Paralelný a zrkadlový vesmír. Môže to sedieť priamo pred vami. Ak zrkadlo existuje, nadchádzajúce experimenty zahŕňajúce subatomárne častice by ho mohli odhaliť. O tom ako rusi hľadajú sme písali, a skončil rádioaktívnym výbuchom, rozkmitaním Islandu, kde mali 10.000 otrasov za deň. Rus je rus ničiteľ, Dzeržinskij!

Tento náš článok naväzuje na článok, že NASA práve po experimente v Antarktíde zistila paralelný vesmír, kde čas beží dozadu, publikovaný 24. novembra 2021.

Existuje teória, že pri Veľkom tresku sa vytvorili dva vesmíry. Jeden pozorovateľný, podľa odborníkov ten náš, v ktorom ide čas dopredu. V druhom zrkadlovom a neviditeľnom, čas ale beží dozadu.

Paralelný a zrkadlový vesmír, Mirror Universe

Aj keď ide o vzrušujúci vývoj, zrkadlový vesmír nemusí byť presne tým, čo nám napadne, keď naň pomyslíme. Relácie ako Star Trek túto myšlienku skúmali, dokonca zašli tak ďaleko, že naznačujú, že v inom vesmíre sa vznášajú zlé náprotivky ľudských bytostí. O tejto realite teoretizovalo aj pokračovanie JJ Abramsa po Lost. Jeho televízna relácia Fringe sa točila okolo myšlienky, že existujú dve protikladné dimenzie.

Každý človek má svoj vlastný náprotivok, no svety majú drobné rozdiely. Veda trvá na tom, že to tak v skutočnosti nie je. Ak by experimenty prebehli podľa plánu, môžeme vidieť zrkadlové verzie planét a hviezd, ale nie ľudí. Neuvidíme Multiverse s viacerými Spider-Manovými záporákmi snažiac sa preniknúť do nášho sveta.

V Oak Ridge National Laboratory vo východnom Tennessee sa fyzička Leah Broussardová pokúša otvoriť portál do paralelného vesmíru. To je článok z 30. júna 2019!!

Nazýva to „oscilácia“, ktorá by ju priviedla k „zrkadlovej hmote“, ale myšlienka je v podstate rovnaká. V sérii experimentov, ktoré plánuje spustiť v Oak Ridge toto leto, Broussard pošle lúč subatomárnych častíc dolu 50-stopovým tunelom, okolo silného magnetu a do nepreniknuteľnej steny. Ak je nastavenie správne, a ak vesmír spolupracuje, niektoré z týchto častíc sa premenia na zrkadlové verzie seba, čo im umožní tunelovať priamo cez stenu. A ak sa tak stane, Broussard odhalí prvý dôkaz zrkadlového sveta hneď vedľa nášho vlastného.

“Je to dosť šialené,” hovorí Broussard o svojom vzrušujúcom prieskume.

Zrkadlový svet, za predpokladu, že existuje, by mal svoje vlastné zákony zrkadlovej fyziky a svoju vlastnú zrkadlovú históriu. Nenašli by ste tam zrkadlovú verziu seba samého. Súčasná teória však umožňuje, aby ste našli zrkadlové atómy a zrkadlové kamene, možno dokonca zrkadlové planéty a hviezdy. Spoločne by mohli vytvoriť celý tieňový svet, rovnako skutočný ako ten náš, ale takmer úplne odrezaný od nás.

Broussard hovorí, že jej prvé hľadanie zrkadlového sveta nebude obzvlášť ťažké. „Toto je celkom jednoduchý experiment, ktorý sme spojili s časťami, ktoré sme našli povaľovať, pomocou vybavenia a zdrojov, ktoré sme už mali k dispozícii v Oak Ridge,“ hovorí. Ale ak by jednoznačne zachytila ​​čo i len jednu zrkadlovú časticu, dokázalo by to, že viditeľný vesmír je len polovicou toho, čo je tam vonku – a že známe fyzikálne zákony sú len polovicou oveľa širšieho súboru pravidiel.

„Ak objavíte niečo podobné, hra sa úplne zmení,“ hovorí Broussard.

Tak ako pri mnohých veľkých vedeckých výpravách, aj honba za zrkadlovou hmotou vyrástla z malej, zdanlivo ezoterickej záhady . Počnúc 90. rokmi 20. storočia fyzici vyvinuli vysoko presné experimenty na štúdium toho, ako sa neutróny, častice nachádzajúce sa v jadrách atómov rozkladajú na protóny, čo je proces súvisiaci s rádioaktivitou. Ale tieto experimenty nabrali zvláštny smer.

V Oak Ridge National Laboratory vo východnom Tennessee sa fyzička Leah Broussardová pokúša otvoriť portál do paralelného vesmíru.

Nazýva to „oscilácia“, ktorá by ju priviedla k „zrkadlovej hmote“, ale myšlienka je v podstate rovnaká. V sérii experimentov, ktoré plánuje spustiť v Oak Ridge toto leto, Broussard pošle lúč subatomárnych častíc dolu 50-stopovým tunelom , okolo silného magnetu a do nepreniknuteľnej steny. Ak je nastavenie správne a ak vesmír spolupracuje, niektoré z týchto častíc sa premenia na zrkadlové verzie seba, čo im umožní tunelovať priamo cez stenu. A ak sa tak stane, Broussard odhalí prvý dôkaz zrkadlového sveta hneď vedľa nášho vlastného.

“Je to dosť šialené,” hovorí Broussard o svojom vzrušujúcom prieskume.

Tento svet za predpokladu, že existuje, by mal svoje vlastné zákony zrkadlovej fyziky a svoju vlastnú zrkadlovú históriu. Nenašli by ste tam zrkadlovú verziu seba samého. Súčasná teória však umožňuje, aby ste našli zrkadlové atómy a zrkadlové kamene, možno dokonca zrkadlové planéty a hviezdy. Spoločne by mohli vytvoriť celý tieňový svet, rovnako skutočný ako ten náš, ale takmer úplne odrezaný od nás.

Leah Broussardová študuje subatomárne častice v Národnom laboratóriu Oak Ridge, kde bude toto leto hľadať zrkadlovú hmotu. Broussardová hovorí, že jej prvé hľadanie zrkadlového sveta nebude obzvlášť ťažké. „Toto je celkom jednoduchý experiment, ktorý sme spojili s časťami, ktoré sme našli povaľovať, pomocou vybavenia a zdrojov, ktoré sme už mali k dispozícii v Oak Ridge,“ hovorí. Ale ak by jednoznačne zachytila ​​čo i len jednu zrkadlovú časticu, dokázalo by to, že viditeľný vesmír je len polovicou toho, čo je tam vonku a že známe fyzikálne zákony sú len polovicou oveľa širšieho súboru pravidiel.

„Ak objavíte niečo podobné, hra sa úplne zmení,“ hovorí Broussard.

Desať sekúnd, ktoré otriasli fyzikou

Tak ako pri mnohých veľkých vedeckých výpravách, aj honba za zrkadlovou hmotou vyrástla z malej, zdanlivo ezoterickej záhady . Počnúc 90. rokmi 20. storočia fyzici vyvinuli vysoko presné experimenty na štúdium toho, ako sa neutróny, častice nachádzajúce sa v jadrách atómov rozkladajú na protóny, čo je proces súvisiaci s rádioaktivitou. Ale tieto experimenty nabrali zvláštny smer.

Výskumníci zistili, že neutróny vytvorené v časticových lúčoch, podobné tým, ktoré použije Broussardová,

trvajú v priemere 14 minút a 48 sekúnd, kým sa „rozpadnú“ na protóny. Zdá sa však, že neutróny uložené v laboratórnej fľaši sa rozpadajú o niečo rýchlejšie, za 14 minút a 38 sekúnd.

Ak bude tento čas otvorenia dlhší, alebo sa to nepodarí zatvoriť, roztrhá celú slnečnú sústavu!

Desať sekúnd nemusí znieť veľa, ale skutočný rozdiel by mal byť nula: Všetky neutróny sú úplne rovnaké a ich správanie by nemalo závisieť ani trochu od toho, kde a ako sa skúmajú.

„Rozpor beriem veľmi vážne,“ hovorí Benjamin Grinstein, odborník na časticovú fyziku z Kalifornskej univerzity v San Diegu. „Nie je to len medzi dvoma experimentmi. Je to súbor mnohých experimentov vykonaných nezávisle niekoľkými skupinami. Najnovšie experimenty, sčasti koncipované na vyriešenie nezhody, to „iba zhoršili,“ dodáva.

Grinstein skúmal možnosť, že niektoré neutróny sa neočakávane rozpadajú na častice iné ako protóny, ale zatiaľ nič nenašiel. Zrkadlová hmota ponúka elegantnejšie, aj keď trochu bizarné vysvetlenie.

Pred desiatimi rokmi Anatoli Serebrov z Petrohradského inštitútu jadrovej fyziky v Rusku predstavil myšlienku, že obyčajné neutróny niekedy prechádzajú do zrkadlového sveta a transformujú sa na zrkadlové neutróny. V tom bode sme ich už nedokázali odhaliť – bolo by to, akoby niektoré neutróny jednoducho zmizli. „To by spôsobilo, že životnosť neutrónov by vyzerala nesprávne,“ vysvetľuje Broussard, pretože niektoré neutróny by z testovacieho zariadenia zmizli, kým ich výskumníci študovali.


Nyonoksa radiačná nehoda 8. augusta 2019

To je ten Anatoli Serebrov z ruského Nyonoksa! A na Bermudách sa neskôr z paraleného vesmíru objavila rovnaká titánová guľa zo zariadenia, ktoré im vybuchlo s ruským nápisom s dátumom 04. 01. 2022 🙂
Seizmické otrasy na Islande, bahamy s dátumom 04.1.2022


titánová guľa,bahamy


Spojte bodky a dospejete k vzdialenému záveru: Neutrónové experimenty môžu vyzerať zle, pretože fyzici nevedomky otvorili portál do zrkadlového sveta.

Broussardovým cieľom je zistiť, či ten portál naozaj existuje a ak áno, tak ho metodickým spôsobom otvoriť. Tam prichádza jej neutrónový lúč a nepreniknuteľná stena.

Oak Ridge má 85-megawattový jadrový reaktor, ktorý dokáže na požiadanie vystreliť miliardy neutrónov, takže získať dostatok surovín na prácu nie je problém. Najťažšie je prísť na to, ako prinútiť niektoré neutróny prejsť do zrkadlového sveta a potom dokázať svojim skeptickým kolegom (a jej skeptickému ja), že sa to naozaj stalo.

Spustenie experimentu bude trvať približne jeden deň. Zhromažďovanie údajov a odstránenie všetkých možných zdrojov chýb potom môže trvať niekoľko týždňov. Broussard hľadá nejaké výpovedné neutróny, ktorým sa podarilo dostať cez bariéru tak, že sa zmenili na zrkadlové neutróny a potom sa otočili späť. “Všetko sa týka: Sme schopní presvetliť neutróny cez stenu?” ona povedala. „Nemali by sme vidieť žiadne neutróny“ podľa konvenčnej fyzikálnej teórie. Ak sa niektoré z nich aj tak objavia, naznačuje to, že konvenčná fyzika sa mýli a ten svet je skutočný.

Klaus Kirch medzitým pracuje na doplnkovom experimente v Inštitúte Paula Scherrera v Zürichu. Jeho plánom je zachytiť pomaly sa pohybujúce neutróny, zasiahnuť ich magnetickým poľom a potom spočítať, či tam ešte sú všetky častice. “Ak by niektoré neutróny oscilovali na zrkadlové neutróny, zmizli by z nášho prístroja,” hovorí. Kirchov tím už experiment spustil a dúfa, že ich výsledky budú analyzované neskôr v lete.

Napriek ich koncepčnej jednoduchosti sú Broussardove aj Kirchove experimenty mimoriadne delikátne, závislé od hodnotenia podivného správania niekoľkých subatomárnych častíc v dave miliárd. Iní výskumníci navrhli, že by mohli existovať očividnejšie znaky zrkadlového sveta. Možno to vidíme všade na oblohe.

Od 70. rokov 20. storočia astronómovia usúdili, že vesmír je plný „ tmavej hmoty “, látky, ktorú nemožno pozorovať priamo, ale ktorej silná gravitácia pomáha zabrániť rozletu galaxií. Najnovšie analýzy naznačujú, že tmavá hmota päťkrát prevažuje nad viditeľnou hmotou. Desiatky intenzívnych výskumov astronómov z celého sveta však nedokázali identifikovať, z čoho sa skladá temná hmota.

Zurab Berezhiani, fyzik na univerzite v L’Aquile v Taliansku, ktorý uskutočnil svoje vlastné vyhľadávanie mirror neutrónov , ponúka zaujímavé vysvetlenie: Temnú hmotu bolo ťažké nájsť, pretože je skrytá v zrkadlovom svete. Z tohto pohľadu sú temná hmota a zrkadlová hmota jedno a to isté. Ak áno, zrkadlový svet nie je len všadeprítomný, je oveľa masívnejší ako ten náš. Na nedávnej konferencii o fyzike Berezhiani túto myšlienku rozšíril a načrtol možnú paralelnú realitu plnú zrkadlových hviezd, zrkadlových galaxií a zrkadlových čiernych dier. Možno aj temný život?

„Temní ľudia sú pravdepodobne trochu pritiahnutí za vlasy,“ hovorí Broussardová, ktorá priznáva, že tieto myšlienky ju posúvajú až na hranicu jej komfortnej zóny. „Ale temná hmota je veľmi pravdepodobne taká bohatá ako naša vlastná hmota. Takéto veci treba preskúmať.”

Tento článok je z roku 2019, teraz máme 2021, takže sa jej to buď nepodarilo, alebo jej to po ruskom fiasku zakázali.

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™