Cestovanie do vyšších dimenzií cez vortexový tunel o ktorom písal Maximilien De Lafaette pod názvom Vortex Tunnel Weapon System. Spojené štáty sú jedinou krajinou na Zemi, ktorá má k dispozícii „zbraňový systém Vortexový tunel“. Mimozemšťania to nazvali „Vakuová cesta kontinua“ (VCP). Skôr by som to nazval cestovanie do paraleného vesmíru. O podobných pokusoch Rusov ujsť pred trestom do paraleného vesmíru sme už písali, ale stroskotali jadrovým výbuchom ich labáku pri pokuse Mirror Universe.

Navyše rozkmitali celý Island na 10.000 otrasov za deň. O tom čo špekulovali na ponorke Lošarik, kde všetky ich armádne vedecké špičky skapali sa potom ľahko dovtípime, lebo klamali, že zachránili svet pre Globálnou katastrofou. Ale akou to samozrejme neuviedli, aby im celý Kremeľ Kadyrov nezrovnal so zemou! Tento článok nebude žiadne astrálne cestovanie za Aštar Šaranom s aluškou : )

Cestovanie do inej dimenzie, Vortexový tunel, mimozemská zbraň

Kníh a článkov autora Maximilien De Lafaette máme prečítaných kopu, ale kopu informácii sme aj zabudli doplniť. Cestovanie do neznáma vyšších dimenzií. Tak sme natrafili aj na Vortexový tunel, Vortex Tunnel Weapon System a vyzistili jeden indický web, ktorý o tom píše viac. Prikladajú výstižný príbeh ako ho skúšali so šedivákom. Prenos technológie nie je podľa mnohých výskumníkov UFO nový. Jedným z nich bol technologický transfer tunela Vortex do americkej armády.

Maximilien De Lafaette

Vieme že USA armoš podpísali zmluvy so Šedivákmi, aby tu mohli experimentovať, tak im šedivák pomohol. Niečo za niečo. Ale ako píše Maximilien De Lafaette šediváci zachránili planétu Zem pred zničením, keď presmerovali trajektóriu obrovského nebeského telesa smerujúceho k Zemi. Toto sa stalo už dvakrát. Žeby aj oni mali prsty v tej kométe ISON alá 12. 12. 2012 – World Hula Hoop Day 🙂 ??

Vytvorila ju skupina odvážnych avantgardných vedcov, ktorí získali vládnu zákazku na vývoj takejto zbrane. Niekedy je žartovne označovaná ako „Slama“. Keď sa aktivuje (zvyčajne sa to robí na otvorených poliach na americkom stredozápade, ďaleko od poľnohospodárstva a obývaných oblastí), neviditeľný vírový otvor, ktorý je asi desať stôp široký, nasaje všetko, čo mu stojí v ceste, až do vzdialenosti 500 stôp vo všetkých smeroch.

Toto je len jedna z jeho funkcií. Jeho primárnym účelom je robiť pravý opak, ale poháňať predmety a ľudí do otvoru vytvoreného jeho operáciou, ktorý vedie do inej dimenzie veľmi blízkej tej, v ktorej žijeme.

Americká armáda úspešne vyslala časť svojho vojenského personálu, ktorý sa dobrovoľne prihlásil na experiment a boli poslaní cez vírivý tunel do inej dimenzie a privedení späť.

V blízkych kruhoch sa nazýva aj „TTT“ alebo „Tag Team Tunnel“. Šesťčlenný tím bol poslaný cez vír a mal sa vrátiť v priebehu desiatich až pätnástich sekúnd, ale trvalo to viac ako pätnásť minút. Keď sa spýtali mimozemšťana, ktorý s nimi na tomto projekte pracoval, prečo sa muži okamžite nevrátili, mimozemšťan sa zasmial, a vtedy požadovali, aby sám prešiel tunelom, aby získal mužov.

V priebehu niekoľkých sekúnd bolo všetkých šesť mužov a mimozemšťan späť. V brífingu, ktorý nasledoval, šesť dobrovoľníkov uviedlo, že dimenzia, v ktorej sa nachádzali, bola tak blízko tej našej, že bolo možné vidieť a počuť, ako jeden major priložil zbraň k hlave mimozemšťana a povedal: „Radšej tam choď teraz, kamarát, a vráť mojich mužov späť! ” Mimozemšťan sa mu vysmial, ale vrátil sa so šiestimi.

O všetkých mimozemšťanoch Greys, šedivákoch je zrejme známe, že hrajú triky a hry, ako sú tieto.

Čo videli na druhej strane

Povedali, že videli labyrint dlhých chodieb a jediné farby, ktoré videli, bola modrá, svetlomodrá a svetlosivá. Zdalo sa, že v inej dimenzii neexistujú žiadne iné farby. Nebol počuť žiadny zvuk ani vánok a oni sa cítili ako prázdnota plná chodieb. Jediné zvuky, ktoré počuli, boli zvuky vojenských dôstojníkov a kameramanov za nimi, ktorí experiment pozorovali a natáčali.

Šiesti dobrovoľníci sa otočili, aby sa vrátili do miestnosti, a povedali, že narazili na tú najneobvyklejšiu neviditeľnú, nehmotnú stenu, ktorá im nedovolí prejsť do fyzického sveta a dimenzie, v ktorej žijeme.

Snažili sa, ako len mohli, a tak blízko ostatní, v skutočnosti len pár centimetrov od nich a kričali a kričali, aby ich pustili späť, nikto z pozorujúcich dôstojníkov ich nepočul ani nevidel.

Keď vošiel mimozemšťan, aby získal šesť z tejto dimenzie, mal na zápästí zariadenie, ktoré (zatajil pred armádou) bolo potrebné, aby sa muži vrátili. Keď vstúpil, chytil prvého muža a položil druhú ruku na neviditeľné nehmotné.

Zariadenie na jeho zápästí odhalilo gombík na stene, ktorým otočil a potom povedal mužom, že môžu ísť vpred. Keď prvý muž prešiel k druhému mužovi, ktorý stál hneď za ním, bolo to, akoby sa dematerializoval na šírku strany v prevrátenej knihe.

Stena tej dimenzie sa teraz zahmlila a muži sa báli prejsť cez ňu, nevedeli, či sa aj oni nezmenia na listy papiera, ktoré sa dajú prevrátiť, ako keby listovali z jednej strany na druhú v knihe.

Mimozemšťan šedivák uistil mužov, že je to úplne bezpečné a že je to jediný spôsob, ako sa vrátiť, takže muži nemali inú možnosť, ako prejsť.

V prázdnote tejto dimenzie by nebolo žiadne jedlo, žiadna voda, žiadne podnety akéhokoľvek druhu, na ktoré sú ľudské telo a myseľ zvyknuté.

„Každý, koho tam pošlú, by sa zbláznil zo zmyslovej deprivácie, pričom by od hladu a smädu umrel…“ komentoval vojenský vedec.


Cestovanie do vyšších a neďalekých dimenzií skončilo asi smutne, ale táto kniha je z roku 2011, tak cestovanie po vojensky do iných alebo iných dimenzií, možno pokročilo alá Star Trek. My čo poznáme Above Majestic s tým nemáme problém. Astrálne cestovanie do vysších ruských kruhov ponecháme ruskému odpadu na tadesku, ktorí vám vymažú v rámci slobody prejavu a názoru pekne po rusky všetko čo sa im nehodí do tadeskokremľa.

Tento indický web má aj príjemný článok pre Kotleby a Uhriky, článok o typoch mučenia v ich kresťanskom pekle: Pitie moču v priekope plnej výkalov, jedenie psieho mäsa, jedenie červov, pitie semena, spanie na škvare, štípanie hadmi, predieranie sa kosťami, pitie žlče, hryzenie mravcami, lámanie zubov, priväzovanie k horúčave železo atď. sú niektoré z mučenia, ktoré musí človek podstúpiť za svoje hriechy v pekle. Tí, ktorí kritizujú bráhmanov a diktujú im alebo ich zabíjajú, pijani, tí, ktorí kradnú zlato, majú nezákonný kontakt s manželkou svojho učiteľa a dokonca aj tí, ktorí takýchto ľudí sprevádzajú, sú odsúdení ako veľkí hriešnici. Všetci si zaslúžia miesto v pekle.


Výhľad budúcnosti ľudstva na Zemi, bude vážne ovplyvnený priamym zásahom skupiny Anunnaki nazývanej „Baalshamroot Ram“. To je zmena názvu Facebooku aj odkryté tajné miesta na novom Google Earth! Corey Goode vyhráva.

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™