Anunnaki Ulema oficiálna učebnica a prepisy toho čo mimozemšťania povedali vládam. Je zhrnutím 200 kníh, ktoré autor napísal o témach šedých, Greys, posmrtného života, nadprirodzených síl Anunnaki Ulema, kniha paranormálnych javov, okultizmu, paralelné dimenzie, viac vesmírov, prepojenie, subymetrická myseľ, dvojník, astrálne telo, komunikácia s duchmi a entitami z celého sveta, sila mysle, médium, smerovanie, osvietenie, štvrtá dimenzia, piata dimenzia, zemská energia, liečenie, svet mimo čas a priestor, mimozemšťania, cestovanie v čase, čítanie budúcnosti a podobné témy. Rok vydania 2011!

Šedí žili na Zemi milióny rokov dávno predtým ako Igigi, Anunnaki a Lyrania vytvorili ľudské rasy. Šedých nazývame „mimozemšťania“. To nie je správne, pretože Šedí sú pozemskí ľudia, ktorí žijú hlboko v podzemí a pod vodou, a ľudia sú spoluobyvateľmi planéty Zem.

Táto kniha je samotnou podstatou a jadrom Najvyšších ezotericko-duchovných-okultných tajomstiev, učení a zjavení. Uvediem len niektoré informácie a hlavne prepisy toho čo mimozemšťania povedali našim vládam. Ak si myslite, že naše vlády o tom nevedia, tak ste na obrovskom omyle. Tieto knihy sú voľne dostupné na internete.

IHMO teda žiadne Suennee web a žiadne Majestic-12, tajné vlády, nedajbože Deep State!

Vraj “Krill File” – Ale opäť tento takzvaný súbor oznámil ufologickej komunite pán Moore, ktorý bol zdiskreditovaný významnými ufológmi. A ešte raz vás žiadam, aby ste definovali, čo rozumieme pod pojmom „významní ufológovia“? 🙂

Anunnaki Ulema oficiálna učebnica, cesta k osvete a konečné znalosti

Bol zámerne zostavený z najdôležitejších konceptov, teórií, ezoterických techník, múdrosti, východnej filozofie, sveta mystických vidiacich „The Ulema“ a najmä z výučby Maximilliena de Lafayette. Táto séria pozostáva z 2 veľkých zväzkov, z ktorých každé má viac ako 700 strán. Táto príručka je tiež oficiálnou učebnicou Anunnaki Ulema pre učiteľa a študenta.

Anunnaki Ulema, De Lafayette napísal viac ako 800 kníh, z toho 200 je v týchto odboroch


Žiadne tajné vlády alebo Majestic-12

Táto práca obsahuje vedomosti, techniky a odhalenia, o ktorých žiadny iný autor nikdy nehovoril, jednoducho preto, lebo vychádzajú z učenia autorovho Osvieteného majstra a jeho vlastnej filozofie. Pridajte k tomu, že žiadny iný autor alebo výskumník nikdy nepristúpil k týmto témam, jednoducho preto, lebo boli na Západ privedené po prvýkrát v histórii z autorovej vlastnej vízie a perspektívy.

Materiál tejto knihy nenájdete v žiadnej inej práci alebo v žiadnej knižnici. V skutočnosti je materiál tejto práce do istej miery v ostrom kontraste s tým, čo bolo povedané alebo napísané v týchto oblastiach. Nikto nemôže tvrdiť, že táto kniha bola inšpirovaná alebo založená na akejkoľvek existujúcej publikovanej knihe.

Kniha Anunnaki a prepisy textov o tom
čo mimozemšťania povedali našim vládam, skrátená verzia

Výňatky z oficiálnych prepisov ich stretnutí s našou vládou. Oficiálna učebnica Anunnaki Ulema

KITBU NURIIM – ” The Book of Light”.
Uvedomujeme si existenciu dvoch rás: a – Šedí ; b – Anunnaki.
Šedí sa k nám dostali prostredníctvom článkov od najrôznejších ufológov, kontaktných osôb (zvyčajne falošné), unesení, šarlatánski vysielatelia, vyhlásenia takzvaných vojenských mužov, ktorí vraj pôsobili v tajných vojenských základniach, „zasvätenci“ a samoúčelní autori.

Pravda, ktorú vám hovorím je, že Šedí existujú, ale nie sú to, čo vo všeobecnosti opísali mnohí ufológovia a tí, ktorí tvrdia, že mali akýkoľvek druh kontaktu alebo vzťah s nimi.

Napríklad koľkokrát ste už počuli od unesených aj ufológov, že Šedí alebo mimozemšťania majú veľmi veľké oči v pomere k veľkosti ich hláv a očí boli opísané ako veľké oči šikmé hore a von alebo veľké tmavé oči olivového alebo mandľového tvaru? Pravdupovediac, oči mimozemšťanov sú také veľké alebo malé ako ľudské oči. A sú takmer podobné tým našim, ale s tromi zásadnými rozdielmi. Jedným z nich je sietnica. Cudzinci nemajú sietnicu v očiach, jednoducho preto, lebo ju nepotrebujú. Unesení si nedokázali uvedomiť, že oči mimozemšťanov sú „maskované“.

Pod maskovaním mám na mysli ich oči zakryté tmavou šošovkou alebo presnejšie obrazovkou, ktorá sa v Ana’kh, anunnakskom jazyku nazýva „BouKa’h“. Veľké čierne oči boli jednoducho aplikovanou tmavou obrazovkou do očí mimozemšťanov. Túto obrazovku zatiaľ považujte za okuliare (ale v skutočnosti sú to tieto okuliare poskytovali mimozemšťanovi informácie, podobne ako okuliare s mini TV, informačnými obrazovkami a dnes ich používa armáda).

Túto častú chybu jednoznačne zdieľajú autori ufológie, ufológovia aj výskumníci. Táto vážna mylná predstava a chybný popis sú silným dôkazom toho, že nemáme jasnú predstavu ani chápanie fyziognomie mimozemšťanov. Ak je to pravda, potom nemôžeme kategorizovať a adekvátne klasifikovať mimozemšťanov, mimozemšťanov a Šedých.

Na záver by sme sa mali sústrediť výlučne na dve známe rasy iné ako človek; Anunnaki a Šedí. Takáto koncentrácia nám umožní dospieť k záveru, že:

1 – Na scéne nie sú žiadni ďalší mimozemšťania;
2 – Šedí nie sú v žiadnej pozícii, aby mohli konkurovať Anunnaki.

Šedí nemôžu vládnuť našej planéte, ani nemôžu spochybniť super stav Anunnaki zo zrejmých dôvodov.
Jedným z týchto dôvodov je skutočnosť, že Anunnaki sú oveľa vyspelejší ako Šedí.

Otázka: Čo mali ľudia, armáda a ďalší na sebe na stretnutí?
Na prvom stretnutí mohli ste vidieť vojenské a civiliné. Žiadne ochranné obleky neboli použité.

Mimozemšťania nám povedali, aby sme našich ľudí varovali priblížiť sa k niektorej z ich kozmických lodí keď pristávajú neohlásene (vo všetkých prípadoch a ďalšie okolnosti), pretože ich žiarenia kozmických lodí spôsobujú dočasné straty pamäti, nevoľnosť, vracanie, ťažké bolesti hlavy, dočasná paralýza, dočasná strata zraku a silné popáleniny.

Tu treba spomenúť, že Rusi mali pri ochranných stretnutiach pri prvom stretnutí s mimozemšťanmi špeciálne obleky. Obleky boli vyrobené v Tbilisi v Gruzínsku a tieto obleky boli uložené v Kapustin Yar. Cudzinca ani NSA nikdy nezadržala, ako tvrdia mnohí.

Mimozemšťan zostal na vojenskej základni približne 3 mesiace a 4 dni, neskôr zomrel.

Z prepisov z rokov 1947 – 2007. Cudzinci, Aliens, mimozemšťania

1. Cudzinci nemôžu neustále dýchať kyslík; udusia sa a zomrú.
2. Takmer všetci cudzinci sú klaustrofobickí. Budú dezorientovaní, ak sa ocitnú na malom území na určitý čas na rovnakom mieste.
3. Existuje 224 planét, ktoré udržujú život, ako ho poznáme.
4. Štyri galaktické druhy vrátane Anunnaki a Igigi sa do istej miery podobajú na ľudí.
5. Dve vlády majú obrovskú dokumentáciu katalogizujúcu cudzie druhy podľa kategórie, schopností, inteligencie, vedy, techniky, fyziognómia, príroda a umiestnenie ich biotopu.
6. Cudzinci nemajú pohlavné orgány; nereprodukujú sa sexuálne.
7. Cudzinci nemajú tráviaci systém.
8. Cudzinci nemajú sietnicu.
9. Cudzinci nemajú centralizovaný nervový systém.
10. Koža cudzincov je pokrytá malými pórmi, ktoré majú mnoho funkcií a účelov, ktoré my nevieme úplne pochopiť.
11. Na úsvite ľudstva malo niekoľko ľudských druhov dlhý chvost. A moderné ľudské bytosti boli geneticky vytvorené Anunnaki

12. Archaický človek-plaz rasa žila na planéte Zem.
13. Meteory alebo iné nebeské telá nezabili dinosaury. To nikdy sa nestalo.
14. Anunnaki svojho času mali osady na Mesiaci a Marse.
15. Hybridná rasa je geneticky podmienená vytvorená pozemšťanmi.
16. Existujú 4 hybridné generácie a tri typy. Jedna z týchto generácie žije medzi nami.
17. Ľudská rasa nie je dôležité pre cudzincov.
18. Zem je skládka odpadu vesmíru, ktorý poznáme.
19. Neexistuje reinkarnácia. Avšak mŕtvi ľudia uväznení v odsúdenej zóne (Marash Mawta) sa môžu znovu objaviť a znovu prejaviť sa fyzicky a holograficky.
20. Duchovia sú projekciou a odtlačky časopriestoru. Sú ich vlastné odtlačky, produkované časopriestorovou pamäťou

21. Boh bol vynájdený prvými ľudskými bytosťami.
22. V posmrtnom živote nie je žiadne peklo a nie je ani raj.
23. Exodus sa nikdy nestal.
24. Ježiš Kristus nezomrel na kríži.
25. Ježiš Kristus sa nenarodil v Izraeli, ale v Egypte.
26. Svätý Jozef nie je skutočným Ježišovým otcom.
27. V ľudskom tele nie je uväznená žiadna duša.

Túto myšlienku vytvoril jaskynný muž, aj keď nechápal, čo je to duša. Bol to jeho spôsob komunikácie s „božskými“ a nadprirodzený. Ranní Chetiti to vedeli. A Anunnaki Ulema nám povedali o koncepcii duše v ich Kira’at.

28. Civilizáciu nestvorili Mezopotámčania. Ich vedomosti exportovali Anatolčania (turecká plošina) a prví obyvatelia Fenície, v čase, keď táto zem nemala názov. Neskôr sa nazýval Leebaan, čo znamená snehovo biela. Civilizácia nezačala v Mezopotámii, ale najskôr v Anatólii (časť Turecko, časť starovekého Arménska), pokračoval vo Fenícii a neskôr kvitol v Mezopotámii.
29. Turecko a Anatolská plošina zrodili prvú formu civilizácie na Zemi.
30. Vesmír bol stvorený zvnútra; implozia na vnútornej strane a zrážky bublín vonku.
31. Za naším fyzickým svetom existuje viac dimenzií. V rámci každej vrstvy dimenzie je množstvo ďalších foriem dimenzií.
32. Existujú naše kópie v iných dimenziách.
33. Planéta Zem spolu s Mesiacom prestane existovať o 5 miliárd rokov.
34. Vo vnútri Mesiaca sú „umelé“ osady a tunely.
35. Mnoho oblastí vo vnútri Mesiaca je naplnených formami života.


Ak si myslite alebo na dovolenke v Turecku vám povedia, že v Cappadocii žili ľudia, tak vás klamú. Možno neskôr, ale originál Cappadociu vytvorili Anunnaki pre svojich Djinnov a Afritov. Cappadocia je v Anatólii!!


36. Šedí zachránili planétu Zem pred zničením, keď presmerovali trajektóriu obrovského nebeského telesa smerujúceho k Zemi. To sa stalo už dvakrát.
37. Pyramídy sú staré 10 900 – 11 000 rokov. A neboli postavené Egypťanmi ani žiadnym ľudskou rasou. Kamene boli teleportované.
38. Zemská os sa predtým 4-krát posunula
39. Temná hmota je to, čo udržuje vesmír na mieste a v poriadku, a prispieva k jeho rozširovaniu.
40. Najkratšia vzdialenosť medzi A a B nie je priamka, ale ohnutá dráha medzi dvoma bodmi v paralelnej rovine.
41. Vesmír sa ohýba sám na seba.
42. Na samom začiatku mala Zem tvar vajca. Nikdy to nebolo úplne okrúhle.
43. USA sú jedinou krajinou na Zemi, ktorá má k dispozícii „Vortex Tunnel Weapon Systém“.
Mimozemšťania to nazvali „Cesta vákuového kontinua“ (VCP).

44. Bývalý prezidenti informovali spravodajskú agentúru, aby zhromaždila všetko, čo našli tu i v zahraničí a vytvoril dokumentáciu. A prezident konkrétne informoval agentúru, že NEMÁ záujem čítať ich správy a dozvedieť sa o nich zistenia. Dal agentúre blanket s neobmedzenou autoritou a mocou. Tiež splnomocnil agentúru v prípade potreby požiadať o pomoc zahraničných agentov. Agentúra to urobila.

V agentúre pracovali ruskí agenti a britskí agenti. Agentúra prijala štyroch bývalých britských lámačov kódu, ktorí prelomili kód nemeckého stroja Enigma, spravodajské centrum v Bletchley Parku v Anglicku. V skutočnosti boli prvými dvaja poľskí vedci ktorí Enigmu dešifrovaliy, nie Briti.

Alan Turing bol jedným z prvých britských narušiteľov kódu, ktorí sa pripojili k úsiliu agentúry dozvedieť sa viac o mimozemšťanoch symboloch a kódoch. Prezident pri viacerých príležitostiach povedal šéfovi agentúry, že ak nemá čo robiť nech už ho neotravuje s UFO a mimozemšťanmi. A dal mu jasne najavo, že nikto iný ani vzdušné sily by o tom nemali vedieť. Inými slovami a zjednodušene povedané, oni sa nemusel nikomu hlásiť, nikomu! Riaditeľ FBI Edgar J. Hoover a armáda to zistili a boli naštvaní. Neskôr keď sa Pentagón a letectvo výrazne zapojili do UFO a celú vec prevzali, napísal im Hoover a požiadal o trvalé informovanie.

Prezident Truman a prezident Eisenhower boli jediní dvaja americkí prezidenti, ktorých zaujímala otázka cudzincov; zohrali rozhodujúcu úlohu a hrali hlavnú úlohu pri vytváraní súboru protokol a postupy týkajúce sa začatia a vedenia vyšetrovania a zhromažďovania informácií. Obaja prezidenti vyčlenili obrovské tajné rozpočty na mimozemské štúdie a výskum UFO. Spolu s prezidentom George Bushom starším v čase, keď bol riaditeľom CIA, sa berú do úvahy Eisenhower a Truman ako najinformovanejšími vysokými úradníkmi v záležitostiach týkajúcich sa mimozemšťanov, najmä Šedých a UFO.

Eisenhower sa naďalej mimoriadne zaujímal o mimozemšťanov, UFO a mimozemské technológie a o to, ako to je mohli byť použité vojensky. Prezident Truman do konca svojho prezidentovania stratil záujem o UFO a mimozemšťanov nazýval„Vesmírne opice“!

45. Bol zriadený jeden výbor, ktorý dohliada na celý „pokrok“.

Na jej čele stál dvojhviezdičkový generál. Nejde o legendárny panel MJ-12, ktorý je pre ufológov a ufológov nanešťastie prepracovaná schéma, ktorú vytvorili traja páni a ktorú bohužiaľ pohltila lavína čestných, ale neinformovaných autorov. Boli jednoducho podvedení !! C’est la vie !

46. Začiatkom päťdesiatych rokov sa v Mexiku zrútilo UFO a vo vnútri plavidla sa našli časti ľudských tiel. Keď armáda narazila na Šedých, boli šokovaní, keď počuli, ako im Šedí hovoria, že UFO nie je jedným z ich. Ďalej vysvetlili armáde, že nie všetky UFO majú rovnaký pôvod. Poukázali na to, že UFO v tvare polmesiaca boli pilotované inou rasou, ktorá z času na čas vnikla do nášho vesmíru.

A nemôžeme s tým nič robiť. Keď sa generál spýtal, či ONI (Šedí) s tým môžu niečo urobiť, mimozemšťania odpovedali NIE, pretože tieto kozmické lode sú v skutočnosti časové stroje, ktoré je ťažké odhaliť a prenasledovať. V prepisoch bol tento incident dvakrát uvedený.

Závery boli hrôzostrašné a nemôžeme nijako zverejniť žiadne informácie o vyšetrovaní. Pamätajte však na to a nikdy na to nezabudnite: vzdušné sily Spojených štátov, CIA a USA ani iná spravodajská agentúra nevedela, čo v tom čase mimozemšťania robili. Bolo to až v polovici roku 1960, keď si plne uvedomili, čo sa deje a prijali novú politiku a protokol pri jednaní s cudzincami.

A to bolo urobené braním obrovských rizik, pretože cudzinci, Aliens sú milióny rokov pred nami na všetkých úrovniach, najmä v technológii, vede a vojne. Diskutovalo sa o nejakej dohode, aby sa zabránilo ďalším zverstvám.

Veľkej miere to bolo úspešné. Prepisy ukazujú, že havária UFO v Mexiku úplne nesúvisí s inými údajnými alebo predpokladanými haváriami UFO v USA, pretože ich pilotovala iná mimozemská rasa. O tejto havárii sa nikdy nehovorilo v Grudge, Modrej knihe, Condon Správa alebo v akejkoľvek úradnej správe o UFO. Majte na pamäti, že veľmi citlivé situácie a prípady, trápne pozorovania, možné havárie UFO alebo vykládky s „vojenskými dôsledkami“ a konfrontácie s entitami inými ako človek (Aliens) nikdy neboli spomenuté v žiadnej oficiálnej správe o UFO a nikdy k nim nedošla pozornosť civilných vedcov, astronómov a astrofyzikov, ktorých najala vláda na príkaz „Veľkého šéfa“.

Pravdupovediac nikto nevie okrem Anunnaki-Ulema. Pokiaľ nie ste oboznámení s Ana’kh a neprečítali ste archaické rukopisy Anunnaki Ulema a niektoré fénické tabuľky kozmogény, a pokiaľ neovládate akkadský a proto-mezopotámsky jazyky, nikdy nebudete schopný určite kategorizovať galaktické rasy. Máme iba mytológiu a farebný folklór. Začiatkom päťdesiatych rokov sa začali autori otáčať k mimozemšťanom. Môžete to nazvať sci-fi alebo možno mytospiratívna esej, ale nie autoritatívna štúdia galaktických civilizácií.

Oficiálna učebnica Anunnaki Ulema. Rok 2011!!


Kedže nám čas od roku vydania výrazne pokročil, a máme nové informácie, tak uvidíme za posledné dva roky do roku 2022, ktorá vláda s čím príde v tejto oblasti. Preteky začali. Trump kvôli tomu prehral volby 2020, lebo naša civilizácia nie je pripravená, aby takéto niečo pochopila bez ujmy na zdraví! 🙂

Sondy Anunnaki už dávno krúžia nad našimi hlavami a vidno ich aj za denného svetla, ako veľký roj svetielkujúch telies. Merajú energetické polia Zeme, aby rok 2022 dopadol tak, ako si to želajú!

Zničenim Greys a ich pozemských hybridov, nakoľko ohrozujú celý vesmír a ich dielo na Zemi!


Adam a Eva a ten s chvostom

Adam a Eva a tá s chvostom 🙂

Obuv Dr.Martens

Obuv znacky Dr.Martens


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™