Stvorenie Adama a Evy podľa kníh o Anunnaki od Maximilliena De Lafayette. Žiadne biblické texty, Vatikánske bludy. Tu správne rozlíšil slová Pán a Boh z Biblie a pekne spomína hlinu. Existuje rozsiahla literatúra o Eve a veľa protichodných správ o jej skutočnej povahe, pôvode, DNA a predovšetkým o jej vzťahu s Anunnaki, „bohmi“ a židovsko-kresťansko-moslimským bohom. Eva sa objavila v sumerských textoch, vo fenických eposoch, v Biblii, v Koráne, v gnostických knihách a v rukopisoch Ulemy.

Stvorenie prvých ľudi Adama a Evy, Anunnaki Elohim, Maximillien De Lafayette

Anunnaki začali s príbehom “ľudí” na Zemi pred 450.000 rokmi, ale prvého inteligentného človeka Ábela, vytvorili iba pred 6000 rokmi, keď sa rozhodli pridať do génov svoje vlastné DNA. Tak nás Stvorili na svoj obraz. Na Zem, ale prišli 4 krát a v jednej várke prišli tí, ktorí sa začali vydávať za bohov, aby im ľudia slúžili ako otroci a vymysleli pre nich náboženstvo, aby ich ovládali.

Pôvodný zámer bol stvoriť ľudí takých, ktorí by sa dokázali najprv sami uživiť, teda poľnohospodárov a preto Kain obrábal polia podľa Biblie. Jednoducho aby nezomreli od hladu a nelovili divé zvery, lebo Anunnaki sú vegetariáni. Bravčové mäso zakazuje aj islám, to nie je náhodný výmysel. Ale hrdí kresťania katolíci propagujú obžerstvo, lukúlske hody. Stačí si prečítať iné knihy, ako vlastne mäso škodí ľudskému organizmu. Volá sa to OSN trvalo udržateľný rozvoj Zeme, aby sme šetrili prírodné zdroje a aby sme ju doslova nezjedli. BIG Farma Bukovského a Mesíka je tu práve preto.

Aká škoda, mám rád len šniclíky alebo šniclíky v haruli a tie mi frajerka nechce urobiť, lebo vraj ťažké jedlo. Au, au, to bolííí a to nekonečné čakanie na Vianoce a Veľkú Noc 🙂

Žiadni otroci do zlatých baní, lebo zlata je vo vesmíre až až a zlato si vedia vyrobiť sami koľko sa im zachce. Anunnaki nikdy nemali Bohov, náboženstvá, ale iba vládcov.

Najvyšší je “Creator of energy”. Terah, otec Abraháma, mylne uctieval Baalshalimroot-An’kgha ako „Boha“. Prví Semiti urobili rovnakú chybu, keď uctievali vodcov Anunnaki ako bohov, neskôr nazývaných Bene Ha-Elohim, čo znamená deti bohov. Anunnaki sa nikdy nepredstavili ako bohovia. Preto sa často pletú slová Boh a Pán a vládca.

Žiadne z týchto slov sa neobjavilo na údajnej hieroglyfickej meracej páske, ktorú Američania našli na mieste havárie UFO v Roswelli.
Symboly a geometrické znaky, ktoré Američania našli v Roswelli, boli biochemické symboly.

Príbeh o Eve v Biblii je ten menej dôveryhodný. Podľa gnostických kníh mala Eva priamy vzťah s Bohom nazývaným Vládca. Povaha a identita vládcov nie sú jasné. Ale bdelá myseľ môže predpokladať, že vládcom bol Boh zeme, stvoriteľ ľudskej rasy

Sumerské texty prinášajú takmer podobné posolstvo. V mnohých pasážach Anunnaki-sumerských písiem boli Anunnaki Tvorcovia ľudskej rasy fyzicky dôverní so svojimi výtvormi.

Enki bol najviditeľnejší. V gnostických knihách je „Vládca“ božstvom a tvorcom. V sumerských textoch je EN.Ki kráľom, bohom a stvoriteľom.
Obaja stvorili tú istú ženu. Podľa sumerských textov a mytológie Anunnaki však nie je úplne jasné, či EN.KI bol pôvodným a jediným jej tvorcom, pretože na stvorení ľudstva sa podieľali početné akkadsko-sumerské božstvá, ako napríklad anjel Gabriel známy ako Gb.’r, Inanna, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

Pomerne často boli ľudia, ktorí boli geneticky stvorení Anunnaki, „vytvorení“ zmesou DNA Anunnaki, zvyčajne boha alebo bohyne a zemitého prvku. Tento prvok bol opísaný buď ako hlina, alebo ako druh primitívnej ľudskej bytosti.

O tisíce rokov neskôr nám Biblia povedala, že aj Eva dostala božskú pomoc pri stvorení svojich prvých dvoch synov; boli otcom „Pán“, nie Adam. To by mohlo a aj by kresťanov udivilo.

Eva s Božou pomocou počala Kaina a Ábela. Iba jej tretí syn Seth bol výsledkom jej spojenia s Adamom. A Seth ožil na Adamovu podobu.

Ako teda vyzerali Kain, Ábel?

Biblia nedáva odpoveď. Z Genezis: 4:1 „…a porodila Kaina, ktorý povedal: „S pomocou Pána som získala muža. A opäť porodila jeho brata Ábela…“ Genesis 5:3 „Keď Adam žil stotridsať rokov, splodil syna na svoju podobu, podľa svojho obrazu a dal mu meno Set.

Gnostické knihy vrhajú jasné svetlo na túto situáciu; Kaina stvoril boh Anunnaki EN.KI a žena zvaná KaVa, (tiež Havvah a Hawwa), čo je pôvodné meno Evy v starovekých textoch napísaných tisíce rokov predtým, ako bola napísaná a zostavená Biblia. Toto je oficiálna verzia gnostikov. To znamená, že Kain nie je 100% človek. Kainova krv je ¾ alebo ½ Anunnaki.

Ďalší dvaja synovia, Abel zvaný „Hevel“, a Seth zvaný „Sata-Na-il“ boli menej ako ½ geneticky Anunnaki, pretože boli potomkami KaVa (Eva) a Ata.Bba (pôvodné meno Adam). Kain bol nadradený svojmu bratovi Abelovi na mnohých úrovniach, pretože bol potomkom Anunnaki.

Ábel bol nižší ako Kain, pretože bol potomkom zemitého živlu. Nadradenosť Kaina bola zdokumentovaná v Biblii, pretože Biblia (Starý a Nový zákon) jasne uvádzala, že Kain „vysoko prevyšoval Ábela“!

Čo môžeme z tejto hypotézy vyvodiť?

Môžeme z toho vyvodiť záver

1 – Eva a Adam neboli z tej istej rasy. Geneticky boli rozdielne.

2 – V dôsledku toho boli potomkovia ľudí (prvá ľudská rasa) Eva výsledkom šľachtenia bohmi.

3 – Deti Ábela a Kaina boli geneticky modifikované, aby vyhovovali scenáru Anunnaki.

4 – Stvorenie ľudskej rasy sa stalo skôr, oveľa skôr ako dátum, ktorý navrhujú židovské, kresťanské a moslimské texty.

5 – Všetky ľudské rasy pochádzajú z prvotného ženského elementu: EVA

Všimnite si to meno Seta o ktorom sme písali tu Satan, Sata-Na-il!


A teraz tá stará mapa s tými trojnohými tvormi. Niekto kto to kreslil, musel o tom niečo vedieť. Ako sme písali, Vatikán to musí tajiť, lebo Biblia píše, že nás Boh stvoril na svoj obraz. Porozumeli zakázaným a tajným vykopávkam?? Hádam porozumeli! Ale niektorí dodnes neveria ani na tie vykopávky kostier obrov aj v Rumusku a spústu v USA.

Toto všetko sa nedialo naraz, ale desaťtisíce rokov. Ako tá mimozemšťanka z tajnej misie Apollo 20 od Leonova, teraz v džudistickom Petrohrade skrytá hovorila, že naša populácia sa strašne urýchlila a neprešli sme prirodzeným vývojom, ktorý by mal trvať milióny rokov dlhšie. Niekto nás geneticky upravoval. A sme doma!

Kniha Návrat Anunnnaki 2022 pokračuje, náhody neexistujú.
Hereford Mappa Mundi
Nafar Jinmarkah, je meno ľudí na troch nohách: Anunnaki boli genetici a inžinieri so silným ocenením estetiky. Naopak, Igigi vytvorili veľmi primitívnu formu živých bytostí na Zemi, presne tak, ako ľudia na úsvite robotiky vytvorili nepríťažlivé rané formy a tvary robotov a súvisiace mechanické zariadenia. Tieto roboty boli funkčné, ale na pohľad nie pekné, a Igigi považovali prvých kvázi ľudí za nič viac než len stroje s obmedzenými mentálnymi schopnosťami.

Prvé formy ľudí vytvorili Igigi a vyzerali ako opice. Zem bola v tom čase extrémne studená a Igigi museli ľudské telá zakrývať množstvom vlasov, aby ich chránili pred živlami. Kvázi ľudskej rase trvalo tisíce rokov, kým sa vyvinula do ranej ľudskej podoby a dokonca ani vtedy nie úplne ľudskej, stále vyzerajúcej ako opice. Niektorí z nich mali bizarné lebky a tvárové kosti. Igigi v skutočnosti trochu experimentovali s ranými ľudskými formami.


Asi podobné vidíme vo filme Time Machine s Ironsom. “Niektorí” o všetkom dávno vedia!


Najprv vytvorili „Nafar Jinmarkah“, čo znamená „jednotlivec na troch nohách“.

Pozostávali z veľmi silného fyzického tela, ale chýbala im obratnosť. Tieto telá boli vytvorené na to, aby niesli veľkú váhu. Účelom troch nôh bolo uniesť ťažké bremená, ktoré mohli zdvihnúť a preniesť. Neskôr Igigi pracovali na novej ľudskej podobe, ktorá pozostávala z tela s dvomi nohami, aby priniesla rýchlosť a lepšiu obratnosť.

Napriek tomu raní ľudia zostali strašidelní, nič také ako biblické opisy. Igigi to skúšali štyrikrát. Experimentovali štyrmi rôznymi spôsobmi.

Zakaždým čelili problémom pri navrhovaní ľudskej lebky.

Prví tvorcovia Igigi nechceli dať mozog do lebky, aby ľudské telá nemysleli. Tieto rané ľudské formy boli prvými robotmi na svete.

      Anunnaki boli tí, ktorí vytvorili mozgy pre ľudí.

      Tieto rané mozgy obsahovali dva milióny buniek.

Ale aj Anunnaki niekoľkokrát pracovali na prototypoch ľudí. Vo svojich posledných genetických experimentoch Anunnaki naprogramovali ľudí s trinástimi pôvodnými schopnosťami.


Na záver prišli Anunnaki Nephilim, zase čarovali a z tých trinástich zostali dve, ostali nám náboženstvá a neexistujúci Boh. Potom Elohim odišli a tak nás dokončili Nephilim.

Do toho sa potom zapojili šediváci, lebo mali vytvorené objekty na klonovanie, pokusy a začala Dulce pohroma. Našťastie prichádza rok 2022 a prvých Vysokých Šedých už vraj pochytali. Ale o tom píše len tá nešťastná Galaktická Federácia Sallu aštar šaran a tie dve dievčatká.

Na druhej koľaji POZOR, tady je dozor a ten dáva pozor!!

Uvidíme v novembri či zasiahli „Baalshamroot Ram“ poriadne, lebo Lafayette dávno píše, že Šediváci majú vykonať “útok” na USA a vyplašiť všetkých a nahnať ich do kostolov. Dávno sa už píše po weboch, že nás napadnú mimozemšťania, ale šediváci sú pozemšťania. Možno aj z toho dôvodu USA vydali svoje vyhlásenie 25. June 2021 o neexistencii UFO, ale sa to volá už “Unidentified Aerial Phenomena”. Pomaly chlapci rastú. USÁkovci sa majú načo tešiť.

Nevieme čo bude, lebo tých prvých vraj štyroch Vysokých Šedých chytili. Nato my pozemšťania nemáme žiadnu technológiu.

Ach jaj!

Elektrický bicykel GT E

Elektrický bicykel GT E-Pantera Dash Gunmetal M Horský


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™