Technický gigant IBM údajne prestane ponúkať softvér na rozpoznávanie alebo analýzu tváre na všeobecné účely a vyzval na „národný dialóg“ o reforme polície podľa listu, ktorý dnes zaslal kongresu IBM generálny riaditeľ spoločnosti Arvind Krishna.

“IBM je rozhodne proti a nebude ospravedlňovať použitie akejkoľvek technológie [rozpoznávania tváre], vrátane technológie rozpoznávania tváre ponúkanej inými predajcami, na hromadné sledovanie, rasové profilovanie, porušovanie základných ľudských práv a slobôd alebo na akýkoľvek účel, ktorý nie je v súlade s našimi hodnotami a zásady dôvery a transparentnosti

Teraz veríme, že je čas začať vnútroštátny dialóg o tom, či a ako by mali technológie rozpoznávania tváre využívať domáce orgány činné v trestnom konaní.

List generálneho riaditeľa spoločnosti IBM kongresu sa zasadzoval za reformu polície, v ktorej sa uvádza, že viac prípadov zneužitia polície by malo spadať do právomoci federálneho súdu a že kongres by mal vykonať zmeny v doktríne kvalifikovanej imunity. Krishna dodal, že „potrebujeme vytvoriť otvorenejšie a spravodlivejšie cesty pre všetkých Američanov, aby získali obchodné zručnosti a výcvik.“

Ďalej navrhol, aby Kongres zvážil zmenu modelu školy P-TECH na vnútroštátnej úrovni a rozšíril oprávnenosť na udeľovanie grantov. Softvér na rozpoznávanie tváre sa v posledných rokoch vďaka pokrokovým technológiám umelej inteligencie a strojového učenia rýchlo zdokonalil. Avšak kvôli jeho rýchlemu napredovaniu je okolo technológie len malá regulácia alebo federálny dohľad. Ukázalo sa tiež, že táto technológia trpí zaujatosťou v súvislosti s vekom, rasou a etnickým pôvodom, čo často vedie k tomu, že nástroje nie sú spoľahlivé na presadzovanie práva a bezpečnosť a softvér nechávajú otvorené pre prípadné zneužitie občianskych práv.

Softvér na rozpoznávanie tvár milujú Číňania a spústa Slovenských diletantov, ktorí fandia číne, možu rozdeľovať vlastných občanov na dobrých a zlých. Tí, ktorí sú vraj “zlí”, skončia vo výchovných ústavoch a táboroch na prevýchovu podľa komunistickej ideologie KS Ćíny a Bláhu!

KSČ = KSČ – KSČeskoslovenska = KSČiny:)))))))))))))))))))))

SPY Facial Recognition in China!! Hodvábná SPY cesta, akurát tak do záhuby!!

Softvér na rozpoznávanie a analýzu tváre

Jonathan Davis! Toto je ten pravý KORN aký mal aj zostať od začiatku do dnes a nie grindcore tuposti a hádzanie hlavou ako u blbých!!
Jonathan Davis (Korn) – Black Labyrinth (Full Album)

Pretty soon you have to deal
With the truth behind the way you feel
And I’d rather never know
I would do anything, anything
Not to bring who I am to meet me
This useless suffering
Ugly part of me is screwing me
As it feeds me

But it is what it is
You don’t know how to live with what it is
But it is what it is
It may seem impossible
But I will embrace who I really am
If it’s a son of a bitch or a terrified kid
Then that’s what it is

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™