Zdravý životný štýl života a zdravotné problémy Mileniálnej generácie spôsobené mobilnými telefónmi a mikrovlnnou technológiou. Mileniáli sú generácia narodená v rokoch 1981 až 1996 a prvá, ktorá vyrastala pomocou mobilných telefónov, dnes zažívajú bezprecedentný pokles úrovne svojho zdravia, keď dosiahnu okrúhlu dvadsiatku.

Mobilné telefóny ich likvidujú ako muchy, len o tom nevedia, ale vie o tom ten, kto si prečíta nejaký text, ktorý ten dávno chorý človek napíše kdekoľvek na webe. Mozog ako vykradnutý a prehľad o svete žiadny. Prehľad o svete nepotrebuje, lebo má len svoj oblúbený web, ktorý ho kŕmi kravinami. Nevie čo je to Google Search, lebo rovno píše html adresu svojho jediného milovaného webu.

Tieto kraviny potom formujú jeho názor a vedomosti. Naletí na všetko čo mu masmédia podhodia naschvál. To sú napriklad na Slovensku rusofili, pre ktorých je Rusko dôležitejšie, ako ich vlastná rodná hruda. Veria klamstám rusov, aké im pohodia prašivé rusofilné weby, lebo nevidia to klamstvo a nemajú žiadne iné informácie, len svoj web!

Alebo fandí neonacistom v čiernych gardistických uniformách, lebo nevie ako vyzerá slovanský národny kroj. Nevidel ani film Jánošik, Pacho a nevie čo je to Sľuk. Ale vie, že miluje Tisa, lebo sa kamarátil s Hitlerom. Zároveň je rasista a anitisemita na pohľadanie, lebo pozná len slová Biela Rasa a ostatných s iným názorom obviňuje z rasizmu a antisemitizmu. To nie my, to oni!

Takýto človek už aj chodí pekne prehnutý, ako nad vlastnou rakvou, lebo je celé dni prehnutý nad Mobilom alebo nad Tisovým hrobom.


Všetky informácie a medzinárodné štatistiky pochádzajú z knihy “Invisible Rainbow” od Arthura Firstenberga

Zdravý životný štýl, zdravotné problémy
Mileniálnej generácie spôsobené mobilnými telefónmi

Prevalencia ôsmich z desiatich najčastejších stavov u všetkých mileniálov vykázala v roku 2017 dvojciferný nárast v porovnaní s rokom 2014. Veľká depresia sa zvýšila o 31 percent. Hyperaktivita sa zvýšila o 29 percent. Cukrovka 2. typu sa zvýšila o 22 percent. Hypertenzia sa zvýšila o 16 percent. Psychózy sa zvýšili o 15 percent. Vysoký cholesterol sa zvýšil o 12 percent. Crohnova choroba a ulcerózna kolitída sa zvýšili o 10 percent. Porucha užívania návykových látok sa zvýšila o 10 percent. Toto nie je zdravý životný štýl.

Pokles zdravia mileniálov od roku 2014 do roku 2017 nebol spôsobený tým, že boli o tri roky starší. Správa tiež porovnávala zdravie mileniálov, ktorí mali v roku 2017 34 až 36 rokov, so zdravím Gen Xersa, ktorí mali 34 až 36 rokov v roku 2014. V rovnakom veku mali mileniáli v roku 2017 o 37 percent vyššiu hyperaktivitu, o 19 percent viac cukrovky, o 18 percent väčšia depresia, 15 percent viac Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy, 12 percent viac porúch užívania návykových látok, 10 percent viac hypertenzie a 7 percent viac vysokého cholesterolu ako Gen Xers v roku 2014.

Keď sa vedci zamerali na všetky zdravotné podmienky, zistili, že u 34 až 36-ročných v roku 2017 došlo k 21-percentnému zvýšeniu kardiovaskulárnych stavov, k 15-percentnému zvýšeniu endokrinných stavov a 8-percentnému zvýšeniu iných fyzických stavov v porovnaní s 34 až 36-ročnými v roku 2014.

Jediným rozumným vysvetlením alarmujúceho poklesu zdravia milenálnej generácie je celoživotné ožarovanie ich mozgu a tiel ich mobilnými telefónmi. Mobilné telefóny nefungovali vo väčšine USA až do roku 1997 a ich používanie nebolo medzi tínedžermi bežné až do roku 2000. Mileniáli sú prvou generáciou, ktorá začala používať mobilné telefóny už v tínedžerských rokoch alebo skôr, keď sa ich mozog a telá stále vyvíjali. Ľudia, ktorí mali v roku 2017 34 až 36 rokov, mali v roku 2000 17 až 19 rokov.

Ľudia, ktorí mali v roku 2014 34 až 36 rokov, mali v roku 2000 20 až 22 rokov. Žiadny iný faktor životného prostredia sa za také tri roky tak radikálne nezmenil. Mikrovlnné žiarenie je zodpovedné za tragický stav zdravia milenálnej generácie v porovnaní so zdravím každej ďalšej generácie, ktorá im predchádzala. Toto tiež nie je zdravý životný štýl.

Výskyt mŕtvice je celkovo stabilný alebo klesá, ale stúpa u dospelých mladších ako 50 rokov a šokujúco u veľmi mladých dospelých, ktorí sú najťažšími používateľmi mobilných telefónov. Štúdie z Francúzska, 22 Švédska, 23 a Fínska24 tvrdia to isté. Dánska štúdia zverejnená v roku 2016 skúmala mieru mozgových príhod u ľudí vo veku 15 až 30 rokov populáciu, ktorá nikdy mŕtvicu nemávala vôbec.

Ročný počet mozgových príhod v tejto vekovej skupine v Dánsku vzrástol medzi rokmi 1994 a 2012 o 50 percent a ročný počet prechodných ischemických atakov (mini-mozgových príhod) sa v tejto vekovej skupine strojnásobil. 25 Mobilné telefóny boli v Európe uvedené na trh o tri roky skôr ako v Amerike.

Ženy medzi dvadsiatimi a tridsiatimi rokmi, ktoré majú svoje mobilné telefóny v podprsenkách, dostávajú výrazný typ rakoviny prsníka priamo pod miesto, kde majú svoje telefóny. Od roku, keď mobilné telefóny začali žiť v bedrových vreckách, prudko vzrástli ceny všetkých náhrad bedrového kĺbu.

V rokoch 2000 až 2010 sa počet ročných náhrad bedrového kĺbu v Spojených štátoch viac ako zdvojnásobil a miera náhrad bedrového kĺbu u ľudí vo veku od 45 do 54 rokov sa strojnásobila. Miera rakoviny hrubého čreva u Američanov vo veku 20 až 54 rokov, ktorá klesala po celé desaťročia, začala náhle stúpať v roku 1997.

Tento nárast bol najprudší a začal najskôr u ľudí vo veku 20 až 29 rokov; miera rakoviny hrubého čreva u mladých mužov a žien vo veku 20 až 29 rokov sa medzi rokmi 1995 a 2013 zdvojnásobila. Miera rakoviny prostaty sa tiež nachádza na tej istej časti tela – od roku 1997 na celom svete rastie. Počet prípadov rakoviny prostaty medzi švédskymi mužmi vo veku 50 až 59 rokov bola stabilná po celé desaťročia až do roku 1996 a medzi rokmi 1997 a 2004 sa zvýšila deväťnásobne. Toto nie je zdravý životný štýl, mikrovlnnej technológie.

Výskyt metastatického karcinómu prostaty u amerických mužov do 55 rokov sa medzi rokmi 2004 a 2013 zvýšil o 62 percent a u mužov vo veku 55 až 69 rokov sa v rovnakom období takmer zdvojnásobil. Americká štúdia uskutočnená v rokoch 2003 až 2013 zistila, že mladí muži mali prvýkrát v ľudskej histórii nižší počet spermií ako ich starší ľudia a že muži narodení v rokoch 1990 až 1995 mali v priemere o 40 percent nižší počet spermií ako muži narodení skôr.

A druh poškodenia mozgu, ku ktorému došlo vo švédskom laboratóriu u dospievajúcich potkanov a v tureckom laboratóriu u nedospelých potkanov, sa v súčasnosti nachádza u predškolských detí v Amerike.

Nielen vedci z Cincinnati Children’s Hospital Medical Center zistili, že deti, ktoré trávili viac času denne na bezdrôtových zariadeniach, majú horšie jazykové a gramotné schopnosti, ale MRI detí preukázali štrukturálne poškodenie bielej hmoty mozgu.

Poškodenie prírodného sveta sa zvyšuje rovnako vysoko. V roku 2017 predložil Mark Broomhall svoju správu Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) o exode toľkých druhov voľne žijúcich živočíchov z oblasti svetového dedičstva Nightcap National Park okolo Mount Nardi v Austrálii.

Broomhall žije na hore Nardi už viac ako štyridsať rokov. Po inštalácii antén pre mobilné telefóny 3G na komunikačnej veži Mount Nardi v roku 2002 zaznamenal okamžitý pokles populácie hmyzu. V roku 2009, keď k veži pribudlo „vylepšené 3G“, spolu s kanálmi pre 150 televíznych staníc, 27 druhov vtákov opustilo horu.

Na začiatku roka 2013, keď bol na vrchu Nardi nainštalovaný 4G, zostalo ďalších 49 druhov vtákov, všetky druhy netopierov boli vzácne, štyri bežné druhy cikád takmer zmizli, populácie žabiek sa drasticky znížili a početné a rozmanité populácie molí, motýľov a mravce sa stávali menej častými až zriedkavými.

Približne v rovnakom čase, keď Broomhall predstavil svoju správu, sa ľudia na celom svete prebudili k tomu, že čelné sklá ich automobilov neboli postriekané maličkým životom a že hmyz všetkého druhu mizol zo Zeme.

V roku 2017 vedci hlásili 75 až 80-percentný pokles celkového lietajúceho hmyzu v 63 nemeckých chránených prírodných oblastiach.

V roku 2018 iná skupina vedcov hlásila pokles celkového hmyzu chyteného v lepivých pasciach v portorikánskom pralese o 97 až 98 percent. V roku 2019 preskúmali vedci z Austrálie, Vietnamu a Číny 73 správ o úbytkoch hmyzu z celého sveta a dospeli k záveru, že vyhynutie hrozí 40 percentám všetkých druhov hmyzu na Zemi.

Žijeme vo svete, kde informácie nezvyšujú vedomosti ani neotvárajú oči. Kultúrne bariéry sú príliš veľké. Spoločnosť bola príliš dlho popieraná. A napriek tomu je nemožné pokračovať v súčasnej ceste ďalej. Prijímajú sa rozhodnutia o zosilnení globálneho mikrovlnného dažďa pred rokom 2020, od stáleho mrholenia až po lejak.

Namiesto bunkových veží každých pár kilometrov budú bunkové veže na každých pár domov.

Toto sa už implementuje v celej Číne a Južnej Kórei a šíri sa ako blesk do všetkých miest na svete.

Aj keď sú nové antény malé skrinky nad telefónnymi stĺpmi, vystavujú obyvateľstvo desaťkrát alebo stokrát viac žiarenia ako vysoké štruktúry, ktoré nahrádzajú.

Husté rady podobných antén sa vysievajú ako ryža po stranách diaľnic a pod chodníkom a elektrické polia, ktoré vypučia zo svojich semien, aby pokryli priľahlé krajiny, budú viesť osobné a nákladné vozidlá vybavené vlastnými anténami a poháňané robotmi namiesto ľudí. Jedná sa o štruktúry, ktoré nahrádzajú mužov a ženy strojmi v mestách a pri diaľniciach.

Nazýva sa „5G“, pretože je to 5. generácia bezdrôtovej technológie. 5G umožní vytvorenie „internetu vecí“: nielen automobilov, nákladných automobilov a domácich spotrebičov, ale prakticky všetko, čo kupujeme, je vybavené anténami a mikročipmi, aby sme sa mohli pripojiť k bezdrôtovému cloudu, ktorý prevezme kontrolu nad podnikaním sveta od ľudí.

Autá budú jazdiť sami, kartóny s mliekom budú inštruovať chladničky, aby objednávali mlieko a plienka vášho dieťaťa oznámi vášmu telefónu, keď je potrebné ju vymeniť.

Podľa niektorých odhadov bude čoskoro medzi sebou hovoriť až jeden bilión antén, ktorý prevýši počet ľudí na Zemi o sto na jednu.

Nielen ľudia, ale všetka príroda bude nahradená elektrickými pulzmi a to nielen v mestách a predmestiach. Rádiové vlny nahrádzajú orlov a jastrabov v národných parkoch a divočinách, ryby a veľryby v zemských oceánoch a tučniaky v Antarktíde a Grónsku.


Tento článok som napísal tretí deň po mojom očkovani prvou dávkou Pfizer vakciny, aby porazilo idiotov Mesika, Bukovského a im podobným magorom, ktorí preferujú drahé GMO lekárne Haščáka a Pašku, namiesto vyštudovaných lekárov a odborníkov. Jedzte umelú hmotu z lekární, je to zdravé a drahé! Čo je drahé to predsa musí liečiť. Vakcína na Covid-19 je sadarmo. Mesik, Bukovský a spol. na tom nezarobia ani na slanú vodu.

Majte ma radi, Keep Smiling 🙂

Vybavenie kupleni, sanita baterie, sprchy


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™