Ako je Teozofická spoločnosť Madam Blavatskej ovládaná Jezuitmi Vatikánu. Jezuiti a Univerzálne bratstvo U.B. Presadzovanie katolicizmu ako jediného náboženstva sveta, aj ked máme náboženskú slobodu. Všetko ovce musia byť riadené z jediného centra dogmami Vatikánskych nezmyslov a posmrtných relikvií.

Hlavne tie ovce z Jakuba pod vedením maltézskeho Rytiera, lebo v Ráde sú aj Ruskí Maltézskí Rytieri, ktorí chrumkajú Sputnik Fau 1 a Sputnik Fau 2 🙂 Lebo po vojne nebol len Paperclip, ale bol aj StalinClip a 500 nemeckých raketových vedcov bolo unesených do Ruska!

Práve títo nemeckí fašisti, nacisti, vrahovia vybudovali ruský raketový priemysel, pomohli zostrojiť prvú ruskú atómovú bombu a nie Rusi.

Jezuiti, Frater Achad, Madam Blavatská, Crowley

Nebudeš sa klaňať iným… 🙂 … ale v mene Vatikánu môžeš, aby si celý život prežil v hriechu a skončil v pekle, tak ti treba, ty veriaca ovca s kýblom na hlave!

Na každý deň v roku klaňať sa inému svätému, ktorý nikdy nebol svätý, lebo Boh hriechy neodpúšťa 🙂

Hriechy odpúšťa len spovedelnica Jezuitov, aby o vás všetko vedeli 🙂

Crowleyho „magický syn“ zradca, Frater Achad. Charles Stansfeld Jones, aka Frater Achad bol jedným z najvyšších predstaviteľov iluminátov Ordo Templi Orientis v Severnej Amerike. Crowley a Frater Achad (agent jezuitov), ​​často diskutované subjekty a význam predstavenstva Ouija, ako sa často uvádza v ich nepublikovaných listoch.

Teozofická spoločnosť, Jezuiti, Frater Achad, Madam Blavatská, Crowley

V roku 1917 Achad experimentoval s doskou ako prostriedkom na vyvolanie hlavne toho, čo označil za anjelov, na rozdiel od Elementálov. Frater Achad bol po dosiahnutí desiateho stupňa O.T.O. okultistom na vysokej úrovni a príkladným obradným kúzelníkom, známym tiež ako Tantala Leucocephalus.

Nakoniec bol však vyhodený a neskôr vylúčený z O.T.O., keď zastával najvyšší post veľmajstra Britskej Kolumbie, považovaného v tom čase za veľmajstra pre celú Severnú Ameriku, za relatívne malé O.T.O.

Crowley ho vylúčil po tom, čo sa čoraz viac angažoval a pohltil inou tajnou spoločnosťou, ktorú údajne riadia neslávne známi jezuiti, Univerzálne bratstvo (U.B.).

V roku 1921 sa Jones pripojil k Univerzálnemu bratstvu (U.B.), známym tiež jeho členom ako Integral Fellowship, alebo ako Mahacakra Society (alebo M.), v závislosti od úrovne účasti. Táto skupina aktívne získavala teozofov desať a viac rokov, v období, keď Teozofickú Thelemu prevzala mocná Ježišova spoločnosť IHS a Charles Stansfeld Jones bol jedným z mnohých prominentných Thelemitov, ktorí sa k nim nakoniec pripojili.

Metódy U.B. išlo o individuálnu korešpondenciu s prepracovaným súborom pravidiel týkajúcich sa prísneho utajenia pokynov, obálok vnútri obálok, fialových stužiek do písacích strojov a špeciálnych kancelárskych sponiek. Hovorí sa, že uchádzačom sa poskytovali prednášky na stroji („sútry“) o metafyzických témach, ktoré používali výstredné pojmy ako „integrita“ a „partitívnosť“.

V roku 1924 Charles Stansfeld Jones dohliadal na asi 70 členov U.B. a vypracoval plán na začlenenie Thelema do U.B. ako Grama alebo Integrované telo, ktoré by zvečnilo niektoré O.T.O. a A..A.. materiály v čistej forme. Túto myšlienku oznámil O.T.O. člen Wilfred T. Smith (1885–1957) Frater Velle Omnia Velle Nihil (alias Fra. 132), ktorý bol v tom čase jeho podriadeným v oboch U.B. a A..A.. ale Smithov záujem o U.B. bol mierny a klesal, viac sa zaujímal o spustenie O.T.O. v Hollywoode, ako to nakoniec urobil po prenájme 1746 Winona Boulevard.

Jeho marketingová voľba bola skutočne správna vzhľadom na úspech O.T.O v Hollywoode. Medzitým Annie Besant ako vedúca teozofov prísne zakázala krížové členstvo v UB, keďže vedela o účasti jezuitov a keďže Crowley si uvedomoval účasť svojich nasledovníkov na tomto katolíckom ráde, rovnako vypovedal UB, ktorý ho v súlade s Charlesom Stansfeldom Jonesom označil za „podvodníka“.

Jezuitskú povahu tejto operácie potvrdzuje skutočnosť, že mnoho z tých, ktorí odišli z Teozofickej spoločnosti do Spojeného kráľovstva. pod tlakom Besanta neskôr prevedený na rímsky katolicizmus. Teozofická partia Madam Blavatskej v rukách jezuitov a iluminátov!

V roku 1928 sa sám Jones, bratrík Achad, stal verným rímskokatolíkom a podrobil sa krstu a birmovaniu u laikov Cirkvi.

Zhruba v rovnakom čase uspel na U.B. úrad Mahaguru, čím sa stal veľmajstrom tejto organizácie ovládanej iluminátskymi jezuitmi. Jones túto funkciu zastával naďalej, zjavne až do svojej smrti. Jonesa nahradil vo funkcii Mahaguru John P. Kowal (1900 – 1978).

Skutočným cieľom U.B. zostáva nejasný, bol však obvinený Wilfredom T. Smithom, že vystupoval ako zásterka proti rímskokatolíckej infiltrácii okultných skupín, a bývalým členom Paulom Fosterom Caseom, zakladateľom organizácie B.O.T.A. (Stavitelia Adyta) inšpirovaní bavorskými iluminátmi.

Mahaguru John P. Kowal povedal Martinovi Starrovi, že jeho účelom bolo „prinútiť ľudí premýšľať.“

Ale v skutočnosti to bola tajná spoločnosť vytvorená a financovaná katolíckou cirkvou a jej jezuitmi, aby infiltrovala a manipulovala s čoraz vplyvnejšou Theosophical Society a ďalšími okultnými skupinami anglosaského sveta, ako je Crowleho O.T.O. alebo Zlatý úsvit.

Realita je oveľa lepšia ako akákoľvek takzvaná „teória sprisahania“.

Jezuiti počas svojej infiltrácie do teozofického sveta zjavne videli potenciál bratra Achada a jeho rozsiahle znalosti okultizmu boli považované za silné a zároveň nebezpečné.

Crowley nebol prvý zodpovedný za dešifrovanie tejto tajnej šifry predkov vytvorenej na obranu zasvätených, ale jeho učeník, ktorý bol jedným z najväčších kabalistických odborníkov tej doby mimo židovského sveta, ju ďalej rozvíjal a vytváral vlny v okultný svet.

Frater Achad pochopil, rovnako ako jeho učeníci po ňom, dôležitosť konkrétnej pasáže, ktorú možno nájsť v kapitole II, verš 76, Knihy zákona. Toto je príslušná pasáž zložená z nasledujúcich alfanumerických znakov:

4638ABK24ALGMOR3Y X2489RPSTOVA L.

V tomto vzorci je skrytý a tajný vzorec pre kontakt s mimozemšťanmi, ktorý vymysleli ilumináti. Použitie tejto záhadnej alfanumerickej šifry, ktorá sa nachádza v Knihe zákona, však nikdy neurčil Crowley, ktorý umožnil bratovi Achadovi, ktorý kedysi považoval za svoje Magické dieťa, nájsť a odhaliť záhady, ktoré sa skrývajú za touto tajnou šifrou vo vzťahu k záhadnej nadprirodzenej entite alebo „praeterhuman“ menom Aiwass.

V knihe Magick in Theory and Practice je Crowley pevne identifikovaný Aiwassom ako; Diabol, Satan a Lucifer, ktorých znakom je Bafomet. Greenfield tvrdí, že: Šifra obsiahnutá v Liber AL je skutočne tajným kódom zasvätencov mágie a okultizmu 19. storočia a Šifry samotných UFOnautov.

Madame Blavatská mohla byť skutočne prvou, ktorá zmenila mená, aby chránila adepta, ale skutočnosť, že ich je možné dekódovať pomocou šifier AL – odhalených Aiwassom roky po Blavatskej smrti, naznačuje možno tajný kód známy Blavatskej, neskôr Crowleymu a jeho dedičom.

Základné dokumenty Hermetického rádu Zlatého úsvitu boli napísané šifrou, originály boli stále ľahko dostupné. Všetci kráľovskí murári boli (a sú) vyučovaní šifrou, pretože sú často dotlačené. Ak existovala spoločná okultná šifra, zdá sa, že sa objavila vo svete stredných škôl.

Šifra pokračuje v podobnom svete kontaktov UFO a transu, ktorý pripomína stredné i mimozemské vzťahy.

Predpovedá sa však jeho dešifrovanie Charlesom Stansfeldom Jonesom a.k.a. bratom Achadom. Achad vo svojej knihe skutočne našiel kľúč od kódexu, ale kým došlo k úplnému prepisu kódexu, uplynulo 70 rokov. V originálnom rukopisnom diele Knihy zákona je jedna strana nevysvetliteľne prekrytá mriežkou, čiarou a záhadnou značkou, ktorá sa niekedy označuje ako „Ružový kríž“, aj keď vyzerá ako jeden zo štyroch kľúčov k Royal Arch Masonic Cipher.

Libera AL diktoval v roku 1904 podľa Crowleyho preaterhuman, niektorí z jeho nástupcov hovoria mimozemská inteligencia, ktorá si hovorí Aiwass. Dlho potom, čo boli Achad aj Crowley mŕtvi, jedna Carol Smith a skupina v Anglicku, ktorá si hovorila OAA, kód úplne dešifrovali.

Uplynulo ďalších 10 rokov, kým člen amerického partnera OAA, Frater Lamed z QBLH, uplatnil počítačovú technológiu na šifrovacie riešenie a vyrobil počítačový program Lexicon, ktorý poskytuje rozsiahly a mocný nástroj na dešifrovanie kódu Liber AL, ako aj veľa variantov.

V roku 1974, po 70 rokoch od prijatia Knihy zákona, bolo skutočne objavené šifrovacie riešenie zodpovedajúce všetkým indíciám v Knihe zákona: „Kľúč zanechal Crowley pod vedením Aiwassa,“ napísala Carol Smith v roku 1980, „aby si získal poriadok a hodnotu anglickej abecedy (kapitola 1, V.55). Pokyny sú uvedené v kapitole, 1, VI V.47.

Toto musí byť preložené do všetkých jazykov, ale vždy s originálmi pri písaní šelmy; lebo náhodný tvar písmen a ich vzájomné umiestnenie; v týchto tajomstvách nebude žiadna bytosť božská.

Allen H. Greenfield zhŕňa dôležitosť tohto objavu v posledných štyroch bodoch uvedených v základnej premise jeho knihy:

8) Crowleyho „magický syn“ Frater Achad čiastočne dešifroval kód, ale jeho vyriešenie zostalo v roku 1974 Carol Smithovej a v 80. rokoch ho softvérovému programátorovi Fraterovi Lamedovi umožnil ľahký prístup k vyšetrovateľom.

9) Samotní UFOnauti používajú šifru, keď si dávajú mená, svoje domáce planéty atď. Vedia, že bude hlásený prípad a kľúčové slová budú oznámené iluminátom.

10) Pretože som na tieto kľúčové slová použil šifru, kód je teraz úplne prístupný pre UFOlógov a ďalších. Šifra môže pomôcť analyzovať prípady, predvídať prejavy a vystopovať UFOnautov až k ich vlastným prahom, a áno, majú prahy.

11) Len čo UFOnauti a Ilumináti zistia, že sú poznatky o šifre rozšírené, kód sa opäť zmení. Dôkazy ukazujú, že sa to už mení.

Tajná šifra iluminátov by transformovala jedného zo statusu „uneseného“ na potenciálneho „kontaktistu“, pripraveného spolupracovať s takýmito entitami, čím by sa eliminovalo nebezpečenstvo možného kontaktu s interdimenzionálnymi entitami, ktoré bežne označujeme ako mimozemšťania.

Ako ste si mohli všimnúť z vyššie uvedených slov, Greenfield tiež varuje, že akonáhle bude tajomstvo verejne odhalené, kód môže byť okamžite zmenený: „Dôkazy ukazujú, že sa už mení.“

V posledných rokoch skutočne existovalo úsilie ortodoxných Thelemitov o posmrtnú rehabilitáciu Achada, ktorého rozhodne neortodoxné názory viedli k trvalému rozchodu s Crowleym v roku 1919.

V roku 1948 Achad ďalej odcudzil konzervatívnych Thelemitov a vyhlásil Aeon of the Aeon Ma, ktorá nahradila Horusov Aeón vyhlásený Crowleyom v roku 1904. Jezuiti Vatikánu a Madam Blavatská 🙂

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™