Áno, v islamskom náboženstve sú kladené prísne smernice a etické princípy na vedenie vojny. Islamské učenie uznáva, že vojna môže byť nevyhnutná v istých situáciách, ale stanovuje tiež dôležité obmedzenia a zásady, ktoré riadia správanie vo vojne. Tu je niekoľko kľúčových princípov:

V islamskom náboženstve sú kladené prísne smernice
a etické princípy na vedenie vojny

Obrana a spravodlivá vojna: Islamské učenie uznáva právo na obranu jednotlivcov, komunít a národa pred útokom. Vo vojne je považovaná za spravodlivú len tá, ktorá je legitímnou obranou proti útlaku alebo násiliu.

Obmedzenia vedenia vojny: Islamská tradícia ukladá obmedzenia na spôsob, akým je vojna vedená. Napríklad civilisti a nebojujúci musia byť chránení a nesmú byť cieľom násilia.

V islamskom náboženstve sú kladené prísne smernice a etické princípy na vedenie vojny

Zabíjanie nevinných civilistov je považované za veľmi vážne hriechy.


Úplne nám stači iránsko-iracká vojna, vojna v Kuvajte v ktorej nevadilo zabíjanie nevinných civilistov.


Spravodlivosť a ľudskosť: Islamské učenie zdôrazňuje dôležitosť spravodlivosti a ľudskosti voči zajatcom a nepriateľom. To zahŕňa dodržiavanie ich práv, zákazu mučenia, zneužívania a zanedbávania ich základných potrieb.

Proportionálnosť a vyváženosť: Islamské učenie vyzýva k vedeniu vojny s miernosťou a zdržanlivosťou. Použitie sily musí byť proporcionálne a primerané k dosiahnutiu legitímnych cieľov vojny. Neprimerané násilie, ničenie majetku a spôsobovanie zbytočného utrpenia sú zakázané.

Rovnosť v rámci Islamského zákona vojny: Vojna je riadená aj pravidlami Islamského práva vojny (Al-Muwatta). Tieto pravidlá stanovujú podrobné smernice pre správanie vo vojne, zahŕňajúce napríklad vymedzenie zakázaných zbraní, spravovanie zajatcov a podmienky pre prímerie.

Je dôležité si uvedomiť, že interpretácia a uplatňovanie týchto princípov môže sa líšiť medzi islamskými právnymi školami a medzi rôznymi islamskými názormi. Avšak zásady spravodlivej vojny a etického správania sú významnou súčasťou islamského učenia a formujú etický rámec pre vedenie vojny v rámci tohto náboženstva.

Al-Muwatta je známy islamský právny text, ktorý má veľký význam v oblasti islamskej právnej vedy. Táto kniha, ktorú zostavil imám Malik ibn Anas, významný učenec 8. storočia, slúži ako základný zdroj islamského práva a poskytuje pohľad na právne predpisy, praktiky a tradície ranej moslimskej komunity.

Hlavný rozdiel medzi sunnitskými a šiitskými moslimami pramení z ich názorov na nástupníctvo vodcovstva po smrti proroka Mohameda.

Sunniti veria, že vedenie by malo byť založené na konsenze komunity (umma) a kvalifikácii jednotlivcov. Uznávajú prvých štyroch kalifov, vrátane Abu Bakra, Umara, Uthmana a Aliho, ako právoplatných nástupcov Proroka.

Na druhej strane šiitskí moslimovia veria, že vodcovstvo malo byť zdedené po prorokovej pokrvnej línii, konkrétne cez Aliho, jeho bratranca a zaťa a jeho potomkov, známych ako imámovia. Odmietajú legitimitu prvých troch kalifov a považujú Aliho za právoplatného prvého imáma.

Tretia strana, sú Ibadiyyah, ktorí pod vedením a vplyvom osobností ako Abdullah ibn Ibad založili komunity v rôznych regiónoch, najmä v Ománe a častiach severnej Afriky. Ibádíja dnes zostáva výraznou a významnou vetvou islamu, pričom jeho nasledovníci sa nachádzajú predovšetkým v Ománe, Alžírsku, Tunisku a častiach Líbye.

Samozrejme sa medzi sebou hlušia dodnes o Alahovu dušu, kto bude šéfom od svojho vzniku. Upravili si pravidlá zabíjania vo vojnách a horsa do toho z bratskej lásky k islámu. Rovnako ako kresťania: Zabijte ich všetkých, Boh si svojich spozná. Ámen.

Prvá Fitna bola prvou občianskou vojnou v islamskej komunite. Viedlo to k zvrhnutiu Rašídunského kalifátu a vytvoreniu Umajjovského kalifátu. Občianska vojna zahŕňala tri hlavné bitky medzi štvrtým rašídunským kalifom Alim a povstaleckými skupinami.


O dnešných iránskych a sýrských mučiarňach sa dočítate na internete koľko len chcete 🙂

Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™