikto nepovedal ani slovo a stále pozerali z okien.

Som si istý, že videli všetko, čo som videl. Mal by som vám povedať, že som spoznal niektorých ľudí, ktorí boli vo vnútri UFO. Toto je pravda. Videl som … guvernéra …, bol tam, bol tam, spoznal som jeho tvár, viem, o koho ide, mnohokrát som ho videl v televízii. Na sedadle za ním som uvidel …, viete, o koho ide? Je slávny, veľa ľudí sleduje jeho televíznu šou, bol pri tom. Vedľa neho som uvidel biskupa … áno pane, bishopa … pozeral sa a díval sa von. Poznal som všetkých týchto ľudí.

Potom som si povedal, že je to niečo neuveriteľné. Nikto mi neuverí, ak im poviem, čo som videl. Keď som sám pre seba hovoril, aby som pochopil, o čo sa to tu deje, prešiel okolo sedadiel UFO malý človek, ktorý sa na nás nepodobal a začal s nami rozprávať. Všetci sme otočili hlavy, aby sme ho počúvali. Hneď na začiatku začal rozprávať jazykom, ktorému som nerozumel. Ale o pár sekúnd neskôr s nami táto čudne vyzerajúca osoba začne hovoriť po anglicky. Mal veľmi zvláštny prízvuk, bola to dobrá angličtina, ale jeho prízvuk nebol americký. Ale pochopil som, čo hovorí. Nepamätám si všetko, čo nám povedal. Pamätám si však, čo nám povedal o tom, čo sme videli z okien.

Povedal, že sa pozeráme na mestá, ktoré ľudia na Zemi v budúcnosti zničia. Chystajú sa zničiť Zem, pretože sú násilní. Vojny budú všade na Zemi a milióny zomrú. Keď s nami hovoril, UFO náhle odbočilo, veľmi rýchlo, cítili sme to, ale zostali sme na svojich miestach a nikto nespadol, nemali sme bezpečnostné pásy a nemohol som pochopiť, prečo som nespadol alebo netrafil do sedadla predo mnou.

Nebol to človek. Nevyzeral ako ja ani ako ty. Bol nízky, necelých päť stôp. Farba jeho tváre bola svetlošedá, nie príliš šedá, ale niečo také, viete, zvláštna farba, ktorá sa zmenila na zelenošedú, niečo také. Mal oblečenú uniformu, oblek, vyzeral ako hliník, metalíza, ako mäkké sklo a niekedy svietil ako zrkadlo. Na jeho uniforme som nevidel žiadny odznak. Nič. Žiadne vrecká, žiadne opasky, žiadne gombíky, nič, iba kovový oblek od krku po nohy.

Mimozemšťan nám povedal, aby sme sa nebáli a veľmi skoro sa všetci vrátime v bezpečí do svojich domovov. Nič zlé sa nám nestane. Potom nám cudzinec povedal, aby sme sa pozreli z okna. Všetci otočili hlavu a začali sa pozerať z okna. Videli sme budovy a hangáre, antény, veže a pristávacie dráhy. Áno, pár vrtuľníkov, vojakov a džípov. Teraz si pamätám, že sme videli aj ostnaté drôty a veľké ploty, niečo také. Mimozemšťan uviedol, že sa teraz pozeráme na vojenské základne v Spojených štátoch. Povedal, že tieto základne majú jadrové zbrane a sú najväčším nebezpečenstvom pre ľudí.

Zem bude týmito základňami zničená. Ale jeho ľudia nás všetkých zachránia. Tiež uviedol, že niektoré základne majú zbraňové systémy, ktoré môžu meniť podnebie a počasie na Zemi, čo je veľmi nebezpečné, pretože pri zmene podnebia bude zničená celá Zem. Už nebude viac jedla, zeleniny alebo čohokoľvek na zjedenie. Ľudia na Zemi nebudú môcť znova vidieť Slnko. Zomrieme z mrazivého počasia. A zo zeme sa stane veľká púšť pokrytá ľadom. Ale predtým exploduje Zem, všetky lesy zhoria, veľká povodeň pokryje všetky krajiny, už žiadne hory, budovy, obchody, ľudí, do konca, toto je koniec sveta. Všetci ľudia vo vnútri UFO sa veľmi báli a nikto nemohol povedať ani slovo. Nič.

Toto bol slovný záznam uneseného Manuela E. G. z mexického Vera Cruz.

Maximilien De Laffayet: Neskôr som sa ho spýtal, či je to všetko, čo počul alebo videl.

Odpovedal: “Nie, naozaj, neviem, nepamätám si, možno, neviem.”
Spýtal som sa ho: „Povedal ti mimozemšťan, ako to všetko zmení? Zastaví všetky vojny na Zemi? “
Manuel: Áno, urobil. Jednu sekundu, prosím. Dobre, povedal, že jeho ľudia, ktorí s nami žijú, nechajú zmiznúť všetky vojenské základne. Cieľ, už žiadne základy pre jadrové bomby.
Otázka: Čo máte na mysli pod pojmom „ľudia, ktorí s nami žijú“?
Manuel: Neviem. Otázka: Povedal vám, ako jeho ľudia „nechajú zmiznúť všetky vojenské základne?“
Manuel: Áno. Povedal, že jeho ľudia, ktorí nás majú veľmi radi a starajú sa o nás, zmenia tieto základne na záhrady. Vytvoria veľké diery v zemi a zakopú základy vnútri.
Otázka: Opísal tieto otvory?
Manuel: Nepamätám si.
Otázka: Povedal vám, keď jeho ľudia chystajú zmiznúť tieto vojenské základne?
Manuel: Nepamätám si.
Otázka: Vysvetlil vám mimozemšťan všetkým, čo myslel „zbraňovými systémami, ktoré môžu meniť podnebie a počasie na Zemi“?
Manuel: Možno. Nepamätám si.
Otázka: Ako ste sa dostali domov? Vrátilo vás UFO na miesto, odkiaľ ste boli odobratí
Manuel: Nie som si istý. Šoféroval som svoje auto a zrazu som sa uvidel vo vnútri UFO. Po návrate bolo moje auto stále tam, začnem kráčať k svojmu autu. Trošku sa mi zatočila hlava. Viete, ako hlava som šoféroval svoje auto. Bol som trochu unavený a nemohol som pochopiť, čo sa mi stalo. Myslel som si, že snívam alebo sa možno zbláznim. A za jazdy si začínam pamätať veci. Povedal som si, že nebudem nikomu rozprávať o tom, čo som videl a čo sa mi stalo. Budú si myslieť, že som blázon.
Otázka: Hovorili ste s niekým, kto bol vo vnútri UFO?
Manuel: Nie. Otázka: Prečo nie? Manuel: Pretože som sa nemohol pohnúť. Nemohla som otvoriť ústa.
Otázka: Cítili ste sa ochrnutý alebo možno pod vplyvom akejsi hypnózy?
Manuel: Neviem. Mohol som počúvať, videl som veľa vecí, ale nemohol som rozprávať ani sa hýbať. Niečo ma držalo na svojom mieste.
Otázka: Môžete opísať svoje sedadlo?
Manuel: Moje miesto? Vo vnútri UFO? Všetky sedadlá vyzerali rovnako. Nie sú ako sedadlá v lietadle. Boli guľaté. Neboli umiestnené v radoch, viete, ako sedadlá v lietadle, jedno za druhým. Boli umiestnené vo veľkom kruhu.
Otázka: Ako by ste teda mohli vidieť, čo sa dialo mimo UFO, ak boli sedadlá umiestnené v kruhu? Boli okná tiež umiestnené vo vnútri kruhu?
Manuel: Správne.
Otázka: Čo tým myslíš?
Manuel: Myslím tým, že sedadlá boli vedľa okien a všetko, okná a sedadlá boli v kruhu. Rozhliadnete sa okolo seba a uvidíte okná vedľa sedadiel a ľudí sediacich na svojich sedadlách pri pohľade z okien.
Otázka: Aké veľké boli okná?
Manuel: Nie veľmi veľký. Sú okrúhle, malé a nemali okolo seba rám.
Otázka: Čo máte na mysli pod pojmom „žiadny rám okolo nich“?
Manuel: Každé okno bolo spojené s iným oknom sklenenou tabuľou. Pripadalo mi to, akoby boli okná veľké bodky vo vnútri zrkadla alebo panelu zo sklenených vlákien.
Otázka: Ako dlho ste zostali vo vnútri UFO?
Manuel: Nepamätám si. Otázka: Pamätáte si, kedy ste sa vrátili k autu? Manuel: Nie, nepamätám si.
Otázka: Bol to deň alebo noc? Ráno alebo popoludní?
Manuel: Keď som sa vrátil k svojmu autu, bolo to okolo piatej hodiny večer.

Maximilien De Lafayette: povedal Manuel pravdu? Skutočne uniesli mimozemšťania Manuela? Videl z okna UFO to, o čom tvrdil, že videl? Boli vo vnútri UFO prominentní ľudia ako biskup, guvernér, televízna celebrita, o ktorej tvrdí Manuel? Nie som si istý. Manuel určite zažil niečo mimoriadne. Je to únos fyzického mimozemšťana alebo len fantasmagorické vízie, ktoré vytvára živá predstavivosť? Možno, nejaká halucinácia?

NIČ!

Len málokto by tomu veril a nemôžu s tým nič robiť. A mnohí Manuela zosmiešnia a zdiskreditujú celý príbeh.

Aký je môj osobný názor na Manuelov účet? Manuel opísal niečo vo vnútri UFO, ktoré pozná IBA špičkový vojenský stupeň (letectvo Spojených štátov) a vojenskí vedci, ktorí pracovali na vládnych projektoch UFO.

Vládne tajné súbory obsahujú takmer identický popis sedadiel vo vnútri UFO, najmä „obvod sedadiel“, ktoré umiestňujú sedadlá do oválneho usporiadania. Tajné súbory skutočne obsahovali tieto slová: a. Obvod sedadiel; b. Oválne zarovnanie.

Maximillien De Lafayette: Ako o tom vedel? Manuel mal úplnú pravdu, keď povedal: „Každé okno bolo spojené s iným oknom sklenenou tabuľou. Pripadalo mi to, akoby boli okná veľké bodky vo vnútri zrkadla alebo panelu zo sklenených vlákien. Nikde inde, nikdy neboli spomenuté slová „sklenená tabuľa“ a „veľké bodky vo vnútri panelu zo sklenených vlákien“! Iba v tajných správach vlád.

Ako o tom vedel?

Maximillien De Lafayette a jeho knihy o Anunnaki!

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™