Štúdia o elektromagnetizme z Luxemburgu zaočkovaných osôb vakcínami proti Covid-19. Za posledných pár mesiacov sa na sociálnych sieťach objavovali stovky amatérskych videí s ľuďmi, ktorí sa po očkovaní viditeľne stali elektromagnetickými. Po tom, čo množstvo našich členov položilo veľa otázok ohľadne tohto „domnelého“ elektromagnetického účinku u očkovaných osôb, sa naše združenie rozhodlo konkrétny záujem o tento zaujímavý subjekt.

Covid vakcíny a magnety z Luxemburgu


Pred prečítaním tohto článku chodťe najprv do kuchyne a prilepte si magnetku z chladničky na miesto, kde vám pichli injekciu 🙂
Ak sa prilepí, ste už dávno mŕtvy, lebo vraj vo vakcínach je ruská Nobelová cena za Grafén 🙂 Takto vás, aj mňa bude Gates ovládať na diaľku ako bábkové divadlo Špejbl a Hurvínek, až kým nezdochne 🙂

No už aby bol december 2022, Anunnaki Return, 2022 Anunnaki Code: End Of The World!

V roku 1962 mu dali meno: grafén.
Neúspešných experimentov bolo veľa, ale nakoniec jeden fungoval a vyrobili sme Grafén. Zistili sme, že to bolo naozaj zaujímavé, a začali sme to vyvíjať.
Kostya Novoselov
2010 Laureát Nobelovej ceny za fyziku

Mal som suseda, ktorý si lyžičky lepil na hrudník a nespadli a o Covide vtedy ešte nikto ani nechyroval, Uri Geller SK 🙂

Súhrnná prezentácia výsledkov za týždeň štúdie od 1. júna do 5. júna 2021:

Nuž ja vravím, že ten čo vymyslel Covid-19, vymyslel aj Covid-19 antiočkovaciu kampaň zároveň: Aby sa čo najviac ľudi nakazilo a vírus mutoval donekonečna, kedy sa mu zachce. Keď sa vyrába jed, súčasne sa vyrába protijed, aby nezdochli tí čo ho vyvíjajú.


iba s 30 očkovanými a 30 neočkovanými ľuďmi

Tento prieskum čisto štatistického a sociologického charakteru zameraný na tento predpokladaný elektromagnetický účinok, ktorý je predmetom tejto správy, nastoľuje najmenej tri dôležité otázky:

1. Je pravda, že ľudia po očkovaní vykazujú elektromagnetický účinok?

2. Ak je to tak, je pravda, že tento účinok prejavujú iba očkovaní jedinci?

3. Čo sa vlastne injekčne podáva jednotlivcom na základe kvalifikácie vakcíny, ktorá spôsobuje tento účinok?

Pri pokuse o zodpovedanie týchto otázok bol prieskumom poverený pán Amar GOUDJIL, pokladník združenia a člen zodpovedný za demografické a sociologické problémy.
….

Súhrnná prezentácia výsledkov za týždeň štúdie od 1. júna do 5. júna 2021:

Nakoniec bolo vykonaných pohovorov iba s 30 očkovanými a 30 neočkovanými ľuďmi, pričom cieľom bol rozhovor so 100 pre prvú skupinu a 100 pre druhú.

Podmienka rozdelenia pohlaví bola splnená. V každej skupine bolo oslovených 15 žien a 15 mužov.

V neočkovanej skupine bol z 30 opýtaných jedincov počet ľudí prejavujúcich príťažlivosť pre magnet 0 (nula). Preto sa experiment pre túto skupinu skončil.

V očkovanej skupine naopak 29 z 30 opýtaných prejavovalo príťažlivosť pre magnet. To znamená, že magnet priľnul k ich pokožke bez problémov.

Z tých istých 29 jedincov má 22 magnet priliehajúci iba k jednému ramenu a iba k oblasti vpichu. Týchto 22 osôb bolo tých, ktorí dostali iba jednu injekciu. Zvyšných 7 ľudí v tej istej skupine má magnet prilepený na oboch pleciach.

V tejto skupine, známej ako skupina očkovaných osôb žijúcich alebo pracujúcich v Luxemburgu, sa zdá, že:

– 17 dostalo najmenej jednu injekciu od spoločnosti Pfizer
– 7 dostalo najmenej jednu injekciu od spoločnosti Astra Zeneca
– 3 dostalo najmenej jednu injekciu z laboratória Moderna
– 3 dostalo jednu injekciu od spoločnosti Johnson & Johnson
– 6 dostalo obe injekcie spoločnosti Pfizer
– 1 dostalo 2 injekcie od spoločnosti Astra Zeneca
– 1 dostala 2 injekcie od spoločnosti Moderna

Dvaja z jednotlivcov v tejto skupine, zdravotná sestra pracujúca na CHL, ktorá bola jednou z prvých očkovaných a finančný analytik, preukázali úplne abnormálne emisie elektrického poľa. V prípade zdravotnej sestry bolo dokonca urobené video ukazujúce hodnoty emitované testerom v oblasti okolo ľavého ramena. Pre analytika boli hodnoty emitované testerom približne rovnaké, ale jednotlivec svoju účasť náhle ukončil.

Z 30 respondentov v zaočkovanej skupine malo bydlisko alebo prácu v Strassene 29. Iba 1 žije v Metz, ale pracuje v Strassene.

Zdá sa, že ľudia, ktorí boli v rámci vládneho očkovacieho programu očkovaní skôr, sú oveľa elektromagnetickejší ako ľudia, ktorí boli očkovaní nedávno. Magnet sa drží rýchlejšie a drží lepšie ako u čerstvo zaočkovaných ľudí.

V súvislosti s týmto posledným nálezom by sa mali vykonať presnejšie merania.

Poznámka: Cvičenie bolo pre respondentov úplne destabilizujúce, v žiadnom okamihu neboli požiadaní, aby aplikovali magnet na inú oblasť ako ramená. Bolo by veľmi zaujímavé vedieť, či magnet prilipol aj na oblasti krku, hrudníka, čela alebo nôh a či boli prilepené aj iné predmety, ako sú lyžice, nožnice a inteligentné telefóny.

Záver: Zistilo sa, že očkovaní jedinci vydávajú elektromagnetické pole a že čím skôr boli jedinci očkovaní, tým silnejšie pole vydávali. Tento vnem a hodnotenie, ktoré je čisto hmatovým zážitkom pri aplikácii a odstránení ramenného magnetu, by sa malo overiť oveľa presnejšie pomocou oveľa presnejšieho vybavenia.

Jednotlivci sa o experiment zaujímajú zo zvedavosti a potom, keď vidia, že sa magnet prilepí na ich kožu, najskôr pochybujú, potom náhle ochladnú. Niektorí z nich sú dokonca mimoriadne nervózní, dokonca úplne šokovaní.

Ľudia sa úprimne pýtajú, ako sa magnet môže prilepiť na ich pokožku tak ľahko, ako prilepí na kovový stĺp.

Žiadajú o vysvetlenie a vyšetrovateľ ich ubezpečuje, že musí existovať vysvetlenie. Odošlú sa späť k lekárovi, ktorý im odporučil injekciu.

Jedna pani sa dokonca rozplakala a povedala mi, že nechce byť očkovaná, ale bola k tomu donútená, pretože jej zamestnávateľ povedal, že musí, pretože pracuje v kontakte so zákazníkmi.

V rozhovoroch sa ukázalo, že ľudia sa neočkujú ani len zo zdravotných dôvodov z dôvodu presvedčenia alebo strachu z choroby, ale často v nádeji, že sa vrátia do normálneho života a budú môcť opäť slobodne cestovať.

Počas výmen ľudia jasne vyjadrujú svoje zdesenie tým, že potom hovoria, že sú braní ako rukojemníci. Mnohí uznávajú, že táto injekcia nie je konsenzuálna, a že nikdy nedostali racionálne vysvetlenie, aj keď len z hľadiska vyváženosti prínosov. Po zamyslení a diskusii potom tento čin označia ako: „omyl, šialenstvo, medzera, riešenie alebo dokonca vydieranie“.

Prieskum sa zastavil z dôvodu svedomia a morálky, pretože vyšetrovateľ už nie je schopný zvládnuť bezmocnosť ľudí, ktorým skameneli tváre, keď si uvedomili, že im bola injekčne podaná látka, o ktorej nič nevedia.

Vyšetrovateľ, ktorý v minulosti študoval techniky riadenia a psychosociológiu, je veľmi nepríjemný pre týchto ľudí, ktorí sú zvedaví, čo sa s nimi deje. Ľudia blednú, sú bieli, nervózni, priložia si ruku na čelo alebo si prekrížia ruky a zovrú spodnú peru.

Niektorým sa potia ruky, keď je vidno, ako si ich utiera do bokov alebo stehien. Tieto účinky a prejavy sa zvyčajne vyskytujú v stavoch úzkosti, extrémneho stresu alebo skutočne merateľného napätia. Pre respondentov tieto nekontrolované fyzické prejavy naznačujú hlbokú nevoľnosť, keď si neskôr uvedomia, že mohli urobiť niečo nenapraviteľné.

Akt očkovania je nezvratný akt. Je otázne, či je pravda, že ľudia prejavia elektromagnetický efekt po vykonaní aspoň jedného očkovania.

Odpoveď je kladná a áno, skutočne, jedinci sa stanú elektromagnetickými minimálne v oblasti injekcie.

Na otázku, čo sa injekčne aplikuje jednotlivcom, ktorá spôsobuje tento účinok, odpovedáme, že je na vládach a orgánoch zodpovedných za zdravie Luxemburčanov, aby odpovedali na túto otázku, pretože práve oni prijali ťažké rozhodnutie očkovať obyvateľstvo.

Tu nebudeme zodpovedať za zodpovednosť každej strany, ale je isté, že ak paramagnetické nanočastice (nanonosiče alebo magnetické guľôčky) vstúpili do zloženia týchto takzvaných vakcín, je bezpečné sa staviť, že veľmi rýchlo budeme počuť bezprecedentnú zdravotnú katastrofu.

Za odhalenie pôvodu a príčin týchto atraktívnych účinkov na očkovaných jedincoch zodpovedajú toxikológovia a farmakológovia a je v zodpovednosti garantov zdravia občanov tejto krajiny, aby veľmi rýchlo požiadali o začatie vyšetrovania presné a skutočné zloženie týchto takzvaných vakcín.

— Koniec prieskumu. Prieskumu sa akoby naschvál nezúčastnil Novičok Sputnik.

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™