Vesmírny program Hviezdna Brána, Zbraňové systémy USA a Šedivákov. Greys preto lebo to boli oni kto ukázal americkej armáde a vedcom ako vstúpiť do Hviezdnej Brány. Nie je viditeľná voľným okom, ani ho nedokáže zachytiť žiadny prístroj na Zemi. Za zmienku tu stojí aj téma „Anomálie hviezdnych brán“. Hviezdne brány sa líšia veľkosťou, funkciou, účelom a pohyblivosťou, rovnako ako mimozemské podvodné plazmové koridory, ktoré sa používajú na navigáciu v našich moriach a oceánoch.

Hviezdna Brána, Zbraňové systémy USA a Šedivákov

Hviezdna brána v New Yorku, ktorá sa nachádza nad Madison Square Garden, je dvakrát väčšia ako hlavná stanica v centre Chicaga. Cestovanie k hviezdnej bráne Chicaga a späť je možné v určitých časoch, avšak cestovanie cez Madison Square Garden Ba’ab je jednosmerná ulica. Mnohé mimozemské civilizácie poznajú tento koncept a jeho pragmatickú aplikáciu.

Zasvätení tvrdia, že mimozemskí Šedí (vnútrozemskí mimozemšťania) ukázali americkým vojenským vedcom, ako vstúpiť do Ba’abu (Hviezdnej brány).

Najneobvyklejšie tvrdenie o americkom Ba’ab uvádzalo, že v roku 2006, keď sa americká kozmická loď pokúšala vstúpiť do Ba’abu, „Tall Grey“ opustil kozmickú loď, pretože potrebovala náhlu opravu. Mimozemšťan bol vtiahnutý do galaktického vákua a loď explodovala. Táto udalosť bola zaznamenaná na film a bola odoslaná do NASA a MIT.

Rusi aj Američania sa pokúšali vyvinúť vesmírnu technológiu, aby prenikli týmito bránami.

Anunnaki sú si plne vedomí svojho pokroku. Nie je sa čoho báť, pokiaľ si naši vojenskí vedci a Pentagon uvedomia, že ponuka, ktorú dostali od vnútrozemských Šedých, žijúcich tu na Zemi, nie je taká benevolentná, ako si v minulosti mysleli.

Akákoľvek technológia Grayov poskytnutá ľuďom z akéhokoľvek národa povedie ku katastrofe, pretože program a zámery Greys sú hrozné a zlomyseľné.

To sme čitali pri program SERPO, kde šediváci zadali naschvál iné súradnice.

Keďže Ba’aby sú vo výške najmenej 900 stôp – 1 700 stôp nad zemou, nie je možné skočiť do Ba’abu. V čase návratu Anunnaki elektromagnetická hmla vysaje ľudí s miernym až stredným znečistením, ako je uvedené v protokole návratu Anunnaki.

V marci 1918 Aleister Crowley tvrdil, že sa mu podarilo vytvoriť vírovú bránu, ktorá spája náš fyzický svet s nefyzickým svetom. Nazval to most a tento proces bol vytvorený ako Amalantrah Working. Crowley uviedol, že kým bola brána (Vortex) otvorená, prejavila sa entita. Crowley pomenoval entitu „Lam“. Neskôr nakreslil portrét tváre Lama. A lam sa stal trvalou súčasťou krajiny modernej ufológie. Množstvo nadšencov new age ufológie sa ponáhľalo opísať Lama ako Šedého!

Asi o tridsať rokov neskôr začali legendárny vedec Jack Parsons a L. Ron Hubbard, zakladateľ Scientologickej cirkvi, pracovať na svojom „Práce na Ba’aboch“, v zúfalom pokuse znovu otvoriť bránu, ktorú údajne vytvoril Aleister Crowley. Ich fanúšikovia sú presvedčení, že Parsonsovi a Hubbardovi sa podarilo otvoriť bránu a umožniť entitám z iného sveta vstúpiť a vyjsť z brány. Niektorí tvrdili, že otvorená brána by umožnila mimozemským bytostiam a najmä Šedým unášať ľudí.

Nezmysel!

Aby sme citovali vlastnú publikovanú dokumentáciu CERNu: „Niektoré teórie naznačujú, že okrem troch priestorových dimenzií, ktoré zažívame, má náš vesmír ešte nejaké ďalšie dimenzie. Tie majú konečnú veľkosť, takže sú zakrivené do seba, napríklad v tvar kruhu (hoci pre viac ako jednu extradimenziu sú možné aj komplikovanejšie geometrie). Aby sme naozaj zistili extra dimenziu, musíme ju skúmať časticami s veľmi vysokou energiou.

V kvantovej mechanike platí, že čím väčšia je energia častice, tým menšia je jej efektívna veľkosť. Na detekciu malej dimenzie teda potrebujeme častice s veľmi vysokou energiou. Extra dimenzie sú v skutočnosti také malé, že ani naše najväčšie urýchľovače častíc nevyprodukovali častice s dostatočnou energiou, aby ich bolo možné vidieť.

V niektorých teóriách sú však veľkosti dodatočných rozmerov práve dostatočne veľké na to, aby ich častice v LHC v CERN-e dokázali odhaliť. Existujú teórie, ktoré naznačujú, že častice hmoty, z ktorých sme vyrobené, sa nemôžu šíriť v extra dimenziách. V týchto teóriách je jediným spôsobom, ako odhaliť ďalšie dimenzie, použitie gravitačných interakcií. Sila gravitácie v 5-rozmernom (alebo viacrozmernom) popise je oveľa intenzívnejšia ako v štyroch dimenziách, preto predpovedáme možnosť vytvorenia čiernych dier pri zrážkach v LHC.

Tieto udalosti by boli veľkolepé, čierna diera by sa takmer okamžite rozpadla na spŕšku mnohých častíc a umožnili by nám otestovať vlastnosti kvantovej gravitácie v urýchľovačoch. V ktoromkoľvek z týchto dvoch možných scenárov by bolo zistenie existencie ďalších dimenzií bezprecedentným objavom a úžasným pohľadom na povahu vesmíru!

Ulema Kanazawa povedal: „To je v poriadku. Nemám nič proti CERN-u, no akonáhle sa tento ambiciózny projekt stane realitou, svetové veľmoci a najmä supervojenské mocnosti dostanú zistenia CERN-u.

Ale ak sa výsledky CERN-u dostanú do nesprávnych rúk, pobozkajte náš svet na rozlúčku.

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™