Ruské hybridné operácie KGB, Atentát na J.F. Kennedyho, Lee Harwey Oswald

Ruská dezinformačná operácia KGB o Kennedyho vražde z dielne Nikitu Chruščova, ktorá mala jediný cieľ, zvaliť vinu za smrť J.F. Kennedyho na hlavného nepriateľa ZSSR a hlavne Chruščova, na americké CIA. Ruské dezinformačné operácie KGB. Tomuto príbehu, že J.F.K zabila

Ruská dezinformačná kampaň, Kubánska kríza, Nikita Chruščov, John F. Kennedy

Ruská dezinformačná kampaň a Kubánska kríza, ktorej iniciátorom bol ruský sedliak Nikita Chruščov na čele ZSSR. V tonto članku popíšema ako fungovala Kremelská dezinformácia v časoch večne opitého Chruščova, ktorý doslova nenávidel Johna F. Kennedyho a dostával záchvaty zúrivosti a

Stalinov kult osobnosti, Nikita Chruščov podporoval nové čistky

Chruščov odsúdil na zjazde Stalinov kult osobnosti. Nikta Chruščov despotický a večne opitý sedliak bez vzdelania, ktorého si vybral sám Stalin, odsúdil na zjazde 14. februára 1956. V Moskve začal 20. kongres KSSZ, na ktorom stranícka elita zničila to, čo

Ruská dezinformačná kampaň začala už v časoch cárskeho Ruska

Odporná ruská dezinformačná kampaň po celom svete začala už v časoch cárskeho Ruska. Dôkazom je kniha nedávno zosnulého Securitate rumuna Ion Mihai Pacepa. Ion Mihai Pacepa, špičkový rumunský spravodajský dôstojník, ktorý sa stal najvyššie postaveným utečencom zo sovietskeho bloku, keď

Chazarský kaganát a vláda chararskej riše

Chazarský kaganát a vláda chararskej riše. Kender bol tretím veliteľom chazarskej vlády. Zástupca Kenderu, štvrtý vo velení, bol známy ako „džavshighar“. Nie je známe, aké administratívne úlohy títo dvaja úradníci vykonávali, pretože ibn Fadlan iba bez bližšieho vysvetlenia predstavil svoje

Kagan chazarskej ríše, Bek židovského štátu, The Jews of Khazaria

Štruktúra chazarskej vlády, podľa knihy The Jews of Khazaria. Khazaria je skutočne jediným príkladom nezávislého židovského štátu vo východnej Európe. V Sefer ha-‘Osher, zloženom na konci jedenásteho alebo začiatkom dvanásteho storočia, Jacob ben Reuben napísal, že Chazari sú mocní, majú

Maďarskí židia, Kam zmizli Chazari

Ranní maďarskí židia žiaľ nezanechali svoje vlastné dokumenty, takže väčšina dostupných informácií o ich existencii pochádza z vládnych dokumentov. Pripomíname, ako sa Hasdai ibn Shaprut zmienil o existencii židovskej komunity v Maďarsku v 50. rokoch 9. storočia vo svojom liste

Hunský kráľ Attila, Židia z Chazárie, Ríša Hunov, The Jews of Khazaria, Tretia edícia, Akatzíri

Hunský dobyvateľ Attila, Židia z Chazárie, dalšia kapitola z knihy o Chazaroch, The Jews of Khazaria. Pôvodnú hunskú ríšu založil vo vnútornej Ázii v treťom storočí pred n. l. vojenský veliteľ T’ou-man. Za vlády Mo-tuna, syna T’ou-mana, sa výrazne posilnil

Legendy, pôvod Chazarov, Červení židia

Legenda turkických skupín Chazarov, Červení židia. Nemecká legenda o „červených Židoch“ z kombinácie príbehu: uzavretí monštróznych ľudí Alexandra Veľkého za veľkou horou na severovýchod od Stredozemného mora; o Gog a Magog, o ktorých sa hovorí, že na konci čias ničili

Dejiny Khazarov, židovský život

Ríša Chazarov nám predstavuje fascinujúci príklad toho, ako v stredoveku prekvital židovský život. V čase, keď boli Židia prenasledovaní kresťanskou Európou, bolo kráľovstvo Khazaria svetielkom nádeje. Dejiny Chazarov. Židia mohli v Khazarii prekvitať kvôli tolerancii chazarských vládcov, ktorí pozývali byzantských