NASA potvrdila v Antarktíde paralelný vesmír. Práve po experimente v Antarktíde zistili, že tam čas beží dozadu. Antarktída je v súčasnosti základom teórií aj experimentov. Väčšina šokujúcich objavov našej generácie bola vykonaná v Antarktíde a čím viac sa do nej pozeráme, tým je krajina cudzejšia a tým menej o nej vieme. To slovo potvrdila je najdôležitejšie, lebo tieto častice objavili dávnejšie stanicou ANITA. V roku 2014, napísali vedci na Scientific American, že pri Veľkom tresku vznikli dva paralelné svety a že v jednom čas beží dozadu. Nové teórie naznačujú, že veľký tresk nebol začiatkom a že možno žijeme v minulosti paralelného vesmíru.

NASA potvrdila paralelný vesmír, kde čas beží dozadu, ANITA Antarktída

Experiment v priestoroch Antarktídy, ktorý v skutočnosti priniesol množstvo dôkazov, ktoré podporujú teóriu paralelného vesmíru a ktorý je na rozdiel od nášho vesmíru; tento funguje podľa iných fyzikálnych zákonov. Presnejšie povedané, potvrdzuje to samotná NASA. Toto sú oni, ktorí tvrdia, že tento paralelný vesmír sa ničomu nepodobá. To, čo sme už videli alebo počuli a zdá sa, že čas v ňom beží dozadu.

Myšlienka paralelných vesmírov sa objavuje na scéne od roku 1952, keď skupina fyzikov priniesla túto teóriu. V tom čase sa to zdalo dosť pritiahnuté za vlasy, ale ako všetci vieme, časom sa každá teória môže stať skutočnosťou.

S touto teóriou prišiel Erwin Schrodinger, ktorý dokonca uviedol, že hoci bol nápad šialený na začiatku. Rozhodne to nebolo nemožné.

Mimo tohto sveta

NASA potvrdila túto myšlienku vykonaním experimentu na detekciu kozmického žiarenia v Antarktíde, pričom našla časticu, ktorá je podľa nich „mimo tohto sveta“. Toto je skvelý deň pre teoretikov na celom svete; keď je raz na našej strane, môžeme si byť svojimi zisteniami určite istejší. Je to “rovnaké” ako napr. vo filme D. Strange. Tieto filmy sa nevyrábajú ako rozprávky, ale ako realita, len ľudia tomu kvôli Vatikánu neveria.


Do paralelného vesmíru pošleme antivaxerov, lebo v zrkadlovom asi budú 🙂

Nebezpečenstvom je práve to: “funguje podľa iných fyzikálnych zákonov”. To sme videli v Rusku, keď sa pri experimente Mirror Universe Nyonoksa šialení Rusi skúšali nabúrať do paralelného vesmíru a následne rozkmitali celý Island. Potom im tam všetko explodovalo. Samozrejme okolie plné rádioaktivity. Oni vedeli kedy to majú robiť, lebo sa to stalo začiatkom augusta, a to je presne do bodky dátum zhodenia atómových bômb na Japonsko.

Ak sa dostane do styku hmota fungujúca na iných fyzikálnych zákonoch ako naša, roztrhá to všetko na cucky a vyvolá následnú reťazovú reakciu, že zo slnečnej sústavy nezostane ani masný fľak a to bude pokračovať ďalej a ďalej. Seizmické otrasy na Islande, Ruské dezinformácie

Všetko potom už len závisí od času ako dlho bude diera do paraleného vesmíru otvorená a či sa ju vôbec podarí zatvoriť!!
severodinsk

Existencia zrkadlového sveta

môže byť odhalená skôr, ako si myslíme. Zatiaľ čo sci-fi ponúka myšlienku kvantových ríš a alternatívnych vesmírov už nejaký čas, také miesta, ktoré existujú mimo fikcie, môžu byť v našom dosahu. V laboratóriu vo východnom Tennessee podľa NBC News uskutočňuje Leah Broussardová experiment, ktorého zámerom je v podstate otvoriť portál do iného vesmíru, ktorý môže byť celkom podobný tomu nášmu.

Broussardová z USA má v úmysle vystreliť lúč subatomárnych častíc do dlhého tunela. Ak všetko pôjde podľa plánu, môže to dokázať existenciu zrkadlového vesmíru. Ak lúč môže prejsť cez nepreniknuteľnú stenu, niektoré častice sa premenia na ich zrkadlové obrazy. Keďže všetky neutróny by mali byť úplne rovnaké, tento zrkadlový obraz častíc by znamenal, že Broussardovej teória je správna. V našom strede môže byť zrkadlový vesmír. Je to rovnaký pokus ako v Rusku!

“by mali byť” 🙂

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™