Odborníci tvrdia, že zelené laserové lúče spozorované pri Havaji pochádzajú z čínskeho satelitu. Havajské ostrovy horia, ale nie klimatickými zmenami. Tak sa pozrieme čo môže byť na tom pravdy. Pointa ktorej sa chytíme, že odstúpil šéf požiarnej záchrany za nezvládnutie operácii hasenia a že Čína tvrdí, že jej armáda objavila spôsob výroby laserových zbraní, ktoré môžu strieľať donekonečna.

Jablká s hruškami môžu mať niekedy podivnú zmes.

Čínski vojenskí vedci ohlásili veľký prelom v technológii laserových zbraní , tvrdiac, že ​​vyvinuli nový chladiaci systém, ktorý umožňuje vysokoenergetickým laserom pracovať „nekonečne“ bez hromadenia odpadového tepla.

Zelené laserové lúče spozorované pri Havaji vraj pochádzajú z čínskeho satelitu

Podľa vedcov z National University of Defense Technology v Changsha v provincii Hunan nový chladiaci systém úplne eliminuje škodlivé teplo, ktoré vzniká pri prevádzke vysokoenergetických laserov. Tento problém bol hlavnou technickou výzvou pre vývoj laserových zbraní.

S novou technológiou môžu teraz zbrane generovať laserové lúče tak dlho, ako chcú, bez akéhokoľvek prerušenia alebo zníženia výkonu.
„Je to obrovský prielom v zlepšovaní výkonu vysokoenergetických laserových systémov,“ uviedol tím vedený vedcom v oblasti laserových zbraní Yuan Shengfu v článku publikovanom 4. augusta v Acta Optica Sinica, čínskom recenzovanom časopis.

Čínska armáda zdieľa potenciálny veľký pokrok v technológii energetických zbraní, hoci to treba potvrdiť. Podľa South China Morning Post odborníci z Národnej univerzity obranných technológií v Číne tvrdia, že vytvorili pokročilý chladiaci systém.

Tento systém by mohol udržať vysokoenergetické lasery v nepretržitom chode bez problémov s prehriatím. Hoci lasery existujú už nejaký čas, tieto výkonné lúče zvyčajne produkujú veľa tepla navyše, čo spôsobuje problémy pri minulých pokusoch o podobné zbrane na celom svete. Kvôli problémom s teplom nebolo možné vyrobiť životaschopné zbrane, ktoré strieľajú laserové lúče.

Tak to by sme mali, dáme si Číňanov, ktorí vraj držia palce bývalému Havajskému kráľovstvu a vraj pomohli tým zeleným laserom.

Ako na svojom webe píšu –

S pozdravom a Aloha, vitajte na webovej stránke vlády Havajského kráľovstva, ktorá v súčasnosti pôsobí na okupovanom štáte Havajské ostrovy.

Od invázie Spojených štátov a zvrhnutia vlády Havajského kráľovstva 17. januára 1893 je náš národ dlhodobo okupovaný Spojenými štátmi americkými. Naše webové stránky vás informujú o rozsahu aktivít, ktoré vykonáva havajská vláda pri rozvíjaní našich vzťahov s komunitou národov v súvislosti s okupáciou a hlbokými ekonomickými výhodami, ktoré vyplývajú z jej vystavenia.

Je dôležité rozlišovať medzi vládou a krajinou, ktorú zastupuje. V medzinárodnom práve toto oddelenie vlády od štátu vysvetľuje, že keď Spojené štáty ilegálne zvrhli havajskú vládu, nezvrhli krajinu. Medzinárodné právo nazýva túto situáciu agresívnou okupáciou a reguluje ju medzinárodné humanitárne právo. Základným kameňom zákona o okupácii je, aby okupačný štát dočasne spravoval zákony okupovaného štátu, čo sa Spojeným štátom nepodarilo. Počas tejto dlhotrvajúcej okupácie bol svet privedený k nesprávnemu presvedčeniu, že Havajské ostrovy sa stali súčasťou územia Spojených štátov, ktoré v súčasnosti spravuje štát Hawai a jeho okresy.

Hlavným cieľom vlády Havajského kráľovstva je odhaliť okupáciu nášho národa a zabezpečiť súlad s medzinárodným humanitárnym právom, ktoré zahŕňa Haagske dohovory z roku 1907 IV, Ženevský dohovor z roku 1949, IV, Dodatkový protokol I z roku 1977 a naše domáce zákony s cieľom poskytnúť základ pre prechod a konečný koniec okupácie Havajského kráľovstva. Článok 43 Haagskeho dohovoru IV z roku 1907 nariaďuje, že okupačný štát, ktorým sú Spojené štáty americké, musí vykonávať zákony okupovaného štátu, ktorým je Havajské kráľovstvo, a akékoľvek odchýlenie sa od tohto mandátu je porušením medzinárodného práva.

Podľa článku 42 Haagskeho dohovoru z roku 1907, IV, účinná kontrola územia okupovaného štátu je nevyhnutným predpokladom, ktorý spúšťa povinnosť spravovať zákony okupovaného štátu, ako je stanovené v článku 43. V súčasnosti štát Havaj a jeho grófstva účinne kontrolujú 94 % havajského územia, pričom zostatok je pod účinnou kontrolou armády Spojených štátov.

Práve na základe tejto účinnej kontroly Rada regentstva, vyhlásenímdňa 3. júna 2019 uznal štát Havaj a jeho okresy za správu okupujúceho štátu. Od svojho uznania sa však Havajský štát nepretransformoval na vojenskú vládu uznávanú podľa medzinárodného humanitárneho práva a naďalej beztrestne pácha vojnové zločiny a porušovanie ľudských práv.

Toto zlyhanie pri transformácii štátu Havaj na vojenskú vládu podnietilo Kráľovskú vyšetrovaciu komisiu, aby 2. júna 2020 poslala korešpondenčný list generálnej prokurátorke štátu Havaj Clare Connorsovej. Medzitým bude Kráľovská komisia pokračovať v plnení svojho mandátu vyšetrovať vojnové zločiny a porušovanie ľudských práv a poskytovať pravidelné správy s cieľom brať páchateľov na zodpovednosť podľa medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv.


Tesne pred prvým príchodom Európanov v roku 1778 žili obyvatelia Havajských ostrovov vo vysoko organizovanom, sebestačnej, spoločenskom systéme so sofistikovaným jazykom, kultúrou, náboženstvom a pozemkovou držbou, ktorá sa pozoruhodne podobala feudálnej systém starovekej Európy.

Kamehameha I Monarchickú vládu Havajských ostrovov založil v roku 1810 Jeho Veličenstvo kráľ Kamehameha I. Vládol Havajským ostrovom od apríla 1810 až do svojej smrti v máji 1819. Po smrti kráľa Kamehamehu I. bol následníkom trónu jeho syn kráľ Kamehameha II. a vládol Havajským ostrovom od 8. mája 1819 do júla 1824, keď zomrel na osýpky v Londýne. Jeho Veličenstvo kráľ Kamehameha III., druhý syn Jeho Veličenstva kráľa Kamehameha I., bol následníkom trónu po smrti Kamehamehu II v júli 1824.

Havajské kráľovstvo bolo riadené do roku 1838 bez právnych predpisov a bolo založené na systéme obyčajového práva, ktoré čiastočne pozostávalo zo starovekého kapu (tabu) a praktík slávnych náčelníkov, ktoré sa od nepamäti odovzdávali tradíciou. Deklarácia práv, ktorú 7. júna 1839 navrhlo a podpísalo Jeho Veličenstvo kráľ Kamehameha III., bola prvým podstatným odklonom od starovekých spôsobov.

Deklarácia práv z roku 1839 uznávala tri triedy osôb, ktoré mali práva na pozemky; 1. vláda; 2., náčelníci; a 3., domáci nájomníci. Deklarovala ochranu týchto práv pre triedu hlavných aj domorodých nájomníkov. Tieto práva sa neobmedzovali len na pôdu, ale zahŕňali právo na „…život, údy, slobodu, slobodu od útlaku; zárobky jeho rúk a výtvorov jeho mysle, nie však tým, ktorí konajú v rozpore s zákony“.

Havajské kráľovstvo bolo uznané ako nezávislý štát v roku 1843.

Aby čelil silnej možnosti cudzieho zasahovania na havajské územie, Jeho Veličenstvo kráľ Kamehameha III vyslal do Spojených štátov a Európy havajskú delegáciu s právomocou riešiť problémy s inými národmi a vyjednávať zmluvy. Hlavnou úlohou tejto delegácie bolo zabezpečiť uznanie nezávislosti Havaja od hlavných mocností sveta. V súlade s týmto cieľom boli Timoteo Ha`alilio, William Richards a Sir George Simpson 8. apríla 1842 poverení spoločnými splnomocnenými ministrami.

Sir George Simpson krátko nato odišiel do Anglicka cez Aljašku a Sibír, zatiaľ čo pán Ha` Alilio a pán Richards odišli 8. júla 1842 cez Mexiko do Spojených štátov.

19. decembra 1842 havajská delegácia v Spojených štátoch amerických zabezpečila uistenie prezidenta Spojených štátov Tylera, že Spojené štáty uznajú nezávislosť Havaja. Delegácia potom pokračovala v stretnutí s kolegom Sirom Georgeom Simpsonom v Európe a spoločne zabezpečili formálne uznanie zo strany Veľkej Británie a Francúzska.

1. apríla 1843 lord Aberdeen v mene Jej britského veličenstva kráľovnej Viktórie uistil havajskú delegáciu, že „vláda Jej veličenstva bola ochotná a odhodlaná uznať nezávislosť Sandwichových ostrovov pod ich súčasným panovníkom“.

28. novembra 1843 uzavreli britská a francúzska vláda na súde v Londýne formálnu dohodu o uznaní nezávislosti Havaja. Vyhlásenie znie takto:

Anglo-franská proklamácia „Jej Veličenstvo kráľovná Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska a Jeho Veličenstvo kráľ Francúzov, berúc do úvahy existenciu vlády na Sandwichových ostrovoch, ktorá je schopná zabezpečiť správnosť svojich vzťahov s cudzími národmi, považovali za správne zaviazať sa recipročne považovať Sandwichove ostrovy za nezávislý štát a nikdy sa nezmocniť, či už priamo alebo pod titulom protektorátu, alebo v akejkoľvek inej forme, žiadnu časť územia, z ktorého sa skladajú .

Dolu podpísaní, hlavný tajomník zahraničných vecí Jej Veličenstva a mimoriadny veľvyslanec Jeho Veličenstva kráľa Francúzov na súde v Londýne, ktorí sú vybavení potrebnými právomocami, v dôsledku toho vyhlasujú, že ich uvedené veličenstva prijímajú recipročne to zasnúbenie.“

Tu je link na ich web Hawaiian Kingdom – Political History


atd, atd sme sa dostali k tomu, že prečo si niekto mysli, že im pomáhajú zeleným laserom podpáliť celé ostrovy. Taiwan nikdy nebol čínsky ale polynézsky, to ale číňan nechce ani počuť. Ale sa mieša do Havajského kráľovstva, ktoré má byť slobodné a aj Ukrajina vraj má mať svoju územnú celistvosť.

Nech má Havaj svoje kráľovstvo, ale čínska Trilaterárna komisia Kissingera nech sa nestará do sveta aj ako Bilderberg Group.

Toto všetko spískala Trilaterárna komisia, aby robila bordel vo svete. Budúcnosť je aj tak taká, že sa USA stiahnu zo sveta a budú si sami gazdovať s novým dolárom a odtajnenými “vesmírnymi” technológiami bez fosílnych ruských palív a energiu čerpať z vesmíru.

Potreby pre psov a doplnky

Potreby pre psov a doplnky


Do not believe *anything* until the Kremlin denies it™