Význam čísla 666 a jeho správny gnostický výklad. Je to síce dlhé vysvetľovanie, ale základ čísla 666 máme v Zjavení Jána „Tu je múdrosť. Kto má porozumenie, nech spočíta číslo šelmy: pretože je číslo muža; a jeho číslo je šesťsto šesťdesiat šesť“. Samozrejme sa nebudem sa zaoberať Vatikánom a jeho bludmi, lebo sa jedná o gnózu, vedenie a nie náboženstvo. Použijeme gematriu, význam čísel, každé slovo má svoje číslo. Uhlík má chemickú značku 6, bez uhlíka neexistuje život na zemi.


Tí tzv. Satanisti 666, to len “deti”, ktoré strašia menšie deti, aby sa báli, Adrenochrome. Práve tí sú riadení Iluminátmi Vatikánu, aby nakŕmili “Molocha” ľudskými obeťami, čiže negatívnou energiou strachu, hrôzy, desu, ako dnešní antivaxeri. Úplne to isté! Komunisti Ilumináti Weimarskej republiky, ktorí vymysleli prvé filmové horory a Marlen Dietrich transgender štýl.


Význam čísla 666

V diagrame Nový Jeruzalem má číslo 666 svoje miesto ako plocha v kruhu v megalitických yardoch kruhu zodpovedajúceho bluestonickému kruhu v Stonehenge s priemerom 79,20 stôp.
Druhý kruh na diagrame s priemerom 100,8 stôp má plochu 1 080 štvorcových megalitických yardov. Význam týchto dvoch čísel, 666 a 1 080, vyskytujúcich sa spoločne v schéme Nového Jeruzalema, bol už skôr komentovaný, a teda aj spojenie medzi 6 660 a charakteristickým číslom Nový Jeruzalem 3 168, čo znamená, že súčet všetkých čísel, ktoré rozdeľujú do 3 168 je 6 660. Šelma, ale neznamená Beast, krutá, ale obyčajné zviera.

Správny gnostický výklad

Elementárnym symbolom 666 je ohnivý lietajúci drak, opak pozemského hada. Je to duch plodenia, ktorý popisuje prvý hexagram veštby I -ťing, ku ktorému Richard Wilhelm uvádza: „Drak je symbolom elektricky nabitého, dynamického vzbudzujúceho ohňa, ktorý sa prejavuje búrkou. V zime sa táto energia sťahuje do zeme; na začiatku leta sa opäť aktivuje a na oblohe sa javí ako hrom a blesk. V dôsledku toho sa tvorivé sily na Zemi začnú opäť miešať“.

Interpretácia týchto slov a význam čísla 666 vrhá jasné svetlo na gnostický postoj sv. Jána k rímskej cirkvi. Na správne pochopenie tejto záležitosti je potrebná predbežná štúdia čísla 666, pričom vždy treba mať na pamäti, že symbolické čísla sa odlišujú od ľudských myšlienok dobra a zla a nemajú morálny význam.

Význam čísla 666 predstavuje zásadu autority bez ohľadu na to, či ju uplatňuje múdry vládca alebo krutý tyran. Skutočný problém s vážnym významom je problém identifikácie jednotlivca, ktorého mal svätý Ján na mysli, keď napísal „a jeho číslo je 666“.

Pri jeho riešení je potrebné na svätojánsky text použiť rovnaké kabalistické metódy, aké podľa Ireneja a ďalších cirkevných spisovateľov praktizovali gnostickí majstri, a boli preto známe aj samotnému Jánovi.

Hovorí sa, aby sme „spočítali číslo šelmy“.

Číslo 666 nie je potrebné počítať, pretože je otvorené, takže je evidentné, že za ním sa skrýva ďalšie číslo, ktoré musíme vypočítať.

Toto číslo je v konečnej, kľúčovej fráze Zjavenia 13, „A jeho číslo je 666“.

Hodnoty slov v tejto fráze sú, 31, 70, 430, 1.171, 666. Súčet týchto čísel a teda hodnota celej frázy, je 2 368, čo je číslo Ježiša Krista.

Ezoterický význam celého verša je teda:

Tu je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy: je to číslo človeka: 2 368, Ježiš Kristus. “

Musí sa správne pomaly za sebou čítať, bodky a čiarky akceptovať 🙂

Len na prvý pohľad sa zdá, že tento výklad je šokujúci a paradoxný. Jeho význam, keď je považovaný za kontext, ktorý ilustruje spor gnostikov s inštitucionalizovanou Cirkvou, je okamžite zrejmý.

Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma stranami bol v povahe Kristovho božstva. Gnostici tvrdili, že Kristov duch je božský, ale považovali za absurdné uctievať Ježišovo telo alebo akýkoľvek hmotný obraz. Kritizovali Cirkev za jej dôraz na historickú postavu Ježiša, za hlásanie božskosti jeho ľudského tela a za to, že sa z neho v modernom zmysle stáva predmet kultu osobnosti.

Ich vlastný pohľad na vec bol ten, že Kristus bol vykupiteľským duchom, obnoveným archetypom, ktorého príchod dobil atmosféru a otvoril novú oblasť ľudského porozumenia. Verili v osobné spoločenstvo s týmto duchom a usilovali sa o mystické zjednotenie s ním, čím sa dostali do konfliktu s Cirkvou a monopolom, ktorý si nárokovala na náboženskú výchovu.

Klasickým spôsobom myslenia bolo najhanebnejšie vztýčenie modly, obrazu zraneného muža na kríži, ako predmet povinného kresťanského uctievania. To je ten kríž zvaný Broken Cross, aby ho to ťahalo k zemi v bolestiach. Totálny Vatikánsky podvod, najvyššia hanba pre Ježiša akú svet pozná.
666, Správny gnostický výklad, Broken Cross
Svätý Ján preto stigmatizoval tento idol ako Šelmu 666, počet neskrotnej slnečnej energie, pričom rovnakými slovami odovzdal tým, ktorí chápu číslo jeho názvu, 2 368.

Pretože je číslo 666 podstatnou súčasťou prírody, vyžaduje si uznanie a sociálne alebo náboženské systémy, ktoré sa ho pokúšajú ignorovať, sú odsúdené na neúspech.

Charakteristickým znakom starovekých záhad bola výstava sexuálnych symbolov a falických stĺpov, ktoré boli postavené na verejných náboženských sviatkoch.

Dôvod, ktorý Iamblichus vo svojej knihe o záhadách uvádza, je ten, že rituálne falloi boli „znakmi plodnej moci, ktorá sa vďaka tomu volá do generatívnej energie sveta. Na základe toho je tiež na jar posvätených mnoho falónov, pretože potom celý svet dostáva od Bohov moc, ktorá je produktívna pre všetky generácie.

Proti tomuto realistickému postoju k prírode raná rímska cirkev odmietala, falické obrady gnostikov boli zrušené a bol ustanovený morálny kódex založený na potláčaní ľudskej prirodzenosti, ktorý dáva autoritu Cirkvi ako jedinému tlmočníkovi.

Kresťanstvo odvtedy viac inklinovalo ku krížovým výpravám proti zlým prejavom než k rozvíjaniu filozofie na pochopenie ich príčin. Puritáni pri reformácii, ktorí reagovali proti všetkému, čo predstavuje číslo 666, zaútočili na jeho symboly, ako sú kríže, pamätníky a náboženské obrazy, veže kostolov a máje postavené na oslavách sezónnej plodnosti, v nádeji, že tým potlačiť zodpovedajúce prvky v ľudskej prirodzenosti.

Prijatie moralistického alebo selektívneho prístupu k prírode a náboženstvu vedie k utopizmu, pričom stav Utopia je skresleným obrazom Nového Jeruzalema, v niektorých ohľadoch jeho priamym opakom.

Nie je to výsledok zjavenia, ale ľudských myslí, ktoré odrážajú morálne predsudky a módne teórie svojej doby. Ako výtvor racionalizmu nie je schopný pochopiť všetky opačné a zdanlivo protichodné prvky v prírode, z ktorých niektoré preto treba vynechať.

Účinok na vylúčené prvky je rovnaký ako účinok, ktorý malo pozvanie na krst na zlú vílu.

Podobne tam, kde je číslu 1 080 odopreté patričné uznanie, duch, ktorého predstavuje, stagnuje a zatrpkne, odíde do zeme a stane sa z neho jedovatý had alebo temný, zlomyseľný živel. V opačnej situácii, keď je duch symbolizovaný číslom 666 potlačovaný, sa jeho mužské, autoritatívne atribúty uplatňujú pri výbuchoch násilia a krutosti.

Na druhej strane, ak je jedno z týchto symbolických čísel nadmerne zdôraznené, efekt dominancie 1 080 je anarchia a rozpad, tradične známy ako smrť vodou; a čislo 666 je totalitná vláda a uctievanie materiálnych produktov, čo vedie k zničeniu ohňom.

666, THE DIMENSIONS OF PARADISE Sacred Geometry


Tu sa nám Bergolio objavil s drevenou palicou, a už bol poprask katolíkov na svete, ako sa to opovážil vymeniť trpiaceho z kríža 🙂
 Bergolio parole, 666

“Prečo pápež opustil Kristov kríž a nahradil ho nejednoznačným vidlicovým palicou?
A čo ho viedlo k tomu, aby používal palicu, ktorá by sa dala interpretovať ako okultistický stang?” Pope Francis’s “Paradigm Shift” 🙂 .. ten vpravo to je imho, čistý buzi.


Bergolio veľmi dobre vie, že esenski “kúzelník” Ježiš, ako ho volala Mária Magdaléna, nezomrel na kríži, bol len omámený, po zvesení uložený do iného hrobu a s Máriou Magdalénou spolu utiekli do Marseile. Tieto príbehy máme v adresári 2022, z kníh Maximilliena De Lafayete, ale to čo sa stalo tesne po ukrižovaní zase v adresári Dákovia o Bucegi, a to je veľmi zaujímavé čítanie.

Albert Pike má pred svojou sochou sediacu sochu Márie Magdalény a nie nejakého svätého, lebo je slobodomurár, vedec, gnóza, poznanie 🙂


Táto nádherná vízia trblietavého, priesvitného mesta je vyvrcholením Svätého Jána. Predchádzajú mu scény hrôzy a deštrukcie zmiešané s nadšenými zábleskami raja. Každý prvok v dráme je v kontraste s jej opakom, Babylonská kurva a Zviera z priepasti hrajúce alternatívne časti s Nevestou Jeruzalemskou a Baránkom na hore Sion.

Jeho obrazy a procesy zodpovedajú obrazom a procesom, ktoré sú neodmysliteľné v mysli, a umožňujú ho interpretovať na rôznych úrovniach, či už ako vzor historických udalostí, alebo ako priebeh mentálneho vývoja. Podľa ezoterickej tradície Zjavenie alegoricky opisuje vývoj starovekého tajomného učenia a zasvätenie samotného svätého Jána.

Záznamy o folklóre a mystických skúsenostiach obsahujú mnoho záznamov o éterickom meste pozorovanom na oblohe, rôzne vysvetľovanom ako účinok svetla na mraky, fatamorgánu odrážajúcu skutočné mesto na Zemi alebo víziu raja. V keltských krajinách, kde sa pravdepodobne kvôli hmlistej atmosfére najčastejšie hlásia tieto javy, sa hovorí, že strašidelné mesto vo vzduchu je obydlím svätých mŕtvych.

Tvrdilo sa, že svätý Ján bol Kelt; ale či už niečo také osobne videl alebo nie, jeho básnický inštinkt ho prinútil prijať legendárne mesto na oblohe ako vonkajší obraz tohto kozmologického mesta alebo ideálneho usporiadania vesmíru, ktorý mu odhalil počas štúdií. Tradičný kozmologický kód, pre ktorý bol Platónovým symbolom politický mestský štát, predstavuje Svätý Ján vo forme známeho typu vízie.

Ako dôkaz toho, že Nový Jeruzalem nebol iba ilúziou alebo imaginatívnou fantáziou, uvádza svätý Ján svoje skutočné merané rozmery.

A ten, kto hovoril so mnou, mal zlatú trstinu na premeranie mesta, jeho brán a múrov.
A mesto je štyri štvrte a jeho dĺžka je veľká ako šírka; a zmeral mesto trstinou, dvanásťtisíc furlongov. Dĺžka, šírka a výška sú rovnaké.
A zmeral jeho múr, sto štyridsaťštyri lakťov, podľa miery človeka, tj anjela.

Elektrický bicykel ENGWE 1200W

Elektrický bicykel ENGWE


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™