Archeológovia katalogizovali veľké kamenné pamiatky asi 7000 rokov späť na severe Arabského polostrova hraničiace s púšťou Nefud. Pomníky sa nazývajú „mustatilské“ štruktúry a sú tvarované ako dlhé obdĺžniky. Pomníky sú veľké tajomstvo, ale niektoré nedávne dôkazy svedčia o tom, že tieto štruktúry sa pravdepodobne používali na spoločenské alebo rituálne účely.

Tieto stavby sú jednou z najstarších kamenných pamiatok ľudstva a sú tisíce rokov ešte staršie ako pyramídy v Gíze! Bolo objavených veľa stoviek týchto pamiatok, a odborníci sa domnievajú, že dôvodom týchto štruktúr je predchádzajúca sviežosť tohto regiónu, ktorý je teraz púšťou. Objav týchto štruktúr sa prvýkrát uskutočnil pomocou satelitnej fotografie. Sú známe ako „Brány“ kvôli svojmu štrukturálnemu vzhľadu z leteckého pohľadu.

Tím pozostávajúci z archeológov vedený Huwom Groucuttom z Inštitútu chemickej ekológie Maxa Plancka v Nemecku uskutočnil rovnaký výskum. Pri pohľade na mustatily púšte Nefud tento tím objavil 104 nových mustatilov a potom ich študoval na poli. Púštne mustatily Nefudu zahŕňajú dve malé, silné platformy, spojené nízkymi stenami väčšej dĺžky s rozmermi do 2 000 stôp, ale nie viac ako 1,64 stôp.

Podobný výskum uskutočnil tím archeológov vedený Huwom Groucuttom z Inštitútu chemickej ekológie Maxa Plancka v Nemecku. Pri štúdiu satelitných snímok južného okraja púšte Nefud identifikovali 104 nových mustatilov. Potom vyšli na pole a študovali ich zblízka. Rovnako ako Harrat Khaybar mustatily, aj Nefudské púšte sa skladajú z dvoch krátkych, hrubých plošín, ktoré sú spojené nízkymi stenami omnoho väčšej dĺžky merajúcimi sa nad 600 metrov (2 000 stôp), ale nikdy nie viac ako pol metra vysoké (1,64 stôp).
Štúdia kamenných pamiatok Saudskej Arábie.
Podobné konštrukčné metódy je možné vidieť na niekoľkých mustatiloch: zvislé kamene sa umiestnili zvislo do zeme, aby vytvorili základný tvar steny, a kamene sa nahromadili, aby vyplnili medzeru medzi nimi, ako je vidieť na obrázku nižšie. Jedna štruktúra poskytla uhlí, ktoré datovalo mustatil pred 7 000 rokmi.

Ich výskumy sa ukázali ako zhromaždenia živočíšnych kostí, vrátane divých zvierat, hovädzieho dobytka alebo aurochových kostí – hoci nie je jasné, či boli divoké alebo domestikované. A jedna hornina bola nájdená s geometrickým vzorom, vyobrazeným vyššie. Bolo to na povrchu koncovej plošiny vo vnútri jednej z mustatilov, kde ju mohol vidieť každý, kto vo vnútri stál.

“Naša interpretácia mustatilov je taká, že sú to rituálne stánky, kde sa skupiny ľudí stretli, aby vykonávali nejaký druh v súčasnosti neznámych spoločenských aktivít,” uviedol Groucutt.

„Možno to boli miesta obetí zvierat alebo sviatkov.“ Ďalšia možnosť je navrhnutá v tesnej blízkosti niektorých štruktúr.Vedci špekulujú, že účelom mustatilov bol akt ich budovania – aktivita sociálnych väzieb na zvýšenie schopností spolupráce v komunite … s rusmi.!

To sme teda dopadli 🙂

Slovenskí rusofili čo nevedia ani ceknúť po rusky
sú 100% tní islamizátori Slovenska

Islám je neodeliteľnou súčasťou ruskej kultúry, nie Slovenskej!

Tam toho majú neúrekom, ale majú to pod palcom izraelskí židia, Wahábisti, takže nič! Staroveké najznámejšie mesto Ulema je tiež v Saudskej Arábii. Učenie Ulema, toto študoval každý znalý problematiky!!

Mada’in Saleh

Štúdia kamenných pamiatok Saudskej Arábie.

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™