Otrokárstvo na Kryme, ktorý bol vraj vždy ruský, Zabudnutá tragédia

Otrokárstvo na Kryme, ktorý bol vraj vždy ruský, podľa slovenských rusofilov. Zabudnutá tragédia. Bolo by však veľkou chybou vnímať obchod s krymskými otrokmi ako čo i len vzdialene neškodný. Zajatie tatárskymi nájazdníkmi často znamenalo smrť, takže len veľmi mladí a

Zabudnutá tragédia: Fínske deti na trhoch s otrokmi na stredovekom Kryme

Zabudnutá ľudská tragédia: Fínske deti na trhoch s otrokmi na stredovekom Kryme. Prajeme rusofilným hlupákom príjemné čítanie pri tvrdeni, že Krym bol vždy ruský. Ruskí otrokári, mierotvorcovia sveta na Kryme predávali deti až zo Škandinávie 🙂 Stredoveká éra bola časom

Odhalenie esencie mytológie národa Ainu: Skúmanie kľúčových prvkov viery a tradícií ľudí

Mytológia ľudí Ainu, pôvodných obyvateľov Hokkaida a častí severovýchodnej Ázie, obsahuje bohatú tapisériu presvedčení a legiend, ktoré po stáročia formovali ich kultúrnu identitu. Napíšeme to preto, aby sme videli či sa podobá na iné mytolóogie, lebo skrátka musia byť podobné,

Stráženie severu Japonska: Skúmanie histórie hradu Fukuyama a klanu Matsumae

Skúmanie histórie hradu Fukuyama a klanu Matsumae. To je pre tých čo si myslia, že Kurilské ostrovy a Sachalin patria Rusku. Nepatria, na tomto území žil národ Ainu, ktorí neboli ani Japonci. Hrad Fukuyama, ktorý sa nachádza v úžine Tsugaru

Potenciálny ekonomický kolaps v Juhoafrickej republike znepokojuje obchodných lídrov

Potenciálny ekonomický kolaps v Juhoafrickej republike začina znepokojovať obchodných lídrov. Vraj zlatý Brics. Generálni riaditelia si uvedomili, že riadenie krajiny nemožno ponechať na ANC. Vodcovia v oblasti podnikania boli vo vytržení, keď sa Cyril Ramaphosa stal prezidentom Juhoafrickej republiky v

Zdá sa, že Čína uviazla v pasci dôvery, Príčiny, dôsledky a potenciálne riešenia

Jedinečné postavenie čínskej mládeže v produktívnom veku a pracovnej sile pritiahlo pozornosť a vyvolalo obavy. Zatiaľ čo mnohí jednotlivci vo veku 16 až 24 rokov sa stále vzdelávajú, pracovné vyhliadky tejto skupiny sa stali naliehavým problémom. Napriek celkovému poklesu nezamestnanosti

Čo sa stane, ak Amerika nesplatí svoj dlh? Nepredstaviteľná eventualita sa stáva až príliš reálnou

Čo sa stane, ak Amerika nesplatí svoj dlh? Investori by prinajmenšom požadovali vyššie úrokové sadzby na kompenzáciu rizika, čo by viedlo k sprísneniu úverových podmienok na svetových trhoch. V každom prípade by už Ameriku zachvátila prísna fiškálna úspora. Bez možnosti

Dôsledky zlyhania Ameriky na dlhové záväzky, ekonomický dopad suverénneho štátu USA

Dôsledky zlyhania Ameriky na dlhové záväzky, ekonomický dopad zlyhania suverénneho štátu USA, globálne dôsledky zlyhania amerického dlhu. edysi nepredstaviteľná perspektíva, že Amerika nesplatí svoj dlh, sa teraz zdá byť znepokojivo hodnoverná. Moc, ktorú Kongresu udeľuje americká ústava, by mohla byť

Život Matviho Borochoviča a vplyv útokov Bogdana Chmielnického na Židov, Navigácia v nepokojoch a odolnosti

Život Matviho Borochoviča známeho ako Syn Barucha, čiže židovského vyznanioa a jeho vplyv na útoky Bogdana Chmielnického na Židov. Navigácia v nepokojoch a odolnosti. Útoky Bogdana Chmielnického na židovské komunity v polovici 17. storočia mali hlboký vplyv na život Židov

Odhalenie histórie židovských kozákov v armáde princa Potemkina: Príbehy odvahy, identity a kultúrnej syntézy“

História židovských kozákov v armáde kniežaťa Potemkina predstavuje fascinujúcu kapitolu v zložitej tapisérii židovskej histórie a vojenských tradícií kozákov. Skúmaním tohto menej známeho aspektu židovskej a kozáckej histórie získavame cenné poznatky o dynamických prienikoch kultúry, identity a vojenskej služby. Cieľom