Spáchal KGBák Putin na Ukrajine vojnové zločiny? 28. februára ráno zasiahli ruské rakety Grad smrť na centrum Charkova, druhého najväčšieho ukrajinského mesta. Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident, uviedol, že rakety boli zámerne namierené na civilistov a útok označil za vojnový zločin.

Spáchal KGBák Putin na Ukrajine vojnové zločiny?

V ten istý deň prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan uviedol, že otvára vyšetrovanie udalostí na Ukrajine, pretože „existuje rozumný základ domnievať sa, že tam boli spáchané údajné vojnové zločiny aj proti ľudskosti. Dodal, že ICC má jurisdikciu, pretože Ukrajina dvakrát prijala mandát súdu, raz v roku 2014 po ruskej anexii Krymu a znova v roku 2015, keď uznala jurisdikciu súdu na „neurčité trvanie“.


Pre slovenských proruských debilov otázka:
Čo by ste robili, keby vám Maďar zobral Felvidék??
Odpoveď: Spievali Maďarskú hymnu, lebo Orbán je “Lebo Putin”.

Otázka: Kde boli slovenskí proruskí debili, keď Maďari podpísali zmluvu s USA?

prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan
Putinovský Whataboutizmus pošlite rusko slovenskej spoločnosti, neviem po rusky.

Na strednej škole 1972, som dostal trojku z chovania, lebo som vyhlásil, že sa po rusky nikdy učiť nebudem. Keď mal Lenin meniny alebo narodeniny, vyvesil som plagáty Black Sabbath a Uriah Heep na nástenku, lebo som bol triedny nástenkár 🙂


Predchodkyňa pána Khana viedla v roku 2020 svoje vlastné predbežné vyšetrovanie predchádzajúcich ruských akcií na Ukrajine. Prokurátor je zodpovedný za vedenie súdneho vyšetrovania, ale najprv musí získať povolenie buď od senátu prípravného konania ICC, alebo tým, že prípad postúpi dotknutá vláda alebo Bezpečnostná rada OSN.

Pretože Ukrajina nepodpísala Rímsky štatút, ktorý zriadil ICC, nemôže (podľa pravidiel ICC) postúpiť súčasný konflikt prokurátorovi. Ale za predpokladu, že to niekto urobí, aké sú šance postaviť KGBáka Putina alebo jeho vojenských dôstojníkov pred medzinárodnú spravodlivosť?

Niet vážnych pochybností o tom, že Rusko na Ukrajine porušilo medzinárodné právo. ICC vstúpil do platnosti v roku 2002, aby stíhal štyri hlavné zločiny: genocídu, vojnové zločiny, proti ľudskosti a agresie. Existuje prima faciedôkaz, že Rusko spáchalo najmenej tri z nich. Podľa stanov ICC medzi vojnové patrí úmyselné zabíjanie, úmyselné spôsobovanie veľkého utrpenia a ničenie a privlastňovanie si majetku.

Sú to aj „závažné porušenia“ Ženevských dohovorov, ktoré Rusko podpísalo a ktoré definujú medzinárodné právne záväzky nielen vo vojnách, ale aj vo vojenských akciách, kde vojna nebola formálne vyhlásená. Tieto „závažné porušenia“ poskytujú právnu definíciu vojnových zločinov podľa dohovorov. Medzi zločiny agresie podľa ICC patrí invázia, vojenská okupácia, anexia pôdy, bombardovanie a blokáda prístavov. A ICC definuje zločiny proti ľudskosti ako účasť a znalosť „rozšíreného alebo systematického útoku namiereného proti akejkoľvek civilnej populácii“.

Jedna vec je však myslieť si, že Rusko porušuje všetky tieto medzinárodné zákony, a druhá vec je postaviť pred svetový súd akéhokoľvek Rusa, nieto ešte hlavu štátu.

Pravidlá ICC hovoria, že obe strany sporu, agresor aj obeť, musia akceptovať jurisdikciu súdu. Ukrajina áno.

V roku 2000 Rusko podpísalo Rímsky štatút, ktorým bol zriadený ICC, ale svoj podpis stiahlo v roku 2016 po tom, čo súd označil anexiu Krymu za okupáciu.

Takže Rusko už súd neuznáva. To nevylučuje, aby prokurátor podal žalobu alebo vydal zatykač. To by si však vyžadovalo, aby Bezpečnostná rada OSN postúpila Rusko na súd a Rusko tam má právo veta, pokiaľ si zachová pozíciu jedného z piatich stálych členov rady.

Tým sa však vec po právnej stránke nemusí úplne skončiť. Aj keď prokurátor ICC nemusí podať žalobu, jeho vyšetrovanie za predpokladu, že bude pokračovať, by mohlo prehĺbiť už aj tak hlbokú diplomatickú izoláciu Ruska. Môže to tiež otvoriť ďalšie právne cesty proti Putinovi.

Niekoľko európskych krajín má takzvané zákony o „univerzálnej jurisdikcii“, ktoré im umožňujú podať žalobu proti niekomu bez ohľadu na štátnu príslušnosť páchateľa alebo miesto, kde k trestným činom došlo.

Nemecko napríklad začlenilo zmluvu o ICC do domáceho práva a odsúdilo najmenej troch ľudí za účasť na genocíde v Rwande a Bosne. V porovnaní s hrôzami na bojisku sa spory na súde môžu zdať takmer triviálne. Ale právne ohrozenie má spôsob, ako chytiť svoje ciele do pasce.

Vyhliadka na súdne obvinenia by mohla niektorých KGB Putinových poručíkov odradiť od plnenia rozkazov na spáchanie vojnových zločinov.

A ak, ako sa ešte môže stať, invázia na Ukrajinu nakoniec zlyhá a povedie k zvrhnutiu pána Putina, súdny proces proti nemu bude pripravený.

KGBák to má v prdeli, neuznáva medzinárodne súdy

Obuv Dr.Martens

Obuv znacky Dr.Martens


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™