Chazarský kaganát a vláda chararskej riše

Chazarský kaganát a vláda chararskej riše. Kender bol tretím veliteľom chazarskej vlády. Zástupca Kenderu, štvrtý vo velení, bol známy ako „džavshighar“. Nie je známe, aké administratívne úlohy títo dvaja úradníci vykonávali, pretože ibn Fadlan iba bez bližšieho vysvetlenia predstavil svoje

Kagan chazarskej ríše, Bek židovského štátu, The Jews of Khazaria

Štruktúra chazarskej vlády, podľa knihy The Jews of Khazaria. Khazaria je skutočne jediným príkladom nezávislého židovského štátu vo východnej Európe. V Sefer ha-‘Osher, zloženom na konci jedenásteho alebo začiatkom dvanásteho storočia, Jacob ben Reuben napísal, že Chazari sú mocní, majú

Maďarskí židia, Kam zmizli Chazari

Ranní maďarskí židia žiaľ nezanechali svoje vlastné dokumenty, takže väčšina dostupných informácií o ich existencii pochádza z vládnych dokumentov. Pripomíname, ako sa Hasdai ibn Shaprut zmienil o existencii židovskej komunity v Maďarsku v 50. rokoch 9. storočia vo svojom liste

Hunský kráľ Attila, Židia z Chazárie, Ríša Hunov, The Jews of Khazaria, Tretia edícia, Akatzíri

Hunský dobyvateľ Attila, Židia z Chazárie, dalšia kapitola z knihy o Chazaroch, The Jews of Khazaria. Pôvodnú hunskú ríšu založil vo vnútornej Ázii v treťom storočí pred n. l. vojenský veliteľ T’ou-man. Za vlády Mo-tuna, syna T’ou-mana, sa výrazne posilnil

Legendy, pôvod Chazarov, Červení židia

Legenda turkických skupín Chazarov, Červení židia. Nemecká legenda o „červených Židoch“ z kombinácie príbehu: uzavretí monštróznych ľudí Alexandra Veľkého za veľkou horou na severovýchod od Stredozemného mora; o Gog a Magog, o ktorých sa hovorí, že na konci čias ničili

Dejiny Khazarov, židovský život

Ríša Chazarov nám predstavuje fascinujúci príklad toho, ako v stredoveku prekvital židovský život. V čase, keď boli Židia prenasledovaní kresťanskou Európou, bolo kráľovstvo Khazaria svetielkom nádeje. Dejiny Chazarov. Židia mohli v Khazarii prekvitať kvôli tolerancii chazarských vládcov, ktorí pozývali byzantských