Biologická vojna Čierna smrť, mor, vypukla na Kryme. Čiže podľa dnešných ruských bludov, že Krym bol vraj vždy ruský konštatujem, že prvú biologickú vojnu v Európe zapríčinili aj Putinovi Rusi. Prvá biologická vojna rusov. Bubonický mor sa podpísal na ľudskej populácii Európy a ukázal, že čo ťa nezabije, to ťa posilní.

Podľa Fomenka mongoli sú rusi

Čierna smrť, bubonický mor na Kryme v čase Mongolskej invázie pri obliehaní mesta Caffa.

Nikdy nebolo pochýb o tom, že mor sa dostal do Stredozemného mora z Krymu po zavedených námorných obchodných cestách.

Hrdý sovietský človek nebránil svoje mesto do posledného dychu, ale utiekol. Všetci vieme, že rusko vyvíja dodnes biologické zbrane aj vo svojom biologickom útulku Vostok, kde nedávno mali explóziu laboratória. V tomto labáku hrdý sovietský človek uchováva vírusy ako Ebola a podobné, čo akosi nesedí s antivaxerskými knihami, že vírusy neexistujú. Asi ich Rus v Petriho miske sám vyrobil.

Biologická vojna

V stredoveku kam išla mongolská armáda, tam šiel aj mor; tam, kde plachetnice prevážali obchod a obchodníkov, mor dorazil do nových oblastí. Na základe správy Janovčana Gabriela de’ Mussiho zo 14. storočia sa predpokladá, že čierna smrť zasiahla Európu z Krymu v dôsledku biologického vojnového útoku.

Na základe publikovaných prekladov de’Mussiho rukopisu, iných správ o čiernej smrti zo 14. storočia a sekundárnej odbornej literatúry vedci dospeli k záveru, že tvrdenie, že v Caffe sa používal biohazard, je hodnoverné a poskytuje najlepšie vysvetlenie vstupu moru do mesta. Táto teória je v súlade s technológiou doby a so súčasnými predstavami o príčinnej súvislosti chorôb; k vstupu moru do Európy z Krymu však pravdepodobne došlo nezávisle od tejto udalosti.

Tento príbeh obsahuje niekoľko prekvapivých tvrdení: že mongolská armáda vrhla mŕtvoly infikované morom do obliehaného krymského mesta Caffa

Takto preniesla chorobu na obyvateľov a utekajúci ľudia, ktorí prežili obliehanie, rozšírili mor z Caffy do Stredomorskej panvy. Ak je tento popis správny, Caffa by mala byť uznaná ako miesto najpozoruhodnejšieho incidentu biologickej vojny všetkých čias, s čiernou smrťou ako jej katastrofálnym dôsledkom. Po analýze týchto tvrdení dospeli k záveru, že je pravdepodobné, že k biologickému útoku došlo tak, ako je opísané a bol zodpovedný za infikovanie obyvateľov Caffy.


Z tohto nám vyplýva jasné konštatovanie, že aj Rusi, ktorí utiekli z obliehaného mesta doniesli mor do Europy! Výkričník pre Kremeľ, nech žije Novičok a Plutónium Tea!

mor z Caffy do Stredomorskej panvy


Tí, ktorí unikli z Caffy, utiekli loďou na Sicíliu, Janov a Benátky v rokoch 1347 a 1348, pričom so sebou niesli túto chorobu. Morové lode čoskoro dorazili do rušných prístavov vo Francúzsku, mor dorazil do Anglicka približne 8. mája 1348 v Melcombe Regis na lodi, ktorá opustila Bordeaux pred niekoľkými týždňami.

Caffa (dnes Feodosija) bola založená Janovom v roku 1266 dohodou s Kahnom zo Zlatej hordy. Bol hlavným prístavom veľkých janovských obchodných lodí, ktoré sa tu napojili na pobrežný lodný priemysel do Tany (dnes Azov, Rusko) na rieke Don. Obchod pozdĺž Donu spájal Tanu so stredným Ruskom a pozemné cesty karaván ju spájali so Sarai a odtiaľ s Ďalekým východom.

Vzťahy medzi talianskymi obchodníkmi a ich mongolskými hostiteľmi boli nepokojné a v roku 1307 Toqtai, Kahn zo Zlatej hordy, zatkol talianskych obyvateľov Sarai a obliehal Caffu. Príčinou bola zrejme Toqtaiova nespokojnosť s talianskym obchodom s turkickými otrokmi. Janovčania odolávali rok, no v roku 1308 svoje mesto podpálili a opustili.

Obliehanie Caffy trvalo do februára 1344, kedy bolo zrušené po tom, čo talianska pomocná sila zabila 15 000 mongolských vojakov a zničila ich obliehacie stroje. Janibeg obnovil obliehanie v roku 1345, ale po roku bol opäť nútený ho zrušiť, tentoraz epidémiou moru, ktorá zdevastovala jeho sily. Taliani zablokovali mongolské prístavy, čím prinútili Janibega vyjednávať a v roku 1347 bolo Talianom dovolené obnoviť svoju kolóniu v Tane.


Gabriel De’ Mussi:

“Ó Bože! Pozrite sa, ako pohanské tatárske rasy, zlievajúce sa zo všetkých strán, zrazu investovali do mesta Caffa a takmer tri roky obliehali uväznených kresťanov. Umierajúci Tatári, ohromení nesmiernou katastrofou spôsobenou chorobou a uvedomujúc si, že nemajú nádej na únik, stratili záujem o obliehanie. Ale nariadili umiestniť mŕtvoly do katapultov a prenikli do mesta v nádeji, že neznesiteľný zápach zabije všetkých vo vnútri. To, čo vyzeralo ako hory mŕtvych, boli zvrhnuté do mesta a kresťania sa nemohli skryť, utiecť ani pred nimi uniknúť, hoci do mora vyhodili toľko tiel, koľko mohli”.

“A čoskoro hnijúce mŕtvoly zašpinili vzduch a otrávili zásoby vody a zápach bol taký silný, že sotva jeden z niekoľkých tisíc mohol utiecť pred pozostatkami tatárskeho vojska. Navyše jeden infikovaný muž mohol preniesť jed na ostatných a infikovať ľudí a miesta touto chorobou iba pohľadom. Nikto nepoznal a nemohol objaviť spôsob obrany.”


Čiže mongol odišiel so svojim morom, ale rus z Krymu doniesol mor do Európy!
A to už vôbec nepíšem, že podľa Fomenkovej chronológie, Mongol bol čistý Rus!


Čo ťa nezabije, to ťa posilní

Tragédia čiernej smrti dnes ponúka jedinečnú príležitosť študovať minulé ľudské zdravie a sociálne a genetické dôsledky pandémií. DeWitte vysvetľuje: „Začal som s morom, pretože som vedel, že som v minulosti chcel študovať zdravie pomocou kostrového materiálu, ale chcel som to urobiť tým najprísnejším možným spôsobom, ktorý si vyžaduje veľké vzorky.

Čierna smrť poskytla najlepšiu možnú prípadovú štúdiu, pretože existovali exkluzívne cintoríny čiernej smrti – veľké vzorky ľudí, ktorí zomreli v krátkom čase na jednu známu príčinu smrti. Vo svojej dizertačnej práci DeWitte študovala 490 kostier z morového pohrebiska.

Pri jednoduchom pohľade na vek pri smrti DeWitte zistil, že vyšší podiel ľudí sa po čiernej smrti dožil vyššieho veku. To znamená, že ak ste vy alebo vaši rodičia alebo starí rodičia prežili prvú morovú epidémiu, bolo pravdepodobnejšie, že prežijete, kým nedosiahnete vek 50 rokov alebo viac.


Práve o tom kričia všetci slovenskí antivaxeri, že radšej dostať Covid-19, ako injekciu! Asi čítali rovnaký článok ako ja 🙂 Neexistuje!! Antivaxer zásadne nič nečíta, iba hoaxy a klamstvá iných antivaxerov.


Potomkovia tých, ktorí prežili mor, mali väčšiu pravdepodobnosť, že prežijú svoje reprodukčné roky a tak odovzdali akékoľvek genetické výhody, ktoré umožnili ich predkom prežiť mor.

Obuv Dr.Martens

Obuv znacky Dr.Martens


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™