Energia Orgonu Wilhelm Reich a jeho výskumy na poli voľných energíí. Bol psychoanalytikom rakúskej školy, ktorý študoval u Freuda a neskôr sa stal učiteľom a vyšetrovateľom prírodných vedeckých javov. Ako sa jeho kariéra vyvíjala, začal študovať interakciu vesmírnej energie s ľudským zdravím a formulovať rôzne reakcie týchto kľúčových vzťahov.

Energia Orgon, Wilhelm Reich


Náš názor na Freuda je úplne iný, my skôr čítame Carla G. Junga, lebo ako píše: Ak je Boh jediný a všemohúci, musel stvoriť aj Satana. Kto nasleduje Boha, nasleduje Satana! 🙂
To sa nám páči, ale hlavne jeho riešenie problémov pacientov cez ich sny.

Tento chlapík Reich asi nevedel kde je sever a juh, lebo to bol zanietený židovský komnunista od Bastily. Banda gender diletantov Weimarskej republiky. Komunisti neuznávajú voľnú energiu, lebo by nemali koho povinne poslať do roboty 🙂

Jedine žeby vyrábali zariadenia na voľnú energiu iba pre svojich papalášov Iluminátov. Luza bez súkromného vlastníctva by na nich drela, lebo jedna strana, jeden Rád je to isté. To je Rád Iluminátov Adama Weishaupta.
Rád Iluminátov Adama Weishaupta
Ak chceš utiecť z výdobytkov jednej strany KSČ socializmu predchodcu komunizmu, nechá ťa komunista Štrougal zastreliť na hraniciach, lebo si vraj nezaplatil školné. To školné samozrejme komunisti automaticky sťahovali z platov každému povinne zamestnanému, lebo vraj peniaze netlačili. Preto každý drel biedu alá mandarinky na Vianoce, lebo sa v socialistickej záhradôčke KSČ neurodili.

Ale česť jeho tvorivej práci na poli voľnej energie. Je to veľmi známa osoba, práve cez ten jeho Orgon.


Dokázal identifikovať formu energie, ktorú pomenoval „Orgon“ a postaviť zariadenia, ktoré by mohli túto energiu zbierať a akumulovať. Orgone energy je názov, ktorý mu dala konkrétna životná energia vo všetkých živých organizmoch a okolo nich. Existencia orgonovej energie mimo živého organizmu v atmosfére bola demonštrovaná rôznymi testami, ktoré uskutočnila Reich.

Vnútorná životná energia je stimulovaná z vonkajšej orgonovej energie v atmosfére. Tento koncept je logický, pretože v živom organizme nemôže existovať nič, čo predtým neexistovalo v prostredí živého organizmu. Modrá farba je špecifická farba orgonovej energie v organizme i mimo neho. Modrá je farba videná vo všetkých funkciách, ktoré súvisia s kozmickou alebo atmosférickou orgonovou energiou.

Protoplazma akéhokoľvek druhu v každej bunke alebo baktérii je modrá a bunky po smrti stratia svoju modrosť. Orgónová energia preniká všetkým rôznymi rýchlosťami. Orgánové akumulátory energie Wilhelma Reicha boli vo forme štvorcových škatúľ, ktoré pozostávali z alternatívnych vrstiev organických a kovových materiálov, ako je bavlna alebo celulóza a hliník.

Reichove pokračujúce experimenty v tejto oblasti odhalili, že organické materiály priťahujú a zbierajú orgonovú energiu z atmosféry. Kovový materiál pôsobí tak, že odpudzuje aj obsahuje orgón, a preto kombinácia oboch materiálov vytvára ideálny zberač alebo akumulátor orgonovej energie.

Mimoriadnym javom v orgonovom akumulátorovom boxe je nevysvetliteľné zvýšenie teploty, ku ktorému dochádza, čo sa nedá vysvetliť súčasnými zákonmi o zachovaní energie.

Reich ďalej objavil motorizačnú silu (vysoký alebo nízky potenciál) v rámci orgonovej energie (1949), ktorú by bolo možné využiť na pohon špeciálneho typu motora. Hovorí sa, že zostrojil špeciálny motor s rotujúcou kotvou, ktorá sa otáča zachytenou energiou orgónu, ale nie je k dispozícii žiadny záznam na overenie tohto zariadenia.

Podľa Reichových zistení takzvané „vlny horúčav“, ktoré vidíme ako sa trblietajú nad cestami a horami, nie sú v skutočnosti vôbec teplo, ale orgonová energia, ktorá nestúpa. Budú sa pohybovať zo západu na východ, rýchlosťou vyššou ako rotácia Zeme. Spôsobujú mihotanie hviezd v našich očiach. Búrky sú tvorené zmenami v koncentrácii atmosférickej orgonovej energie.

Wilhelm Reich sa začal dostávať do problémov s úradmi, keď sa pokúsil preniesť výhody orgonovej energie do lekárskych aplikácií a konkrétne do orgonetického ožarovania organizmu pacienta. Nadácia Wilhelma Reicha bola založená za účelom podpory liečebných účinkov aplikovanej orgonovej energie.

Ale začala priťahovať pozornosť F.D.A., ktorí boli voči orgonovej energii a jej aplikácii veľmi skeptickí. Aj keď niektoré z Reichových učení a metód mohli byť spochybnené, pretože sa vyvíjalo viac informácií, základy orgonovej energie prijala väčšina vedcov, ktorí nie sú etablovaní, ktorí sú aktivistami vo voľnej energii.

Wilhelm Reich bol nakoniec zatknutý z protiamerickej činnosti, lebo bol komunista a bol uväznený, kde zostal až do svojej smrti. Myslím že rok bol v base a zomrel.


Táto história bádania po voľnej energii a nie marxistický dejepis, sa nám hodia na tento web, aby sme to mali akosi pokope. Ak čas vydá dáme aj iné knihy. Lebo nie sme až takí múdri ako naši antivaxeri o neplodnosti žien alá debil bukovský.
Kamaráti nalinkujú, preto to sem dávam 🙂

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™