Stavba zeme, zemský plášť, kôra, jadro a čo ešte tam môže byť? Tím geológov objavil v strede zemského plášťa doteraz neznámu vrstvu, ktorá svojimi vlastnosťami pripomína povrch planéty. V škole neučia, že Zem je rozdelená na tri vrstvy, ktorými sú kôra, plášť a jadro, ktoré sa zase delí na vnútorné a vonkajšie jadro. Základná a presná schéma, ktorá však napriek tomu vynecháva ďalšie jemnejšie vrstvy, ktoré vedci teraz začínajú identifikovať v hlbokom vnútri našej planéty. Stavba zeme zemský plášť, odtrhnutá civilízácia Agartha 🙂

Stavba zeme, zemský plášť, kôra, jadro

Dobrým príkladom je štúdia publikovaná tento týždeň v časopise Science, v ktorej geofyzikom Jessice Irving a Wenbo Wu z Princetonskej univerzity v spolupráci so Sidao Ni z Inštitútu geodézie a geofyziky v Číne sa podarilo využiť seizmické vlny veľkého zemetrasenie v Bolívii s cieľom nájsť v hĺbke 660 kilometrov nový „plášť“, ktorý ich nechal bez slova: horský reťazec, veľmi podobný tým na povrchu.
V škole neučia, že Zem je rozdelená na tri vrstvy, ktorými sú kôra, odtrhnutá civilízácia Agartha a jadro, ktoré sa zase delí na vnútorné a vonkajšie jadro
Na pozorovanie toho, čo sa deje v takejto hĺbke, výskumníci použili najsilnejšie vlny, ktoré existujú na našej planéte, seizmické vlny generované masívnymi zemetraseniami.

Najmä pre túto štúdiu boli kľúčové údaje získané z vĺn zachytených po zemetrasení s magnitúdou 8,2, druhom najsilnejšom zaznamenanom, ktoré otriaslo Bolíviou v roku 1994. „Takže veľké zemetrasenia sa neobjavujú príliš často – hovorí Irving – a teraz máme šťastie, že máme oveľa viac seizmografov ako pred 20 rokmi.

Medzi týmito nástrojmi a výpočtovými zdrojmi je dnes seizmológia úplne iná oblasť ako pred dvoma desaťročiami »

V tomto prípade vedci použili skupinu superpočítačov Tiger z Princetonskej univerzity na simuláciu komplexného správania rozptýlených seizmických vĺn v hlbinách Zeme. Technológia použitá na túto analýzu závisí takmer výlučne od jedinej vlastnosti vĺn: ich schopnosti ohýbať sa a odrážať.

Tak, rovnakým spôsobom, akým sa svetelné vlny môžu odrážať (odrážať) v zrkadle alebo ohýbať (lámať), keď prechádzajú hranolom, seizmické vlny sa pohybujú priamo cez homogénne horniny, ale odrážajú sa alebo lámu, keď nájdu určitú hranicu alebo drsnosť.

„Vieme, že takmer všetky predmety majú drsný povrch, a preto rozptyľujú svetlo,“ hovorí Wenbo Wu, hlavný autor článku. A to je dôvod, prečo tieto objekty môžeme vidieť: rozptylové vlny nesú informáciu o drsnosti, s ktorou interagovali. V tejto štúdii skúmame rozptýlené seizmické vlny, ktoré sa pohybujú v rámci Zeme, aby sme študovali drsnosť 660-kilometrového limitu. “

Geológov prekvapila „drsnosť“ tejto novej vrstvy, ktorá bola ešte výraznejšia ako to, čo môžeme vidieť v povrchovej vrstve (zemskej kôre), na ktorej všetci žijeme.

Inými slovami, hovorí Wu, v limite 660 kilometrov je prítomná topografia silnejšia než topografia Skalistých hôr alebo Apalačských vrchov.

Štatistický model vyvinutý vedcami neumožnil s presnosťou určiť výšku týchto hôr, ale vo svojom článku ubezpečujú, že by mohli byť väčšie a vyššie ako ktorékoľvek iné na povrchu Zeme.

Drsnosť navyše nebola rovnomerne rozložená. Čo znamená, že tak ako má povrch kôry hladké dno oceánov a masívne hory, 660-kilometrová hranica má vysoké plochy a rovné povrchy. Na porovnanie vedci skúmali aj vrstvu hlbokú 410 kilometrov, na vrchole „prechodovej zóny“ stredného plášťa, ale nič podobné nenašli. Inými slovami, Wuov tím zistil, že hlboké vrstvy Zeme sú rovnako zložité a premenlivé ako tie, ktoré pozorujeme na povrchu.

Niektoré geochemické a mineralogické dôkazy naznačujú, že horný a spodný plášť sú chemicky odlišné, čo podporuje myšlienku, že tieto dve časti sa tepelne ani fyzikálne nemiešajú. Iní však naznačujú, že tieto rozdiely neexistujú a že celý plášť je homogénny a bez samostatných alebo oddelených častí. “Naše zistenia,” hovorí Wu, “poskytujú konkrétne údaje o tomto probléme.”

Získané údaje v skutočnosti naznačujú, že obhajcovia týchto dvoch protichodných myšlienok môžu mať čiastočne pravdu. Takže „mäkšie“ oblasti 660 kilometrového limitu by mohli byť spôsobené úplnejšou zmesou, zatiaľ čo horské a strmšie oblasti sa mohli vytvoriť na miestach, kde sa horný a dolný plášť tak dobre nepremiešajú.

Čo mohlo spôsobiť výrazné chemické rozdiely v plášti? Najpravdepodobnejšou odpoveďou je, že tieto rozdiely pochádzajú zo zavedenia hornín, ktoré kedysi patrili do kôry a ktoré teraz ticho ležia v hlbinách Zeme.

Vedci už dlho uvažujú nad osudom dosiek morského dna, ktoré sú zatlačené do plášťa v subdukčných zónach, čo sa deje v Tichom oceáne a v iných častiach sveta. Wu a Irving naznačujú, že zvyšky týchto dosiek môžu byť teraz tesne nad alebo tesne pod hranicou 660 kilometrov.

„Seizmológia sa stáva vzrušujúcejšou, keď nám umožňuje lepšie pochopiť vnútro našej planéty v priestore aj v čase,“ uzavrel Irving.

6. Februára 2022 🙂
Stavba zeme, zemský plášť, kôra, jadro toť už Jules Verne. Ale Vatikánski Ilumináti čarnogurskeho vládnu ďalej, takže nič extra sa nedozvieme.

A to máme kopu článkov o podzemých mestách, kde žijú ľudia v katalógu o Bucegi!
Ach jaj.

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™