Rosekruciánsky rád a spojenie s faraónom Thutmoses III. Thutmoses III., Považovaný za vojenského génia svojej doby a zručný bojovník King, zajal počas svojej vlády asi 350 miest. Počas svojich sedemnástich rokov vojenských výprav dobyl veľkú časť východu od Eufratu po Núbiu. Podľa Rosekruciánskych spisov sa Thutmoses III. vzdal vojnového života, keď mal duchovnú reformáciu, a bojovník King sa obrátil k duchovnému učeniu. Predpokladá sa, že toto učenie je základom rusenkruciánskeho rádu.

O avataroch ako Thutmoses III bolo známe, že vydávajú duchovné doktríny a morálne kódexy ako sprievodcu pre ľudstvo, ktoré sa majú používať v spojení s kozmickým osvetlením. Tieto osvietené nositeľky legendy, pochodne Veľkého svetla, osvetľujúce svet v najtemnejších obdobiach histórie. Iniciačný proces; prebudenie duchovného bytia jednotlivcov.

Thutmoses III nasmeroval školy v Karnaku, známe ako školy záhad, do jednej objednávky. Keď vládol jeho vnuk, do starovekého Egypta bol zavedený monoteizmus, čo inšpirovalo umeleckú revolúciu. Väčšina raných spisov v Egypte pochádza od gréckych autorov. Filozofi a matematici ako Thales a Pytagoras, ktorí vycestovali do Egypta a získali múdrosť od egyptských vysokých kňazov.


Najväčšie mozgy Starého Egypta (za vlády Thutmose III.) Dvaja jedinci: Balteán – celým menom Eturan Tharas Elmer, a Skylia – celým menom Silen Lebir Chagar. Títo dvaja boli poverení úlohou najťažšiou – ustanoviť (oživiť dušu) Krajiny dvojchvostvého Leva (dnešná Česká a Slovenská republika), a k jej nohám zložiť tie najvzácnejšie duchovné poklady, ktoré boli uložené do dvanástich hlavných truhlíc (energo-informačných polí), modulovaných dvanástimi kryštálmi. Tieto kryštály boli špeciálnym spôsobom naklonované tak, že každý jeden z nich vytvoril jednu kópiu.

Balteán došiel až na územie dnešnej Prievidze, Bojníc a tam na vrchu vyriekol slová – SLO-EN! odtiaľ vyjde slovo!

Zvolal: “A toto je tá krajina chen, kde bude pravda skrze slovo prúdiť von (slovo von – Slovensko)”. Toto energetické centrum sa nachádza cca 2,5 km SV od zámku Bojnice. Gróf Ján Pálfy (zasvätený do problematiky “Zlatého Levieho Rúna). Po niekoľkých rokoch vytvoril Balteán a jeho skupina, západne od centra pôvodného, analogické druhé centrum – tak aby bol technicky zachovaný bipolárnej charakter, a to v mieste neskôr zvanom Libušín (JZ pod Prahou). Přemysl Oráč, Libuše, Václav I., Karol IV., Anežka Přemyslovna, Václav IV., Masaryk boli tajne vysvätení v Libušine!


Toto drahí čitatelia nie Šereš NWO a o dnešných pomätených pseudoiluminátoch, ktorí ani nevedia aké je ich poslanie. Toto nie je Bilderberg, lebo iba hlavný šef vie VO CO GO!

Rosekruciánsky rád a faraón Thutmoses III

Rosekruciánsky rád; AMORC známy ako staroveký mystický rád Rosae Crucis v latinskej podobe, sa prekladá do; Starodávny mystický rád ružového kríža. Symbol ružového kríža predchádza kresťanstvu. Kríž predstavuje ľudské telo a ruža predstavuje rozvíjajúce sa vedomie jednotlivca.

História rosekruciánskeho rádu sa delí na dve klasifikácie; tradičné a chronologické. Tradičné dejiny pozostávajú z mystických alegórií a legiend, ktoré sa v priebehu storočí šírili slovom i ústami. Chronické účty pozostávajú z konkrétnych dátumov a premenlivých faktov. Rosekruciánske hnutie = Roskruciánsky rád má svoje korene zakotvené v tajomných tradíciách, filozofii egyptských mýtov.

Prvý členovia rádu sa stretávali v starých chrámoch, kde boli zahalení do veľkých tajomstiev rádu. Roscruciáni veria, že pyramídy v Gíze neboli postavené výlučne ako hrobky pre faraónov, ale boli určené na štúdium a mystické zasvätenie.

Faraón Thutmoses III., Vládca Egypta v rokoch 1500 – 1447 pred n. L., Vytvoril prvú ezoterickú školu iniciátov založenú na princípoch, podobných súčasnému rozkazu Rosicrucian. O niekoľko desaťročí neskôr bol do tajnej školy zapletený aj faraón Amenhotep IV. Osvietený Amenhotep viedol egyptské náboženstvo a filozofiu novým smerom. Zaviedol náboženstvo, ktorého cieľom je rozpoznať Aton, solárny disk, ktorý je symbolom jediného božstva. Základ života, symbol Svetla – Pravda – Radosť. Z Amenhotepa sa tak stal Akhnaton.

Mystické predstavy boli súčasťou ľudského vedomia a plameň nikdy nezhasol. O niekoľko storočí neskôr, grécki filozofi; Thales a Pythagoras, rímsky filozof Plotinus, boli medzi ostatnými, ktorí cestovali do Egypta, aby boli iniciovaní do škôl záhad. Potom priniesli to, čo sa naučili, do západného sveta, z ktorého nakoniec vyrástol rozekruciánsky rád.

Za čias Karola Veľkého (742 – 814) francúzsky filozof Arnaud zaviedol do Francúzska mystické učenie, ktoré sa rozšírilo po veľkej časti západnej Európy. V celej stredovekej Európe boli mystické vedomosti formované symbolikou alebo skrytými a skrytými trubadúrskymi milostnými piesňami, formami alchymistov, symbolickým systémom Kabaly a rituálmi spojenými s rytierskymi rádmi.

Keď stredoveká Európa ležala v tme, arabské civilizácie uchovávali mystické učenia zo starovekého sveta; Alexandra knižnica medzi ostatnými. Dôležité zachované predmety; filozofia, medicína, matematika a alchýmia.

Alchýmia a umenie transmutácie prišlo prostredníctvom Alexandrijských Grékov a potom ho predstavili Arabom, ktorí preniesli toto umenie predchodcu chémie do Európy. Alchymisti zohrávali významnú úlohu v ranej histórii rosekruciánskych rádov. Mnoho alchymistov sa zaujímalo o výrobu zlata. Európski alchymisti a templárski rytieri spojení s arabskou civilizáciou počas križiackych výprav priniesli západnej Európe veľa múdrosti. Európski transcendentálni alchymisti; mystici a filozofi sa snažili zmeniť ľudský charakter plný múdrosti v jednotlivcovi.

Rosekruciánsky rád sa na niekoľko storočí ocitol potlačený, sloboda myslenia sa nedala otvorene prejaviť. Boli prinútení skryť sa a pod rôznymi menami, napriek tomu ich činnosti pokračovali. Bolo to 3. marca 1623, preto obyvatelia Paríža vo Francúzsku čelili záhadným plagátom na svojich mestských hradbách, ktoré deklarovali existenciu Bratstva ružového kríža. Báli sa zmienky o tejto sekte, členoch, ktorú nikdy nevideli. Verili, že títo Rosekruciáni majú schopnosť transformovať sa z jedného miesta na druhé myšlienkou.

Renomovaný sir Francis Bacon riadil rosekruciánsky rád pri ich veľkej obnove v Anglicku a na kontinente v polovici 15. až začiatku 16. storočia.

Najznámejši členovia Rosekruciánského rádu:

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Francis Bacon (1561-1626)
Blaise Pascal (1623-1662)
Isaac Newton (1642-1727)
Benjamin Franklin (1706-1790)
Thomas Jefferson (1743-1826)
Michael Faraday (1743-1826)
Claude Debussy (1862-1918)
Edith Piaf (1916-1963)

Leonardo da Vinci Vitruvian Man

Leonardo da Vinci Vitruvian Man, Rosekruciánsky rád a faraón Thutmoses III

To je malý počet aktívne zapojených.

Rosekruciánske dedičstvo má obrovskú zbierku poznatkov, ktoré sa odovzdávajú rok čo rok.

Počas vysokoškolského štúdia študoval Adam Weishaupt staroveké pohanské náboženstvá, eleusínske záhady “Eleusinian Mysteries” a teórie gréckeho mystika a filozofa; Pytagorasa. Ako študent vypracoval ústavu pre tajnú spoločnosť zameranú na pohanstvo.

Kapíííííííto???

Nie Jews, ale pohanstvo, rovnako ako Hilterov vedec Otto Rahn, to isté robil Albet Pike

Weishaupt mal víziu, politickú víziu, utopický štát so zrušením súkromného vlastníctva, sociálnej autority a národnosti. Veril, že ľudské bytosti budú žiť v harmónii, v bratstve, založené na láske, pokoji, duchovnej múdrosti a rovnosti. Jeho hlavnými cieľmi reformy boli monarchia, cirkev a bohatí vlastníci pôdy.

The Ultimate Secret of the Pike Letters

Chlapec to nedotiahol do konca a tak prišli komunisti s tým istým /zrušením súkromného vlastníctva, sociálnej autority a národnosti/, ktorí si pomýlili hrušky s čučoriedkami a začali dodnes trvajúci komunistický červený teror práve od žida Marxa, žida Lenina a jeho jews rusov!

Tak ešte raz: “Ako študent vypracoval ústavu pre tajnú spoločnosť zameranú na pohanstvo!” Nie na ruský judaizmus a islám, Abrahám mal dvoch synov!

Ilumináti sa pokúsili v roku 1784 o zvrhnutie Habsburgov, čo viedlo k tomu, že bavorská vláda zakázala všetky tajné spoločnosti, a tak boli Weishauptovi stúpenci odpísaní.

Tých Habsburgov ktorých chváli čarnogurák, tých, ktorí si svoje tituly a majetky vymysleli, lebo všetci akože zakladatelia kráľovských rodov sú len podhodené neznáme nemanželské deti, aby si “nenárokovali na majetok”, kým neumrú!

Toto nie je žiadne Bloodlines dedičstvo. Pointa Bloodlines je v čistote krvi a nie v miešaní krve s cudzími rodmi z iných krajín alebo rodín 🙂

Jak prosté!

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™